Berlinska deklaracija
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore potpisao je Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu znanju iz oblasti nauka i humanističkih nauka  22.10.2018 godine:

https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories

Berlinska deklaracije o otvorenom pristupu znanju iz oblasti nauka i humanističkih nauka (engl. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) potpisana je 2003. godine u Berlinu, na inicijaticu društva Max Planck (Max Planck Gesellschaft). Berlinska deklaracija, kao i njene prethodnice Budapest Open Access Initiative, Povelja ECHO i Betezdanska izjava o objavljivanju u otvorenom pristupu, nastavlja da promoviše Internet kao bitno sredstvo u procesu prenosa znanja. Pored naučnih časopisa, Berlinska deklaracija otvara mogućnost otvorenog pristupa i za kulturno nasleđe, koje se čuva u arhivima, muzejima i bibliotekama.

Osnovni ciljevi za koje se zalaže Berlinska deklaracija je da se naučni i kulturni doprinosi učine dostupnim široj javnosti kroz Internet tehnologije, otvorene baze elektronskih radova, magistarskih i doktorskih teza, i drugog bibliotečkog materijala.

Institucije potpisnice se zalažu za ostvarenje principa otvorene nauke sa ciljem postizanja većih benefita za nauku i društvo kroz sljedeće aktivnosti:

  • podsticanje istraživača da objavljuju svoje radove u skladu sa principima paradigme otvorenog pristupa.
  • podsticanje nosioca kulturnog nasleđa da podrže otvoreni pristup pružanjem svojih resursa na Internetu.
  • razvoj sredstava i načina za procjenu doprinosa otvorenog pristupa i online časopisa kako bi se održali standardi osiguranja kvaliteta i dobre naučne prakse.
  • zalaganje da se publikacije otvorenog pristupa prepoznaju u promociji i evaluaciji naučnih doprinosa.
  • razvoj infrastrukture za otvoreni pristup nauci kroz razvoj softverskih alata, obezbeđivanje sadržaja, stvaranje metapodataka ili objavljivanje pojedinačnih članaka.

Univerzitet Crne Gore raspolaže sa institucionalnim repozitorijumom i katalogom doktorskih teza (phaidra.cis.ac.me, eteze.ucg.ac.me)

Više informacija o samoj Deklaraciji i potpisnicima dostupne su na linku:

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration

ImageNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.