Stamenka Radović


Stamenka Radović
Šifra: 150341
Prezime i ime: Stamenka Radović
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
2 Mašinski materijali2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
2 Mašinski materijali2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
2 Mašinski materijali2x7
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija (2017)
3 Instrumentalne metode hemijske analize3x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
3 Struktura materijala3x1S
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
4 Fazne transformacije3x1S
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
4 Instrumentalne metode3x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija
4 Instrumentalne metode hemijske analize3x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija (2017)
4 Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji0.5x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
4 Korozija i zaštita2x1S
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija
5 Konstrukcioni materijali u hemijskoj industriji0.5x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija
6 Korozija i zaštita materijala2x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija
6 Tehnologija vode2x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija
6 Termička obrada metala2x1S
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Metalurgija
1 Karakterizacija materijala0.7x1
Metalurško-tehnološki fakultet Magistarske
Hemijska tehnologija, smjer Ekološki
1 Instrumentalne metode (odabrana poglavlja)2x1S
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
3 Instrumentalne metode3x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
4 Inženjering zaštite voda2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Primijenjene studije zaštite životne sredine
5 Inženjering zaštite voda3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije