PRAKTIČNA NASTAVA II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA POPOVIĆ2x1
20B+2S+1P
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ1x1
20B+2S+1P
ALEKSANDAR ODALOVIĆ1x1
20B+2S+1P