Nikola Pejović


Nikola Pejović
Šifra: 295033
Prezime i ime: Nikola Pejović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
2 Anatomija domaćih životinja32
Biotehnički fakultet Osnovne
Animalna proizvodnja (2017)
2 Anatomija i fiziologija domaćih životinja4x12x3
Biotehnički fakultet Osnovne
Stočarstvo
3 Fiziologija domaćih životinja4x1S1x1S1x1S
Biotehnički fakultet Specijalisticke
Stočarstvo
8 Reprodukcija domaćih životinja3x11x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor