Aleksandar Nikolić


Aleksandar Nikolić
Šifra: 186326
Prezime i ime: Aleksandar Nikolić
Titula: dr sci med
Zvanje: docent
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 1.217
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -30.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)
2 Istorija medicine1x11x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.44x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Fatić Nikola, Tomić Ivan, Mutavdžić Perica, Vukčević Gordana, Marković Miroslav, Lazović Ranko, Pajović Bogdan, Nikolić AleksandarReborn of internal-external carotid artery transposition as a repair method for shotgun injury of neck zone [Accepted for print]Annals of vascular surger
Opširnije