Studijski program

Nivo studija: Master
Tip studija: Akademske
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Definiše osnovne komponente hrane;
  • Prati mikrobiološku bezbjednost i kvalitet hrane;
  • Organizuje mikrobiološku analizu hrane;
  • Integriše usvojena teorijska i eksperimentalna znanja u pravcu zaštite životne sredine i čovjeka od zagađivača/kontaminenata;
  • Poznaje osnovne zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane u Evropskoj uniji i Crnoj Gori;Primjeni inženjerski pristup u definisanju i rješavanju problema u vezi proizvodnje i kvaliteta vina
  • i jakih alkoholnih pića.
  • Usvoji teorijska znanja i primijeni ISO standarde, HACCP i druge standarde u kontroli kvaliteta I bezbjednosti u industriji hrane;
  • Primijeni određene mjere zaštite životne sredine od antropogenog zagađenja