Pravni fakultet

Biografija - Radulović Darko
Biografija - Radulović Darko

Rođen je 6.jula 1977.godine u Mostaru, gdje je završio osnovnu školu sa odličnim uspjehom. Srednju školu završio je u Podgorici, takođe sa odličnim uspjehom. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici završio je 2000.godine sa prosječnom ocjenom 9,13, a za odličan uspjeh nagrađivan je više puta kao jedan od najboljih studenata svoje generacije.  Zaposlen je na Univerzitetu Crne Gore odnosno Pravnom fakultetu od 2001. godine kada je angažovan kao asistent saradnik u nastavi. Magistrirao je 2004.godine, a doktorirao 2008.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu „Kratkotrajna kazna lišenja slobode i njene alternative“. Godine 2012. izabran je u akademsko zvanje docenta na predmetima iz krivično pravne naučne oblasti  (Krivično pravo-opšti dio, Penologija i Krivično pravne klinike). Osim na osnovnim i specijalističkim studijama odnosno studijskim programima, izvodi nastavu i na magistarskim i doktorskim studijama prava. Autor je preko pedeset  naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu od kojih se posebno izdvaja knjiga studijskog karaktera pod nazivom „Alternative kratkotrajnoj kazni zatvora“. Uža oblast interesovanja mu je oblast krivičnih sankcija. Učesnik je brojnih naučnih skupova i konferencija u zemlji i inostranstvu, a istovremeno član nekoliko udruženja iz krivično pravne oblasti.

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.