Studijski program

Nivo studija: Specijalističke
Tip studija: Primijenjene
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Svršeni student je sposoban da u oblasti upravljanja projektima i organizacije gradjenja: 1. Primijeni stečena znanja i vještine pri: planiranju, projektvanju organizacije i građenja, građenju, nadzoru, održavanju i tehničkom pregledu građevinskih objakata; 2. Učestvuje u prethodno nabrojanim procesima i samostalno njima rukovodi; 3. Planira, upravlja, rukovodi, obezbjedjuje i kontrolišekvalitet gradjenja; 4. Učestvuje u poslovima ispitivanja građevinskih materijala i konstrukcija; 5. Radi u laboratoriji i u procesu obrazovanja u skladu sa zakonom; 6. Učestvuje u razvojno-istraživačkim projektima.