Obavještenja za predmete - VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - VINARSTVO I PRERADA GROŽĐA

Rezultati popravnog kolokvijuma II

15.01.2021


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

KOLOKVIJUM BR.2 ODRŽAĆE SE 30.12.2020 U 13 ČASOVA U SALI BR.6

29.12.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

KOLOKVIJUM Br.2 IZ PREDMETA SAVREMENI UZGOJNI OBLICI ODRŽAĆE SE 30.12.2020.G U 13 ČASOVA U SALI BR.6

29.12.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - VINARSTVO I PRERADA GROŽĐA

Rezultati popravnog kolokvijuma I

25.12.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Polaganje testa

22.12.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - VINARSTVO I PRERADA GROŽĐA

Rezultati kolokvijuma I

18.12.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

KOLOKVIJUM BR.1 - 16.12.2020.G U 13,00

14.12.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Konekcija

02.12.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Konekcija za vježbe 26..11.

26.11.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Parametri konekcije za vježbe 18,11,

18.11.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

18.11.2020.G - Prezentacija pomotehnika

18.11.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

18.11.2020- Prezentacija - Savremena krošnja I

18.11.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

18.11.2020- Prezetacja - savremena kruna 2

18.11.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Nova objava - 18.11.2020 14:15

18.11.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - SAVREMENI UZGOJNI OBLICI U VOĆARSTVU

Uzgojni oblici - 11.11.2020

10.11.2020


VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVO - VINARSTVO I PRERADA GROŽĐA

Organizacija nastave za 23.10.2020.

22.10.2020