Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+0+4
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata za primjenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnihpraktičnih inženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa djelatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mjestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV TOMOVIĆ4x1
1S+3P

Predaja izvještaja sa odrađene prakse