ORGANIZACIJA I MENANDŽMENT


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVANOVIĆ1x1
1S+3P
1x1
1S+3P
ALEKSANDAR VUJOVIĆ1x1
1S+3P
1x1
1S+3P