Igor Jovančević

dr Igor Jovančević

docent | Prirodno-matematički fakultet

Igor Jovančević je inženjer kompjuterske vizije, docent, i rukovodilac odsjeka Računarske nauke na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore (PMF-UCG). Od 2013. godine aktivno se bavi istraživanjem u oblasti vještačke inteligencije (AI), između nauke, industrije i inovacione zajednice, premošćujući jaz između ovih sektora. Diplomirao je 2008. godine na PMF-UCG, a potom 2013. godine na evropskom dvogodišnjem Erasmus Mundus master programu VIBOT sa fokusom na kompjuterskoj viziji i robotici, školovanjem na 3 univerziteta: Université...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5PROGRAMSKI JEZICI2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne6PROGRAMSKI JEZICI3 x 10 x 00 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne1PROGRAMIRANJE2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1PARALELNI ALGORITMI0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1PARALELNI ALGORITMI3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJESpecijalisticke1PARALELNI ALGORITMI3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1MULTIMEDIJA3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke2MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJESpecijalisticke1MAŠINSKO UČENJE3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJESpecijalisticke1PARALELNO PROGRAMIRANJE3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAMaster2MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster2MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster2PARALELNI ALGORITMI3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster2PARALELNI ALGORITMI3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster1OBRADA MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMaster3OBRADA MULTIMEDIJALNIH SADRŽAJA3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster1MAŠINSKO UČENJE3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEMaster1PARALELNO PROGRAMIRANJE3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEDoktorske2VJEROVTNOSNA ROBOTIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikola Pižurica , Kosta Pavlović , Slavko Kovacevic, Igor Jovancevic and Miguel de PradoGeneric neural architecture search toolkit for efficient and real-world deployment of visual inspection convolutional neural networks in industryJournal of Electronic Imaging
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pižurica N., Pavlović K., Kovačević S., Jovančević I. & de Prado M.Generic neural architecture search toolkit for efficient and real-world deployment of visual inspection convolutional neural networks in industryJournal of Electronic Imaging
2024SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Velibor Došljak, Igor Jovančević, Jean-José OrteuDomain shared features for visual inspection of complex mechanical assemblies based on synthetically generated dataJournal of Electronic Imaging
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Abdelrahman G. Abubakr, Igor Jovančević, Nour Islam Mokhtari, Hamdi Ben Abdallah, Jean-José OrteuLearning deep domain-agnostic features from synthetic renders for industrial visual inspectionJournal of Electronic Imaging

Obavjestenja iz nastave

Računarske nauke-Programski jezici

Zaključne ocjene

Računarske nauke-Programski jezici

Završni ispit, II rok

Računarske nauke-Programski jezici

Kolokvijum

Računarske nauke-Programski jezici

Način polaganja ispita

Računarske nauke-Programski jezici

Avgustovski rok

Računarske nauke-Programski jezici

Ocjene

Računarske nauke-Programski jezici

Završni ispit

Računarske nauke-Programski jezici

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Termin kolokvijuma