INŽENJERSKI MATERIJALI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Poznaje osnovne karakteristike i osobine najčešće korišćenih legura (čelike, gvožđa, aluminijuma, bakra i nikla), polimernih, keramičkih i kompozitnih materijala. Primjenjuje postupke određivanja mehaničkih karakteristika materijala pri djelovanju statičkih, udarnih i zamornih opterećenja. Poznaje rad na mikroskopu i prepoznaje karakteristične strukture izučavanih legura. Izvrši izbor odgovarajućih materijala za mašinske konstrukcije i djelove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ1.5x1
28B+10P
MARKO MUMOVIĆ1x2
28B+10P
MILENA ĐUKANOVIĆ1.5x1
28B+10P
1x2
28B+10P