Obavještenja za predmete - MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU


MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - MARKETING U GRAĐEVINARSTVU   11.12.2023
  Priprema za ispit
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   25.10.2023
  Prvi čas mentorske nastave
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   03.03.2023
  Termin prezentacija seminarskih radova
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   12.01.2023
  Termini završnog i popravnog ispita i popravnih kolokvijuma
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   20.12.2022
  Izmjena satnice polaganja drugog kolokvijuma
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   09.12.2022
  Rezultati prvog (dopunskog) kolokvijuma i uvid u radove
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   09.12.2022
  Važni datumi prije ispitnog roka- IZMJENA
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   05.12.2022
  Novi domaci zadaci
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   23.11.2022
  Prvi kolokvijum
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   16.11.2022
  Priprema za kolokvijum, termin održavanja prvog kolokvijuma i produženje roka za predaju domaćih zadataka
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   13.11.2022
  Izdati zadaci br. 4 i br 5.
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   05.11.2022
  Izdati zadaci za domaci rad i konačni termini nastave
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   25.10.2022
  Raspored nadoknade časova vježbi
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   23.10.2022
  Raspored nadoknade časova predavanja
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   23.10.2022
  Informacija i plan rada za 2022-23 studijsku godinu
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   19.09.2022
  Rezultati drugog popravnog kolokvijuma, pregled ukupnih bodova i predlog konacne ocjene
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   15.09.2022
  Rezultati prvog popravnog kolokvijuma i pregled ukupnih bodova
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   09.09.2022
  Rezultati prvog kolokvijuma, septembarski rok
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   07.09.2022
  Izmjena plana polaganja u popravnom septembarskom roku
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   05.09.2022
  Pregled rezultata, bodova i ocjena nakon prvog septembarskog roka
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   16.08.2022
  Detaljni raspored polaganja ispita i predispitnih obaveza u septembarskom roku 2021/22 - IZMJENA !!!
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   29.06.2022
  Rezultati nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   28.06.2022
  Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   08.05.2022
  Odbrana seminarskih radova
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   06.05.2022
  Link/predavanja+vjezbe
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   27.04.2022
  Link/predavanja+vjezbe
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   08.04.2022
  Link/predavanja+vjezbe
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   31.03.2022
  Link/predavanja+vjezbe
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   24.03.2022
  Link/predavanja+vjezbe
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   14.03.2022
  Link/predavanja+vjezbe
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   07.03.2022
  Link/predavanja+vjezbe
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   04.03.2022
  Link/predavanja+vjezbe
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA   14.02.2022
  Rezultati MENTORSKI ROK
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   31.01.2022
  Rezultati drugog popravnog kolokvijuma, ukupan broj bodova i predlog ocjene
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   19.01.2022
  Rezultati popravnog kolokvijuma, završnog ispita i predlog ocjene
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   19.01.2022
  Promjena satnice popravnog ispita za 26.01.2022. godine
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   15.01.2022
  Promjena satnice za zavrsni ispit 17.01.2022
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   12.01.2022
  Konsultacije u kabinetu i online
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   05.01.2022
  Rezultati drugog dodatnog kolokvijuma i domaćih zadataka, sa pregledom ukupno osvojenih bodova
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA   03.01.2022
  Termin polaganja prvog kolokvijuma iz predmeta Procjena vrijednosti nekretnina
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   25.12.2021
  Termin drugog kolokvijuma
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   23.12.2021
  Rezultati drugog kolokvijuma i pregled osvojenih bodova
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   16.12.2021
  Pregled postignutih rezultata i osvojenih bodova prije drugog kolokvijuma
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   15.12.2021
  Konsultacije u kabinetu i online
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   09.12.2021
  Rezultati prvog kolokvijuma (nakon dodatnog roka)
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   08.12.2021
  Termin prvog kolokvijuma (dodatni rok) i drugog kolokvijuma
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   26.11.2021
  Objavljeni zadaci za domaći rad
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   23.11.2021
  Raspored predavanja do kraja semestra- KONACAN
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   18.11.2021
  PRODUZEN ROK ZA PREDAJU 5. ZADATKA
MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU - KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU   18.11.2021
  Promijenjen termin prvog kolokvijuma

1 | 2 | 3 | 4 | 5