Obavještenja za predmete - Građevinski fakultet


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik III

15.12.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Rezultati BK1 II kolokvijum

14.12.2018


Građevinarstvo (2017)-Otpornost materijala I

Reyultati Kolokvijuma 1

13.12.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Raspored odbrane grafičkog rada

13.12.2018


Građevinarstvo (2017)-Otpornost materijala I

Termin drugog testa

12.12.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik I

Popravni kolokvijum - datum

12.12.2018


Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu

Rezultati popravnog kolokvijuma

12.12.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Rezultati drugog kolokvijuma - inženjerska geodezija 2018/19

11.12.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidrologija

Rezultati

11.12.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije

Literatura - Predavanja 2018-19

10.12.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Termin pismene odbrane elaborata

10.12.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Predaja vježbi 7 i 8

10.12.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Drugi kolokvijum

10.12.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Raspored polaganja i termini pripreme_Kolokvijum 2_SK1

09.12.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Rezultati

07.12.2018


Građevinarstvo (2017)-Matematika III

ODLAGANJE KOLOKVIJUMA

07.12.2018


Građevinarstvo (2017)-Fizika

Drugi kolokvijum

07.12.2018


Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu

Popravni kolokvijum

06.12.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Raspored ispita

06.12.2018


Građevinarstvo (2017)-Matematika III

Nova objava - 06.12.2018 20:45

06.12.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Domaći zadatak - excel 2

06.12.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 4 i računskim zadacima 6, 7 i 8

05.12.2018


Građevinarstvo (2017)-Osnovi hidrotehnike

Obavještenje II kolokvijum

04.12.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Poslednji materijali za vjezbe br. 9, 10 i 11

04.12.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik III

Popravni kolokvijum - datum

03.12.2018


Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu

Rezultati

03.12.2018


Građevinarstvo (2017)-Osnovi saobraćajnica

Nova objava - 30.11.2018 10:58

30.11.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Konsultacije

30.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Fizika

Drugi domaći zadatak iz fizike

28.11.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije

28.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik III

Engleski jezik III, rezultati kolokvijuma

27.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik I

Engleski jezik I, rezultati kolokvijuma

27.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu

Raspored održavanja kolokvijuma

27.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Termin kolokvijuma

27.11.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Rezultati_popravni kolokvijum 1_STATIKA KONSTRUKCIJA 1_2018-2019

27.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Matematika I

Rezultati prvog kolokvijuma

27.11.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Promjena termina casova vjezbi

26.11.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Raspored odbrane grafičkih i kolokvijuma iz BK1

26.11.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Rezultati I kolokvijuma

26.11.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Predaja grafickog elaborata

21.11.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Termin Kolokvijuma 1

21.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Nacrtna geometrija

Rezultati I kolokvijuma

20.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Osnovi hidrotehnike

Rezultati I kolokvijum

20.11.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Domaći zadatak - excel

20.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati prvog kolokvijumai ukupno osvojeni bodovi

19.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Geologija

Rezultati I testa i kolokvijuma

17.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Betonske konstrukcije

Rezultati nakon I kolokvijuma

16.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Otpornost materijala I

Termin_Kolokvijum 1

16.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Otpornost materijala I

Organizacija nastave u IX radnoj nedjelji

16.11.2018


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta

Predavanje 1 -Uvod. Elementi i podjela klzista

15.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Matematika I

termin vjezbi

15.11.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2018/19

13.11.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrana četvrtog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

13.11.2018


Građevinarstvo-Zidane konstrukcije

Odlaganje predavanja

13.11.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije

Rezultati Kolokvijuma I

12.11.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Obavještenje

12.11.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Obavještenje I kolokvijum

12.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Putevi i željezničke pruge

Obavještenje

12.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice

Obavještenje I kolokvijum

12.11.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Rezultati_kolokvijum 1_STATIKA KONSTRUKCIJA 1_2018-2019

12.11.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Raspored polaganja_POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_Statika konstrukcija 1_2018-2019

12.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 3 i računskom zadatku br. 5.

11.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Otpornost materijala I

Rezultati testa br. 1

08.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Betonske konstrukcije

Obavjestenje za I kolokvijum

08.11.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Raspored polaganja_KOLOKVIJUM 1_SK1_2018-2019

08.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrane trećeg grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

05.11.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Rezultati nakon pop. kol.

05.11.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Priprema za kolokvijum 1 i izmjena termina konsultacija

05.11.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Priprema za kolokvijum 1 - dodatni casovi

04.11.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje puteva

Nova objava - 02.11.2018 09:49

02.11.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik I

Kolokvijum iz Engleskog jezika I

02.11.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Dozvoljeni izvod iz literature za PRVI kolokvijum

01.11.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Raspored kolokvijuma_SK1_2018-2019

01.11.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Rezultati prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2018/19

31.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Izmjena termina predavanja i vježbi i nadoknada propuštenih časova

31.10.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik III

Engleski jezik III, datum održavanja kolokvijuma

30.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Termini konsultacija i rokovi

30.10.2018


Građevinarstvo (2017)-Otpornost materijala I

Termin za Test br. 1

30.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 2 i računskom zadatku br. 4.

30.10.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Rezultati I kolokvijum

30.10.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Nadoknada predavanja iz XV nedjelje nastave

30.10.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Vjezbe 31.10.2018.

30.10.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Prvi kolokvijum

29.10.2018


Građevinarstvo (2017)-Fizika

Prvi kolokvijum

29.10.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Domaći zadatak

28.10.2018


Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje

Raspored ispita za prvi kolokvijum - 26.10.2018 09:52

26.10.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I

Obavještenje

26.10.2018


Građevinarstvo (2017)-Osnovi hidrotehnike

Obavještenje I kolokvijum

26.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na trecem racunskom zadatku

24.10.2018


Građevinarstvo (2017)-Fizika

Prvi kolokvijum

24.10.2018


Građevinarstvo (2017)-Matematika I

Rokovi

23.10.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Predavanja_petak 26.10.2018

23.10.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrane drugog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

22.10.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termin konsultacija

21.10.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Raspored grupa za vjezbe

19.10.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Raspored odrzavanja I i popravnog I kolokvijuma

19.10.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Dodatni termini konsultacija BK1

18.10.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 18.10.2018 10:11

18.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na drugom racunskom zadatku

18.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Konsultacije i predaja zadatka za četvrtak

17.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Izmjena plana rada (izmjena redoslijeda predavanja)

17.10.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Prvi domaći zadatak

17.10.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 16.10.2018 09:05

16.10.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Obavjestenje

15.10.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrane prvog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

15.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu

Termin održavanja nastave_ponedjeljak 15.10.2018. u 8.15

12.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Osvojeni broj bodova na testu br. 1 i računskom zadatku br. 1

11.10.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Grupe_Čelične konstrukcije

10.10.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 09.10.2018 08:23

09.10.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN_RADA_SK1_2018_2019

04.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Informacija i plan rada za 2018/19 godinu

01.10.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 01.10.2018 10:23

01.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Informacija i plan rada za 2018/19 i termin za sjutrašnje časove

01.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja iz 2017/18

01.10.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Vjezbe iz 2017/18

01.10.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Organizacija nastave 2018/2019

26.09.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Pocetak nastave

25.09.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije

Informacije za studente i plan rada

24.09.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Mehanika tla i stijena - Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 16.09.2018

18.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Menadžment građevinske firme

Rezultati SEPTEMBARSKI rok

17.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Rezultati ispita u septembarskom roku - osvojeni bodovi i predlog ocjena

17.09.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Konacni rezultati nakon II termina polaganja

16.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Nacrtna geometrija

REZULTATI ISPITA SEPTEMBAR 2018 - 15.09.2018 10:33

15.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

ISPRAVKA TERMINA POPRAVNOG ISPITA

15.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma, popravnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku

15.09.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Evidencija bodova_STATIKA KONSTRUKCIJA II_Septembar 2018

15.09.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Evidencija bodova_STATIKA KONSTRUKCIJA I_Septembar 2018

15.09.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 14.09.2018 19:54

14.09.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

rezultati BK2-septembarski II rok

13.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Termin usmenog ispita

13.09.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Mehanika tla i stijena - Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 08.09.2018

12.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

Rezultati ispita u septembarskom roku - osvojeni bodovi i predlog ocjena

12.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Rezultati popravnih kolokvijuma, zavrsnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku

12.09.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Termin održavanja ispita

11.09.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati popravnog završnog ispita

11.09.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati popravnog završnog ispita

11.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Satnica polaganja popravnog ispita u srijedu 12. septembra

11.09.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Rezultat popravnog ispita, ukupan broj osvojenih bodova i konacan predlog ocjene (septembarski rok)

11.09.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Dodatni termin konsultacija - priprema za kolokvijume

10.09.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Rezultati

10.09.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Evidencija osvojenih bodova_RADNI MATERIJAL_SK2_septembar 2018

10.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati zavrsnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku

09.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije

Rezultati avgustovski rok II termin

09.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Datum popravnog ispitnog roka

09.09.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma i zavrsnog ispita, avgustovsko-septembarski rok

08.09.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Rezultati nakon II termina polaganja

08.09.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Rezultati BK1 II termin

08.09.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma i zavrsnog ispita, avgustovsko-septembarski rok

08.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

Rezultati ispita u septembarskom roku - I termin

07.09.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

rezultati BK2-I septembarski rok

07.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Pregled radova

06.09.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Rezultati popravnih kolokvijuma, zavrsnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku

06.09.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva

Ispit SEPTEMBARSKI ROK

05.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Menadžment građevinske firme

Ispit SEPTEMBARSKI ROK

05.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Rezultati ispita u septembarskom roku - I termin

05.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_rezultati prvog kolokvijuma - septembarski rok

04.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultati popravnih kolokvijuma, zavrsnog ispita i predlog ocjene u septembarskom roku

04.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Promjena termina popravnih kolokvijuma i termin konsultacija prije ispita

04.09.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 03.09.2018 12:08

03.09.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Agustovski rok, predlog ocjena

03.09.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Rezultati nakon I termina polaganja

03.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije

Rezultati ispita u septembarskom roku - I termin

03.09.2018


Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije

Rezultati avgustovski rok I termin

02.09.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Rezultati BK1 prvi termin

01.09.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Rezultati

31.08.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Rezultati popravnih kolokvijuma u avgustu

30.08.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Osvojeni broj bodova i predlog ocjene nakon zavrsnog ispita u avgustu

30.08.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Termini konsultacija u nedjelji od 3 do 7 septembra 2018

30.08.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Termin kolokvijuma 1 i 2, septembarski rok 2018.

30.08.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Termin kolokvijuma 1 i 2, septembarski rok 2018._SK2

30.08.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Termini konsultacija u nedjelji od 3 do 7 septembra 2018_SK2

30.08.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Termini avgustovskog ispitnog roka

28.08.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

Predaja samostalnih radova u septembarskom roku

27.08.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Termini konsultacija

27.08.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Raspored polaganja u dodatnom ispitnom roku

22.08.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Termini polaganja ispita u septembarskom roku - 21.08.2018 14:26

21.08.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Detalji polaganja ispita u septembarskom roku

17.08.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Detalji polaganja ispita u septembarskom roku

17.08.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Detalji polaganja ispita u septembarskom roku

17.08.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Detalji polaganja ispita u septembarskom roku

17.08.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Detalji polaganja ispita u septembarskom roku

17.08.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Polaganje u septembarskom ispitnom roku

13.07.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Polaganje u septembarskom ispitnom roku

13.07.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Polaganje u septembarskom ispitnom roku

13.07.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Polaganje u septembarskom ispitnom roku

13.07.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

Osvojeni poeni i predlog ocjena

02.07.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Zakljucne ocjene_predlog za VIJECE GF_2017-2018

02.07.2018


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - pregled poena i predlog ocjena - jun 2018

01.07.2018


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena

01.07.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Pregled bodova i predlog ocjena nakon popravnog ispita

30.06.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Pregled bodova i predlog ocjena nakon popravnog ispita

30.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Pregled bodova i predlog konacnih ocjena nakon popravnog ispita

30.06.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Rezultati BK2-nakon popravnog završnog ispita

28.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Mostovi

Konačni rezultati Mostovi

28.06.2018


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - pregled poena i predlog ocjena

28.06.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Evidencija osvojenih bodova REV_POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT_SK2_2017-2018

28.06.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Pregled bodova i predlog ocjene nakon testa na popravnom ispitu

27.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

Osvojeni bodovi poslije završnogispita

26.06.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Izmjena termina konsultacija predvidjenih za 29.06.2018.

26.06.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Konacni rezultati i ocjene

25.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Rezultati ispita i predlog ocjena

25.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultat završnog ispita, ukupan broj osvojenih bodova i predlog ocjene

23.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Termin polaganja popravnog ispita

23.06.2018


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena

23.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena

23.06.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

PREDLOG ocjena nakon ZAVRSNOG ISPITA_Statika konstrukcija II_RADNI MATERIJAL

23.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Pregled rezultata i bodova nakon testa na popravnom ispitu

22.06.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Pregled bodova i predlog ocjena nakon završnog ispita

22.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije

rezultati nakon popravnog zavrsnog

22.06.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA_MKE_2017-2018

22.06.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati popravnog završnog ispita

20.06.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Rezultati testa na zavrsnom ispitu

20.06.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Termin usmenog dijela zavrsnog ispita

20.06.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Evidencija osvojenih bodova sa predlogom ocjena nakon popravnog kolokvijuma odrzanog 17.06.2018. god. - 19.06.2018 15:21

19.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije

Rezultati nakon završnog ispita

18.06.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

18.06.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Obavjestenje

18.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija II

Rezultati

17.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje i tehnologija čvrstog otpada

Rezultati zavrsnog ispita

17.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija I

Rezultati

17.06.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

PREGLED osvojenih bodova 16.6.2018_Statika konstrukcija II_RADNI MATERIJAL

16.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Ukupno osvojeni bodovi i predlog ocjene prije zavrsnog ispita 2017-2018.pdf

16.06.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Mehanika tla i stijena - Rezultati zavrsnog ispita odrzanog 10.06.2018 - 16.06.2018 21:22

16.06.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

EVIDENCIJA OSVOJENIH POENA_MKE_15.6.2018

15.06.2018


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Rezultati popravnog kolokvijuma + Ukupni bodovi stečeni tokom semestra (prije završnog ispita) - 14.06.2018 02:06

14.06.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika podzemnih voda

Termin popravnog ispita

14.06.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

termin za popravni završni

14.06.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Rezultati BK2-nakon završnog ispita

14.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije

Rezultati

14.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Mostovi

rezultati nakon završnog ispita

13.06.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Betonski mostovi

Termin popravnog završnog izmjena

13.06.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Vjezbe br. 6, 8 i 10

13.06.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Vjezbe br. 6

13.06.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Evidencija osvojenih bodova i rezultati popravnog završnog - 13.06.2018 22:18

13.06.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Komunalna hidrotehnika II

Rezultati

12.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Rezultati nakon završnog ispita

12.06.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

Predaja seminarskih radova i termin za odbranu_MKE

12.06.2018


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena

12.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena

12.06.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Ispitivanje konstrukcija

Ispitivanje konstrukcija termini polaganja

11.06.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Izmjena termina konsultacija predvidjenih za 14.06.2018

11.06.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Rezultati nakon usmenog ispita

11.06.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Rezultati nakon zavrsnog ispita

08.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupno osvojeni broj bodova

07.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinski materijali

Rezultati prije završnog ispita

07.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Rezultati prije završnog ispita

07.06.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Dopunjeni rezultati prije zavrsnog ispita

07.06.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Betonski mostovi

rezultati nakon završnog

06.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Mostovi

Rezultati nakon popravnog II kol

06.06.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Pregled bodova nakon završnog ispita - 06.06.2018 16:57

06.06.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati završnog ispita

05.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Promjena termina za uvid u popravni kolokvijum

05.06.2018


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Rezultati redovnog kolokvijuma (sa bodovima osvojenim za prisustvo i elaborat) - 04.06.2018 01:28

04.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije

Rezultati prije završnog ispita

04.06.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

BK 2 :Bodovi prije završnog ispita

04.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Rezultat završnog ispita, ukupan broj osvojenih bodova i predlog ocjene

04.06.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Pregled bodova prije zavrsnog - 03.06.2018 20:54

03.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupno osvojeni broj bodova

03.06.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Rezulati prije zavrsnog ispita

02.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Ispitna pitanja iz građevinske regulative

01.06.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Prezentacija zadataka sa kolokvijuma - 01.06.2018 11:01

01.06.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupno osvojeni broj bodova

01.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Mostovi

Rezultati II kolokvijum

01.06.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

EE kolokvijum II - rezultati - bodovi ukupno

31.05.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Izmjena termina konsultacija

31.05.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Rezultati drugog kolokvijuma - 31.05.2018 16:53

31.05.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Nova objava - 30.05.2018 09:48

30.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije

Rezultati II kolokvijuma

30.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Rezultati popravnih kolokvijuma (ispravljeni!) i ukupno osvojeni broj bodova

30.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Rezultati kolokvijuma II

29.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije

Rezultati kolokvijuma II

29.05.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Betonski mostovi

Termini popravnih kolokvijuma

29.05.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Predaja i odbrana elaborata

29.05.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Korigovi termini za predaju elaborata

28.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija II

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog kolokvijuma

28.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija I

TERMIN - KOLOKVIJUM POPRAVNI

28.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika

Rezultati II kolokvijuma

28.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Satnica za popravni drugi kolokvijum

28.05.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Završni ispit

27.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultati drugog kolokvijuma

26.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije

Raspored ispita

26.05.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Betonski mostovi

Bodovi II kolokviju i semestralni rad

25.05.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Statika Konstrukcija II - priprema za kolokvijum 2 i predaja domaćeg zadatka

25.05.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Statika Konstrukcija II - termini konsultacija

25.05.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Rezulati nakon II kolokvijuma

24.05.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Korigovi termini za predaju elaborata

24.05.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva

Termin II kolokvijuma

24.05.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Raspored za predaju elaborata

24.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje i tehnologija čvrstog otpada

REZULTATI KOLOKVIJUMA

23.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Satnica za popravni prvi kolokvijum

22.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Rezultati drugog kolokvijuma

21.05.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Rezultati drugog kolokvijuma

21.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinski materijali

Rezultati kolokvijuma I

20.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Raniji termin polaganja završnog ispita

19.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Raniji termin polaganja završnog ispita

19.05.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Raniji termin polaganja završnog ispita

19.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Raniji termin polaganja završnog ispita

19.05.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

REZULTATI_POPRAVNI kolokvijum 2_Statika konstrukcija II_2017-2018

19.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije

Popravni kolokvijum I - rezultati

18.05.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Novi termin II kolokvijum - 17.05.2018 11:32

17.05.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika podzemnih voda

Rezultati II kolokvijuma i obavještenje o terminu polaganja ispita - 17.05.2018 11:41

17.05.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Rezulati nakon II kolokvijuma

16.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Menadžment građevinske firme

II kolokvijum

16.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

II kolokvijum, obrana elaborata i popravni II kolokvijum

15.05.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Raspored za predaju elaborata

15.05.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Rezultati_KOLOKVIJUM 2_Statika konstrukcija 2_2017-2018

15.05.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

POPRAVNI KOLOKVIJUM 2_Raspored polaganja_SK2_2017-2018

15.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Tablice za pethodno naprezanje

12.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Predavanja za drugi kolokvijum

11.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Grupe za II kolokvijum

11.05.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

TERMINI DRUGOG I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

10.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

TERMINI DRUGOG I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

10.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

IZMIJENJENI TERMINI DRUGOG I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

10.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

TERMINI DRUGOG I POPRAVNIH KOLOKVIJUMA

10.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika

KOLOKVIJUM II -TERMIN

09.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Ekologija voda i tla

Termin polaganja kolokvijuma - 09.05.2018 12:01

09.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Geologija

Termin polaganja kolokvijuma - 09.05.2018 12:04

09.05.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Rezultati nakon popravnog I kolokvijuma

09.05.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Vjezba 6 i 7 - Dilatacioni uređaji i ležišta

09.05.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Priprema za kolokvijum i posjeta gradilištu

08.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija I

REZULTATI

07.05.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

OBAVJESTENJE_raspored polaganja KOLOKVIJUM 2_2017-2018

05.05.2018


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Termin predavanja

04.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

Samostalni radovi - Zadatak i podaci

03.05.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Komunalna hidrotehnika II

Odbrana GRAFICKOG RADA

03.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje i tehnologija čvrstog otpada

Promjena termina prezentacija seminarskih radova planiranih za 14.05.2018.

03.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje i tehnologija čvrstog otpada

KOLOKVIJUM-TERMIN

03.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Obilazak gradilišta

03.05.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Nova objava - 03.05.2018 17:44

03.05.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultati prvog kolokvijuma

03.05.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.05.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

REZULTATI_Popravni kolokvijum 1 - II termin_2017-2018

30.04.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Konsultacije

29.04.2018


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Nova objava - 27.04.2018 08:44 - Rijeseni zadaci za kolokvijum i formule

27.04.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Raspored za predaju elaborata

27.04.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Vjezba 5-Ivicni vijenci, orgade i sistem za odvodnjavanje

27.04.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

rezultati I kolokvijum

26.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija II

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

25.04.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Spisak studenta za posjetu gradilištu

25.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

Popravni kolokvijum I - rezultati

22.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Rezultati nakon pop. I kolok.

22.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Rezultati prvog kolokvijuma

21.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije

Rezultati I kolokvijuma

20.04.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Termin popravnog kolokvijuma

20.04.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Izmena termina_KOLOKVIJUM 2_2017-2018

20.04.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

Rezultati popravnog kolokvijuma I_I termin_MKE_2017-2018

20.04.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Ispitivanje konstrukcija

Popravni I kolokvijum

19.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Termin prvog kolokvijuma

19.04.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma

17.04.2018


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Termin predavanja

17.04.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Rezultati prvog kolokvijuma sa ispravkom spiska 2

17.04.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

Rezultati kolokvijuma I_III dio_2017-2018

17.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Promjena termina predavanja

16.04.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

BK2-predrok za studente u programu razmjene

16.04.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Raspored vježbanja i obaveza -16_04

16.04.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi

Čelični i spregnuti mostovi_Rezultati prvog kolokvijuma

16.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija II

Rezultati I kolokvijuma i termin popravnog kolokvijuma

13.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije

Rezultati prvog kolokvijuma_Spregnute konstrukcije

12.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija I

REZULTATI I KOLOKVIJUMA I OBAVJESTENJE

11.04.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Nova objava - 11.04.2018 16:24

11.04.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Novi termin za I kolokvijum

11.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Odlaganje termina konsultacija

10.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Odlaganje termina konsultacija

10.04.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Odlaganje termina konsultacija

10.04.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Ispitivanje konstrukcija

Termin I kolokvijum

10.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

10.04.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Upravljanje projektima (k)

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

10.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje projektima

Rezultati I kolokvijuma

09.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije

Rezultati kolokvijuma I

05.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

Kolokvijum I - rezultati

05.04.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Rezultati popravnog kolokvijuma

05.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije

Obavjestenje

05.04.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Evidencija osvojenih bodova_POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_SK2_2017-2018

05.04.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Kolokvijum - termin

04.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija II

Termini casova -promjena

03.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija I

TERMIN - KOLOKVIJUM

03.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Menadžment građevinske firme

Rezultati I kolokvijuma i termin popravnog I kolokvijuma

03.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Termin i grupe za I kolokvijum

02.04.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika podzemnih voda

Rezultati I testa i kolokvijuma - 02.04.2018 10:36

02.04.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Nova objava - 02.04.2018 21:44

02.04.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Rezultati kolokvijuma I

01.04.2018


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Termini odbrane trećeg i četvrtog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije

01.04.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Rezultati prvog kolokvijuma_Spregnute konstrukcije

31.03.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva

Rezultati I kolokvijuma

30.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Zidane konstrukcije

Nova objava - 30.03.2018 12:10

30.03.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

BK2: Izmjena termina predaje POS R:

29.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Materijal za vježbe

29.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Mostovi

Rezultati I kolokvijma - 29.03.2018 20:06

29.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika

I KOLOKVIJUM

28.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Termin konsultacija promijenjen

28.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje i tehnologija čvrstog otpada

Termini odbrane seminarskih radova

26.03.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Kolokvijum

26.03.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

vejžbe BK 2-30.03

26.03.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_raspored polaganja_SK2_2017-2018

26.03.2018


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Rezultati I kolokvijuma

26.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Poslednje predavanje za prvi kolokvijum

23.03.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva

Termin I kolokvijuma

23.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje projektima

Termin I kolokvijuma

23.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Menadžment građevinske firme

Termin I kolokvijuma

23.03.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Upravljanje projektima (h)

Termin I kolokvijuma

23.03.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Upravljanje projektima (k)

Termin I kolokvijuma

23.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Menadžment u građevinarstvu

Termin I kolokvijuma

23.03.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Rezultati kolokvijuma

23.03.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Izvod iz literature za prvi kolokvijum

22.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Otpornost materijala

Termin ispita - Kolokvijum 1

22.03.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Termin prvog kolokvijuma

21.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinski materijali

I KOLOKVIJUM

20.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije

I KOLOKVIJUM

20.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Elementi zgrada

I KOLOKVIJUM

20.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Ekonomika u građevinarstvu

Promjena termina održavanja predavanja planiranih za 4.4.2018.

20.03.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Rezultati_KOLOKVIJUM 1_Statika konstrukcija 2_2017-2018

20.03.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

vježbe BK2

19.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Dozvoljeni izvod iz literature za prvi kolokvijum

19.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Termin prvog kolokvijuma

19.03.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Predavanja_20.3.2018._Statika konstrukcija II

18.03.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Gornji stroj željeznica

Nastava iz predmeta GORNJI STROJ ŽELJEZNICA

15.03.2018


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Termini odbrane prvog i drugog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije_četvrtak 15.03.2018.

14.03.2018


Građevinarstvo-Tehnička fizika

Prvi kolokvijum

13.03.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

Rezultati kolokvijuma I_II dio_MKE_2017-2018

13.03.2018


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Termini odbrane prvog i drugog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije_srijeda 14.03.2018. god.

13.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Termin predavanja

12.03.2018


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Termini odbrane prvog i drugog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije_utorak 13.03.2018. god.

12.03.2018


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Termini odbrane prvog i drugog grafičkog zadatka_Drvene konstrukcije_ponedjeljak 12.03.2018. god.

11.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika

Predavanja vodovod

09.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika

Predavanja kanalizacija

09.03.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Nova objava - 08.03.2018 12:48

08.03.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Obavjestenje_nastava_SK II_2017-2018

08.03.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Termini konsultacija_V nedjelja nastave_2017-2018

08.03.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Plan rada_SK II_2017-2018

08.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Predavanje 3 i 4. za Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata i važeća podzakonska akta

07.03.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

Rezultati kolokvijuma I_I dio_MKE_2017-2018

07.03.2018


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Upravljanje projektima

Nadoknada predavanja petak 09.03. u 13.15h

07.03.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Pregled vjezbe (POS2,4/3)

07.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Predaja 2. vjezbe

07.03.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva

Građenje i održavanje puteva - termin predavanja 07.03.2018.god.

06.03.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Raspored kolokvijuma_Statika konstrukcija II_2017-2018

05.03.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Raspored polaganja_KOLOKVIJUM 1_Statika konstrukcija 2_2017-2018

05.03.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Korigovan pregled vjezbe BK2 (dispozicija)

03.03.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Predaja 1.vjezbe iz PiGBK

03.03.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Izmjena rasporeda predaje vježbe POS 1 i POS 5-BK2

01.03.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Odlaganje konsultacija

28.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Odlaganje termina konsultacija

28.02.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Planiranje i sistemi saobraćaja

Nova objava - 27.02.2018 13:08

27.02.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Pregled vježbe (POS 1 i POS 5)

27.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Nadoknada casova predavanja

27.02.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Pregled vjezbe (dispozicija)

27.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Nadoknada casova vježbi

27.02.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Prezentacije - rok za prijavu

26.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Vježbe - Primjena racunara za UP, grupe i zadatak

26.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Ekonomika u građevinarstvu

Obavješenje za predavanja

22.02.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Upravljanje projektima (h)

Termin predavanja

22.02.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Upravljanje projektima (k)

Termin predavanja

22.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Upravljanje projektima

Termin predavanja

21.02.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Upravljanje projektima (s)

Termin predavanja

19.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Zakoni za I kolokvijum

17.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Zakoni za II kolokvijum

17.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Predavanja za prve dvije nedjelje

17.02.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Građenje i održavanje puteva

Termin predavanja

16.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Menadžment građevinske firme

Termin predavanja

16.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Menadžment u građevinarstvu

Termin predavanja

16.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija

Informacije za studente i plan rada

15.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Energetska efikasnost

Informacije za studente i plan rada

15.02.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Nova objava - 13.02.2018 07:54

13.02.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Upustva za izradu grafickih zadataka - predloske

13.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Sablon za sastav radnih brigada i trajanje aktivnosti

13.02.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Raspored studenata po grupama za vjezbe

13.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Predavanja

12.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Predavanja za drugi kolokvijum

12.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Informacija i plan rada 2017-18

12.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

OGGM-Ispitna pitanja 2017/18

12.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Interesantni katalozi mehanizaciije

12.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Informacija i plan rada 2017-18

12.02.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Predavanja za prvi kolokvijum

12.02.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Informacija i plan rada 2017-18

12.02.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Predavanja za drugi kolokvijum

12.02.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Interesantni katalozi mehanizacije

12.02.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

OTG-Ispitna pitanja 2017-18

12.02.2018


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Raspored studenata po grupama - 12.02.2018 19:33

12.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Predavanja za prvi kolokvijum

11.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Predavanja za prvi kolokvijum

11.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Predavanja za drugi kolokvijum

11.02.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Obavještenje_pocetak nastave SK II_2017/2018

09.02.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

Pocetak nastave_predavanja_MKE_2017/2018

09.02.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidrotehničke građevine

obavjestenje

08.02.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Konačne ocjene

07.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Poslovna psihologija II

Početak predavanja

06.02.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 06.02.2018 16:07

06.02.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Konačne ocjene nakon popravnog završnog BK1

05.02.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Posebna poglavlja iz metode konačnih elemenata

Zavrsni ispit_odbrana seminarskog rada 2017_2018

04.02.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih bodova_POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT_2017-2018

04.02.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

04.02.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 03.02.2018 13:54

03.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Rezultati popravnog zavrsnog

02.02.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Rezultati popravnog završnog ispita_Čelične konstrukcije

02.02.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Evidencija osvojenih poena nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije

02.02.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Rezultati popravnog završnog ispita_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

02.02.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Evidencija osvojenih poena nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

02.02.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Nova objava - 02.02.2018 20:18

02.02.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Rezultati popravnog kolokvijuma - 01.02.2018 10:35

01.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Termin popravnog zavrsnog

01.02.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih bodova nakon ZAVRSNOG ISPITA

01.02.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Nova objava - 01.02.2018 18:35

01.02.2018


Menadžment u građevinarstvu-Nacrtna geometrija

REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA

01.02.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Rezultati popravnog završnog ispita - inženjerska geodezija - 2017/18

31.01.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Evidencija osvojenih poena - Inženjerska geodezija 2017/18 31.01.2018.

31.01.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije

Osvojeni bodovi nakon popravnog završnog ispita i predlog ocjena

31.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled rezultata popravnog ispita i ukupnog broja bodova nakon popravnog ispita

31.01.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Promijenjeni spisak ocjena

30.01.2018


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Preliminarni spisak studenata sa obavezama ponovaca

30.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Preliminarni spisak studenata sa obavezama ponovaca

30.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Preliminarni spisak studenata sa obavezama ponovaca za 2017/18

30.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje

Rezultati nakon završnog ispita - osvojeni poeni i predlog ocjena

29.01.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 29.01.2018 13:08

29.01.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I

REZULTATI ZAVRSNOG ISPITA

29.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata niskogradnje

REZULTATI NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG-JAN. 2018

29.01.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Rezultati završnog ispita_Čelične konstrukcije

28.01.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Evidencija osvojenih poena nakon završnog ispita sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije

28.01.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Rezultati završnog ispita_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

28.01.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Evidencija osvojenih poena nakon završnog ispita sa predlogom ocjena_Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

28.01.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Predlog ocjena

27.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Gradjevinska mehanika

Rezultati

25.01.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Rezultati

25.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Nacrtna geometrija

Rezultati završnog ispita iz Nacrtne geometrije

25.01.2018


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati završnog ispita

25.01.2018


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta

Rezultati kolokvijuma - 24.01.2018 08:54

24.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Rezultati zavrsnog

24.01.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Termin za pregled radova - 23.01.2018 22:44

23.01.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Rezultati testa i kolokvijuma - 23.01.2018 22:45

23.01.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Rezultati nakon zavrsnog ispita

22.01.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Pregled radova

22.01.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Spisak studenata koji su pozvani na usmeni ispit sa terminima ispita_Čelične konstrukcije

22.01.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Rezultati drugog kolokvijuma_Čelične konstrukcije

22.01.2018


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Evidencija osvojenih poena sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije

22.01.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

rezultati završni ispit BK1

22.01.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

Rezultati drugog kolokvijuma - Projektovanje i građenje čeličnih konstrukcija

21.01.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Rezultati poslije popravnog kolokvijuma

21.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Geotehnika u građevinarstvu

Rezultati popravnog kolokvijuma - 20.01.2018 16:11

20.01.2018


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Graficki radovi - predloske

18.01.2018


Građevinarstvo-Fundiranje

Graficki radovi - predloske

18.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati zavrsnog ispita i pregled ukupnih bodova sa predlogom ocjene.

17.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Zavrsni Matematika

16.01.2018


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Rezultati završnog ispita - inženjerska geodezija - 2017/18

16.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati popravnih kolokvijuma i prgled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita

15.01.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Rezultati II kolokvijuma

15.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Geotehnika u građevinarstvu

Rezultati kolokvijuma - Geotehnika u građevinarstvu

13.01.2018


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I

Rezultati II kolokvijuma i termini završnih ispita

13.01.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih bodova nakon POPRAVNOG KOLOKVIJUMA 2

13.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati popravnih zadataka

12.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Nova objava - 12.01.2018 15:08

12.01.2018


Građevinarstvo-Primjena računara

Termin za polaganje popravnog kolokvijuma

10.01.2018


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

bodovi stečeni u toku semestra

08.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje

Zadatak za seminarski rad - završni ispit

05.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje

Predavanja I i II 2017/18

05.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje

Predavanje IV

05.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje

Predavanje V

05.01.2018


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Rezultati

04.01.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Dodatni termin konsultacija - priprema za popravni kolokvijum 2

04.01.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih bodova nakon kolokvijuma 2

04.01.2018


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Nova objava - 04.01.2018 13:16

04.01.2018


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Rezultati drugog kolokvijuma i pregled ukupno osvojenih bodova

29.12.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Popravni kolokvijum

28.12.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Konačni rezultati poslije II kolokvijuma

28.12.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije

Rezultati nakon završnog ispita - predlog ocjena

27.12.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2017/18

26.12.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Termini ispita

26.12.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Evidencija osvojenih poena - Inženjerska geodezija 2017/18

26.12.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Rezultati drugog kolokvijuma

26.12.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Spisak ispitnih pitanja - Inženjerska geodezija

26.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

TERMIN DRUGOG KOLOKVIJUMA

25.12.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Dvanaesto predavanje - Inženjerska geodezija

25.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje

Rezultati drugog kolokvijuma - 24.12.2017 20:11

24.12.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrane sedmog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

24.12.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Dodatni termini konsultacija

23.12.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije

Rezultati kolokvijuma II - osvojeni poeni prije završnog ispita

22.12.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Rezultati drugog kolokvijuma - inženjerska geodezija 2017/18

22.12.2017


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Rezultati II kolokvijuma

21.12.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Termin konsultacija

20.12.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Zadaci za vježbu ER

20.12.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Izmjena termina kosultacija

20.12.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

raspored obaveza i ispita iz predmeta AP

20.12.2017


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati popravnog kolokvijuma

19.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Popravni prvi kolokvijum

19.12.2017


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidraulika I

REZULTATI I KOLOKVIJUMA

19.12.2017


Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje

Raspored ispita II kolokvijuma

18.12.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Raspored polaganja_KOLOKVIJUM 2_2017-2018

18.12.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

TERMINI polaganja_KOLOKVIJUM 2_2017-2018

18.12.2017


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Zaštita i kvalitet voda

Rezultati II testa i kolokvijuma

18.12.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrane šestog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

17.12.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Jedanaesto predavanje Inženjerska geodezija

16.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na zadacima (1-9)

15.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vjezbe br. 12

13.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vjezbe br. 10. i 11.

12.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na testovima (1-4) i zadacima (1-8)

12.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice

Raspored kolokvijuma i zavrsnih ispita

12.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Putevi i željezničke pruge

Raspored kolokvijuma i zavrsnih ispita

12.12.2017


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Termini kolokvijumi

12.12.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije

12.12.2017


Građevinarstvo (2017)-Fizika

Termin održavanja II kolokvijuma

11.12.2017


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Termin za popravni kolokvijum

11.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Popravni kolokvijum

10.12.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Deseto predavanje Inženjerska geodezija

09.12.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih bodova nakon POPRAVNOG KOLOKVIJUMA 1

07.12.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Raspored vježbi iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I za radnu nedelju od 04.-08. Decembra 2017

06.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vjezbe br. 9.

06.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na zadacima (1-7)

06.12.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Deveto predavanje - Inženjerska geodezija

04.12.2017


Građevinarstvo-Ekonomika

Termin kolokvijuma i završnog ispita

04.12.2017


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Nova objava - 03.12.2017 15:29

03.12.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Rezultati I kolokvijuma

30.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

prvi kolokvijum

28.11.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2017/18

28.11.2017


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

27.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata visokogradnje

Tehnologija građenja objekata visokogradnje - Rezulati prvog kolokvijuma

27.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vjezbe br. 8.

27.11.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Raspored polaganja_POPRAVNI KOLOKVIJUM 1_Statika konstrukcija I

27.11.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Osmo predavanje Inženjerska geodezija

27.11.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Osmo predavanje - vježba Inženjerska geodezija

27.11.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih bodova nakon kolokvijuma 1

24.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na zadacima, prvom kolokvijumu i ukupno

24.11.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Kolokvijum 1

24.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice

Odlaganje casova planiranih za 24.11.

23.11.2017


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Rezultati kolokvijuma

23.11.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Rezultati prvog kolokvijuma

22.11.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrane četvrtog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

21.11.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije

Rezultati kolokvijuma I - 20.11.2017 08:32

20.11.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Sedmo predavanje inženjerska geodezija

20.11.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Sedmo predavanje - inženjerska geodezija - vježba

20.11.2017


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

rezultati popravnog prvog kolokvijuma BK1- 20.11.2017 09:32

20.11.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Nova objava - 20.11.2017 11:29

20.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice

Datum održavanja kolokvijuma i ispita

19.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Putevi i željezničke pruge

Datumi održavanja kolokvijuma i ispita

19.11.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Termini održavanja predavanja i vježbi

19.11.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Primjeri kolokvijuma Excel

16.11.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Filterisanje podatak Excel

16.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Tehnologija građenja objekata niskogradnje

Termin predavanja i vjezbi

15.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu

Nadoknada predavanja

15.11.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Predavanja

14.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova na testovima i zadacima

14.11.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Šesto predavanje inženjerska geodezija

13.11.2017


Građevinarstvo (2017)-Engleski jezik II

Termin za kolokvijum

11.11.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Rezultati prvog kolokvijuma - inženjerska geodezija - 2017/18

09.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Gradjevinska mehanika

Termin Kolokvijuma 1

09.11.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Termin Kolokvijuma 1

09.11.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrane trećeg grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

09.11.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Raspored polaganja_KOLOKVIJUM 1

09.11.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Dodatni termini konsultacija pred kolokvijum 1

09.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Geotehnika u građevinarstvu

Geotehnika u gradjevinarstvu - materijali za dio Mehanika tla i Fundiranje

08.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice

I KOLOKVIJUM

06.11.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Statika Konstrukcija I raspored predavanja i vježbi (06.11.-11.11.2017) 06.11.2017 19:59

06.11.2017


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Zaštita i kvalitet voda

Rezultati I testa i kolokvijuma

01.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Predavanja i vježbe za prvi kolokvijum

01.11.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Postignuti bodovi na testovima (1. i 2.), zadacima (1.-3.) i ukupno do sada usvojeni broj bodova

01.11.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrane drugog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

01.11.2017


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

rezultati I kolokvijum - 01.11.2017 19:41

01.11.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Izmjena termina konsultacija, petak 3.11.2017

01.11.2017


Građevinarstvo (2017)-Fizika

TERMIN I KOLOKVIJUM

29.10.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Peto predavanje - Inženjerska geodezija

28.10.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Prvo predavanje - Inženjerska geodezija

28.10.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Drugo predavanje - Inženjerska geodezija.

28.10.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Treće predavanje - Inženjerska geodezija.

28.10.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Četvrto predavanje - Inženjerska geodezija

28.10.2017


Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje

Raspored ispita I kolokvijuma

28.10.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Slajdovi_SK1_Predavanja 2017-2018

24.10.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Informacija za studente i plan rada 2017-2018

24.10.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Inženjerska geodezija

Predavanja inženjerska geodezija

23.10.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termini odbrane prvog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

17.10.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Projektovanje i građenje željezničkih pruga

Termin predavanja i vjezbi

16.10.2017


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Regulacija vodotoka

Termin predavanja

16.10.2017


Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

RASPORED NASTAVE

13.10.2017


Menadžment u građevinarstvu-Marketing u građevinarstvu

Obavjestenje-Termin predavanja

13.10.2017


Građevinarstvo-Fundiranje

Termini za predaju grafickih radova i termini konsultacija - 12.10.2017 09:40

12.10.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Brojni sistemi

12.10.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Rad sa fajlovima

12.10.2017


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Nastava u studijskoj 2017/2018 godini

12.10.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Termin održavanja vježbi

11.10.2017


Menadžment u građevinarstvu-Betonske konstrukcije

Obavjestenje-termin predavanja

10.10.2017


Građevinarstvo, smjer Saobraćajni-Kolovozne konstrukcije

Obavjestenje-vježbe

09.10.2017


Menadžment u građevinarstvu-Gradske saobraćajnice

Obavjestenje-predavanja i vježbe

09.10.2017


Građevinarstvo-Fundiranje

Konacan spisak grupa - 06.10.2017 14:58

06.10.2017


Građevinarstvo-Fundiranje

Upustva za izradu grafickih zadataka - 04.10.2017 09:40

04.10.2017


Građevinarstvo-Fundiranje

Preliminarni spisak grupa - 02.10.2017 16:22

02.10.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Prethodno napregnute konstrukcije

Prethodno napregnute konstrukcije - Predavanja PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI, PVII, PVIII

01.10.2017


Menadžment u građevinarstvu-Betonske konstrukcije

Vanredni termin predavanja -02.10.2017.

29.09.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Početak nastave u studijskoj 2017.-2018. godini

27.09.2017


Građevinarstvo-Aseizmičko planiranje i projektovanje

Informacije za studente i plan rada za APP 2017-18

26.09.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Aseizmičko projektovanje

Informacija za studente i plan rada za AP 2017-18

26.09.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Obavještenje o organizaciji nastave

26.09.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

ECTS katalog

26.09.2017


Menadžment u građevinarstvu-Metalne konstrukcije

MK - MNG - Informacija za studente i plan rada - 2017/18 - 25.09.2017 13:19

25.09.2017


Menadžment u građevinarstvu-Metalne konstrukcije

MK - MNG - Semestarski rad - 2017/18 - 25.09.2017 13:22

25.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta

Predavanje 2 - Geoloske osnove i geotehnicke podloge za sanaciju klizista

23.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta

Predavanje 6 -Seizmicka dejstva i stabilnost kosina i klizista

23.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta

Predavanje 8 - Stabilnost kamenih kosina.Odroni

23.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena

Predavanje 2 - Zbijanje, vibriranje i injektiranje

23.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena

Predavanje 03 - Modifikacija i stabilizacija tla primjenom kreca, cementa i leteceg pepela

23.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena

Predavanje 04 - Zamjena tla. Sljuncani sipovi.

23.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena

Predavanje 05 - Mlazno injektiranje

23.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena

Predavanje 06 - Skracenje vremena konsolidacije. Predopterecenje i drenovi.

23.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena

Predavanje 9 - Poboljsanje stijenskih masa. Injektiranje

23.09.2017


Građevinarstvo-Fundiranje

Nova objava - 22.09.2017 11:10

22.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena

Predavanje 01 - Uvod.Sleganje i dozvoljena sleganja. Poboljsanje tla i stijena

22.09.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta

Predavanje 1 - Uvod. Podjela klizista. Elementi klizista.

22.09.2017


Građevinarstvo-Osnovi mostova

Rezultati Osnove mostova-septembar 2017

18.09.2017


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Preliminarni rezultati zavrsnog ispita odrzanog 11.09.2017. god.

18.09.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Evidencija osvojenih poena i predlog ocjene_septembar 2017

17.09.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Evidencija osvojenih poena i predlog ocjene_septembar 2017

17.09.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Raspored polaganja usmenog dijela ipita

16.09.2017


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Rezultati septembarski rok BK2

15.09.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Predlog zakljucnih ocjena_Septembar 2017

14.09.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije_avgustovski rok

14.09.2017


Građevinarstvo-Čelične konstrukcije

Rezultati drugog kolokvijuma_Čelične konstrukcije_avgustovski rok

14.09.2017


Menadžment u građevinarstvu-Matematika

Rezultati dodatnog ispitnog roka

14.09.2017


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Dodatni termin usmenog dijela zavrsnog ispita

14.09.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Termin usmenog ispita

12.09.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Termin usmenog ispita

12.09.2017


Građevinarstvo-Primjena računara

Predlog ocjena u avgustovskom roku

12.09.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Raspored polaganja usmenog dijela ispita_Statika konstrukcija 1

11.09.2017


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije I

Rezultati BK1 -septembarski rok

11.09.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Površinski nosači

Građevinarstvo - Površinski nosači

09.09.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Broj bodova i predlog konacne ocjene nakon avgustovskog roka

08.09.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Osvojeni bodovi i predlog ocjene nakon popravnog ispita (avgustovski rok)

08.09.2017


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Osvojeni bodovi i predlog ocjene nakon popravnog ispita (avgustovski rok)

08.09.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Termin usmenog dijela ispita

07.09.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Nova objava - 07.09.2017 14:06

07.09.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Dopunjena tabela rezultata testa i predloga ocjene

03.09.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Rezultati popravnog kolokvijuma i testa (avgustovski rok)

03.09.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Rezultati popravnog kolokvijuma i testa (avgustovski rok)

02.09.2017


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultati popravnih kolokvijuma i predlog ocjene

01.09.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija I

Izmjena termina konsultacija

31.08.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Izmjena termina konsultacija

31.08.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Raniji termin za polaganje usmenog dijela ispita

30.08.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Raniji termin polaganja usmenog ispita

30.08.2017


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Rezultati popravnog kolokvijuma- avgustovski rok i osvojeni bodovi

29.08.2017


Menadžment u građevinarstvu-Međunarodne tenderske procedure

OBAVEŠTENJE:Promjena termina polaganja ispita u avgustovskom roku 2017.

23.08.2017


Menadžment u građevinarstvu-Procjena vrijednosti nekretnina

OBAVEŠTENJE:Promjena termina polaganja ispita u avgustovskom roku 2017.

23.08.2017


Menadžment u građevinarstvu-Projektovanje organizacije građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata

OBAVEŠTENJE:Promjena termina polaganja ispita u avgustovskom roku 2017.

23.08.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Način i raspored polaganja ispita u avgustu

09.08.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Način i raspored polaganja ispita u avgustu

09.08.2017


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Način i raspored polaganja ispita u avgustu

09.08.2017


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Način i raspored polaganja ispita u avgustu

09.08.2017


Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:37

28.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi

Čelični i spregnuti mostovi_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:45

28.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija

Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija_Prijedlog zaključnih ocjena - 28.06.2017 13:49

28.06.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Zakljucne ocjene_STATIKA KONSTRUKCIJA II_2016-2017 - 28.06.2017 13:53

28.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Metod konačnih elemenata

Zakljucne ocjene_METOD KONACNIH ELEMENATA_2016-2017 - 28.06.2017 13:56

28.06.2017


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Nova objava - 28.06.2017 15:01

28.06.2017


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 19:14

28.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - konacan pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 22:39

28.06.2017


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - konacan pregled poena i predlog ocjena - 28.06.2017 22:44

28.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Osvojeni bodovi i predlog ocjene nakon popravnog ispita

27.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Predlog zaključnih ocjena

27.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Otpornost materijala

Predlog zaključnih ocena - Menadzment u građevinarstvu

27.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Broj bodova i predlog ocjene nakon popravnog ispita

27.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Dodatne konsultacije za popravni ispit

27.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Dodatne konsultacije za popravni ispit

27.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Rezultati testa na popravnom ispitu

26.06.2017


Građevinarstvo-Statika konstrukcija II

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita - 26.06.2017 14:15

26.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Osvojeni broj bodova i predlog ocjene nakon popravnog ispita

25.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska fizika i instalacije

Građevinska fizika i instalacije - Rezultati i predlog ocjena

24.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi

Čelični i spregnuti mostovi_Broj osvojenih poena nakon završnog ispita

23.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_Broj osvojenih poena nakon popravnog završnog ispita sa prijedlogom ocjena

23.06.2017


Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Metod konačnih elemenata

23.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Djelimicni rezultati popravnog ispita

21.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Usmeni dio popravnog ispita za studente iz druge grupe

21.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Drugi dio djelimicnih rezultata popravnog ispita

21.06.2017


Građevinarstvo-Mehanika tla i stijena

Nova objava - 20.06.2017 10:32

20.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Ispravka broja bodova i predloga ocjene

20.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Popravni ispit

20.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Rezultati kolokvijuma 2 - Jun 2017

20.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Presjek stanja - Jun 2017.

20.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Spregnute konstrukcije

Spregnute konstrukcije_Broj osvojenih poena nakon završnog ispita sa prijedlogom ocjena

20.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Rezultati završnog ispita i predlog ocjene

19.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Komunalna hidrotehnika

Rezultati završnog ispita iz predmeta Komunalna hidrotehnika

19.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Predlog ocjene prije popravnog ispita (sa prisustvom i ocjenom seminarskog rada)

19.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultati završnog ispita, broj bodova i predlog ocjene

17.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Rezultati završnog ispita, broj bodova i predlog ocjene

16.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Čelični i spregnuti mostovi

Ukupan broj bodova prije završnog ispita sa prijedlogom ocjena

16.06.2017


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Hidrotehničke građevine

Rezultati završnog ispita iz predmeta Hidrotehničke gradjevine

15.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Rezultati popravnog kolokvijuma

15.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Pregled osvojenih bodova prije zavrsnog ispita

15.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija

Rezultati nakon popravnog drugog kolokvijuma sa prijedlogom ocjena

14.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Ispravljeni rezultati popravnog kolokvijuma

14.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Djelimični rezultati završnog ispita

14.06.2017


Građevinarstvo-Organizacija i tehnologija građenja

Broj bodova i predlog ocjene nakon zavrsnog ispita (bez bodova prisustva i seminarskog rada)

14.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati popravnog zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 13.06.2017 17:15

13.06.2017


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Nova objava - 09.06.2017 15:07

09.06.2017


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Nova objava - 08.06.2017 19:11

08.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 07.06.2017 17:00

07.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Energetska efikasnost zgrada

Seminarski radovi - spisak zadatih tema

07.06.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija

Rezultati drugog kolokvijuma sa prijedlogom ocjena

07.06.2017


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Rezultai popravnog kolokvijuma iz TiPK

05.06.2017


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati zavrsnog ispita, pregled poena i predlog ocjena - 05.06.2017 16:04

05.06.2017


Menadžment u građevinarstvu-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Menadzment u gradjevinarstvu) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena - 01.06.2017 13:29

01.06.2017


Građevinarstvo-Betonske konstrukcije II

Betonske konstrukcije 2- rezultati II kolokvijum

31.05.2017


Građevinarstvo-Drvene konstrukcije

Drvene konstrukcije (Gradjevinarstvo) - rezultati kolokvijuma, pregled poena i predlog ocjena - 30.05.2017 11:35

30.05.2017


Građevinarstvo, smjer Hidrotehnički-Komunalna hidrotehnika II

Rezultati završnog ispita iz predmeta Komunalna hidrotehnika II

30.05.2017


Građevinarstvo-Tuneli i podzemne konstrukcije

Obavještenje o terminima kolokvijuma i odbrani dijelova elaborata - 04.05.2017 11:46

04.05.2017


Građevinarstvo, smjer Konstruktivni-Spregnute konstrukcije

Rezultati kolokvijuma 1 - April 2017

23.04.2017