Studijski program

Nivo studija: Doktorske
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Samostalno izvodi naučno-istraživački rad u odgovarajućoj oblasti;
  • Kritički analizira naučnu literaturu, definiše naučne probleme i samostalno ih rješava;
  • Piše i rukovodi naučnim projektom;
  • Prezentuje neučne rezultate na naučnim skupovima i u naučnim časopisima;
  • Nastavi karijeru na fakultetima, istraživačkim institutima i drugim institucijama koje imaju potrebu za ovakvim naučno-istraživačkim profilom.