Studijski program

Nivo studija:
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje:
Ishodi učenja:

Ishodi učenja Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Objasni značaj voćarstva, vinogradarstva i vinarstva u okviru biljne proizvodnje;
  • Primjeni stečena znanja i vještine iz oblasti voćarstva, vinogradarstva i vinarstva na poljoprivrednim gazdinstvima i u institucijama koje se bave voćarsko- vinogradarsko- vinarskom proizvodnjom;
  • Analizira rezultate dobijene primjenom laboratorijskih metoda u oblasti voćarstva, vinogradarstva i vinarstva;
  • Rukovodi procesom proizvodnje u voćnjaku, vinogradu i vinarskom podrumu;
  • Projektuje podizanje voćnjaka i vinograda;
  • Učestvuje u izvođenju nastave u odgovarajućim srednjim školama, te praktičnih i laboratorijskih vježbi u procesu visokoškolskog obrazovanja;
  • Prati dostignuća u nauci i predlaže održiva rješenja;
  • Formuliše nova rješenja na osnovu naučno-istraživačkih saznanja