Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata za primjenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnihpraktičnih inženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa djelatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mjestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Predaja izvještaja sa odrađene prakse