Biotehnički fakultet

Biografija - Raičević Danijela
Biografija - Raičević Danijela

Danijela Raičević je rođena 20.03.1969. god. u Rožajama, Crna Gora. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Beranama.

Diplomirala je 1993.god. na Poljoprivrednom fakultetu, smjer prehrambena tehnologija, u Beogradu.

Magistrirala je 2007.god. na Ekonomskom fakultetu u Podgorici (teza:“Menadžment infrastrukturom kvaliteta enološke laboratorije u funkciji razvoja vinarstva u Crnoj Gori“).

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj različitih metoda vinifikacije na polifenolni sastav i kvalitet crvenih vina“ odbranila je februara 2011.god. na Poljoprivrednom fakultetu za nauku i hranu u Skoplju- Makedonija. 

U periodu od 1993. do 2006.god. radi u Pogonu „Komovi- Soko Štark“ u Andrijevici, kao rukovodilac proizvodnje. Od 2006. je zaposlena na Biotehničkom fakultetu (tadašnji Biotehnički institut) u Podgorici kao viši istraživač u oblasti vinarstvo. Učestvuje u radu Enološke laboratorije Biotehničkog fakulteta i rukovodilac je proizvodnje vina i rakije na Oglednom imanju, u Lješkopolju. 

Aktivno učestvuje na mnogobrojnim  naučnim i stručnim skupovima. Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova, kao i monografije „Laboratorija i kvalitet vina“. Kao saradnik je učestvovala u nekoliko nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih  projekata

Obavila je više naučnih i stručnih usavršavanja u inostranstvu: Fakultet za poljoprivredne nauke i hranu, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skoplje i Poljoprivredni institut (2009), Institut za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet “Sv.Kiril i Metodij“ Skoplje, Makedonija (2010), Kmetijski inštitut i Biotehnički fakultet, Katedra za prehrambenu tehnologiju, Ljubljana, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija (2012), Univerzitet BOKU (The Department of Food Science and Technology), Beč, Austrija (2013).

Službeni je degustator vina u Crnoj Gori i tehnički ekspert u Akreditacionom tijelu Crne Gore.

Član je Nacionalnog tehničkog komiteta Crne Gore.

U zvanje docenta izabrana je 13.05.2021. godine.

Udata je i majka troje djece.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.