Danijela Raičević


Danijela Raičević
Šifra: 295059
Prezime i ime: Danijela Raičević
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1TEHNOLOGIJA ALKOHOLNIH PIĆA2 x 11 x 11 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJESpecijalisticke2TEHNOLOGIJA VOĆNIH RAKIJA3 x 12 x 10 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne4VINARSTVO3 x 12 x 10 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6TEHNOLOGIJA PRERADE SUPTROPSKOG VOĆA3 x 11 x 11 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6KONTROLA KVALITETA I BEZBJEDNOST HRANE3 x 11 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6TEHNOLOGIJA VINA I PODRUMARSTVO2 x 10 x 02 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pajović, R., Raičević, D., Popović, T., Sivilotti, P., Lisjak, K., Vanzo, A.Polyphenol Characterisation of Vranac, Kratosija and Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L. cv.) Grapes and Wines from Different Vineyard Locations in MontenegroSouth African Journal of Enology and Viticulture