Mašinski fakultet

Konkurs za upis u I godinu osnovnih studija: Prijave 1. i 2. jula
UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

raspisuje

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2021/22.

koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

 

UNIVERZITETSKA JEDINICA/STUDIJSKI PROGRAM

PREDLOG BROJA STUDENATA ZA UPIS U 2021/22. GODINU

MAŠINSKI FAKULTET

160

Mašinstvo

80

Drumski saobraćaj

80

Procedura prijavljivanja nalazi se u objavi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/119172-konkurs-za-upis-u-i-godinu-osnovnih-studija-prijave-1-i-2-jula

 

 

Broj posjeta : 259