Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Svršeni student je sposoban da: -primjeni stečena znanja u svom daljem stručnom obrazovanju; -primjeni metode menadžmenta u izgradnji gradjevinskih objekata; -koristi uobičajene računarske alate za upravljanje projektima; -rukovodi gradjenjem manjih građevinskim objektima; - učestvuje kao saradnik u: planiranju, projektovanju, izvođenju, nadzoru i održavanju građevinskih objekata; -samostalno radi u laboratoriji, ili u procesu obrazovanja u skladu sa zakonom.