Biljana Maslovarić

dr Biljana Maslovarić

vanredni profesor | Filozofski fakultet

Rođena sam 04.08.1963.g u Štipu, Makedonija. Osnovnu i srednju školu sam završila u Titogradu. Prvu diplomu visoke stručne spreme sam stekla na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću, tadašnjeg Univerziteta “Veljko Vlahović”, 1988.godine i stekla stručni zvanje: profesorka marksizma i socijalističkog obrazovanja. Drugu diplomu visoke stručne spreme sam  stekla 1995. na Univerzitetu Crne Gore, na Filozofskom fakultetu, odsjek sociologija, čime sam stekla zvanje: profesorka sociologije.

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tatjana Novović, Biljana MaslovarićPočeci obrazovanja ženaa u Crnoj Gori- Djevojački institut na CetinjuANNALES (Annals for Istrian and Mediterranean Studies)– Series Historia et Sociologia
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselin Mićanović, Tatjana Novović, Biljana MaslovarićInclusive values in the planning of Mathematical issues at an early ageSouth African Journal of Education

Obavjestenja iz nastave