Rektorat

Bilateralna saradnja
Univerzitet Crne Gore sarađuje sa brojnim svjetskim univerzitetima, na osnovu potpisanih bilateralnih ugovora. Ugovorima se preciziraju oblasti saradnje, kao što su razmjena studenata i nastavnika, učešće u zajedničkim naučnim i istraživačkim projektima, razmjena naučne literature i iskustava u nastavnom procesu i naučnom radu.

Student ima mogućnost odlaska na mobilnost preko bilateralnih ugovora, gdje troškove života snosi samostalno, za razliku od programa mobilnosti koji finansiraju studenta, dobitnika stipendije. 

Univerzitet ima potpisane ugovore sa 67 univerziteta iz 30 zemalja. 

  Država Univerzitet University Websajt
1 Austrija Univerzitet u Klagenfurtu The Alpen-Adria-Universität Klagenfurt  https://www.aau.at/
2 Austrija Univerzitet u Beču University of Vienna https://www.univie.ac.at/en/
3 Albanija Univerzitet u Skadru "Luigj Gurakuqi"  University of Shkodra "Luigj Gurakuqi" http://www.unishk.edu.al/
4 Albanija Univerzitet "Ismail Kemali" Vlora Universtiy „Ismail Qemali“ of Vlore  https://univlora.edu.al/full-thumbnail-both-sidebar/
5 Azerbejdzan Baku slavistički univerzitet   Baku Slavic University  https://bsu-uni.edu.az/en/faculty/10
6 Azerbejdzan Baku državni univerzitet  Baku State University http://bsu.edu.az/en/welcome_to_baku_state_university
7 Bosna i Hercegovina Univerzitet u Banjoj Luci University of Banja Luka  http://www.unibl.org/
8 Bosna i Hercegovina Univerzitet u Sarajevu University of Sarajevo  http://www.unsa.ba/
9 Bosna i Hercegovina Univerzitet u Mostaru University of Mostar  https://www.unmo.ba/en/university.aspx
10 Bosna i Hercegovina Panevropski univerzitet „Apeiron“ u Banjoj Luci Pan-European University "Apeiron" Banja Luka  http://www.apeiron-uni.eu/
11 Bugarska Univerzitet u Sofiji St.Kliment Ohridski Sofia University St.Kliment Ohridski  https://www.uni-sofia.bg/eng
12 Češka Republika Univerzitet Južne Bohemije u Češkim Buđevicama Universtiy of South Bohemia in Česke Budejovice https://www.jcu.cz/?set_language=en
13 Francuska Univerzitet u Nici Sophia Antipolis University of Nice Sophia Antipolis  http://unice.fr/en
14 Francuska ENSIETA ENSIETA https://www.ensta-bretagne.fr/index.php/actualite/l-ensieta-devient-l-ensta-bretagne/
15 Gruzija Univerzitet za navigaciju u Batumiju Batumi Navigation Teaching University http://bntu.edu.ge/en/
16 Hrvatska Sveučilište u Dubrovniku University of Dubrovnik  http://www.unidu.hr/
17 Hrvatska Sveučiliste u Splitu University of Split  http://www.unist.hr/
18 Hrvatska Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera-Osijek University Josip Juraj Strossmayer-Osijek  http://www.unios.hr/
19 Hrvatska Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb  http://www.unizg.hr/
20 Hrvatska Sveučilište Jurja Dobrile u Puli    
21 Indija Indijski institut za nauku Indian Institute of Science https://www.iisc.ac.in/
22 Iran Univerzitet za poljoprivredu i prirodne nauke u Sariju Sari Agricultural Science and Natural Resources University  
23 Italija Univerzitet u Trstu University of Trieste https://www.units.it/en
24 Italija Univerzitet Bazilikata Universita degli studi della Basilicata, Potenza http://portale.unibas.it/site/home.html
25 Italija Univerzitet za strance u Peruđi Universita per stranieri di Perugia https://www.unistrapg.it/en
26 Italija La Sapienca La Sapienza https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/home
27 Italija Univerzitet u Veneciji Universita Ca’ Foscari Venezia Agreement+supplementary agreement  http://www.unive.it/
28 Italija Univerzitet u Đenovi University of Genoa https://www.unige.it/en/
29  Island Univerzitet UN za studije ravnopravnosti polova i program obuke United Nations University Gender Equality studies and training programme https://gest.unu.edu/
30 Kina Univerzitet Gujčžou  Guizhou University http://www.gzu.edu.cn/en/
31 Kosovo Univerzitet u Pristini University in Pristina https://www.uni-pr.edu/
32 Kosovo Univerzitet "Kadri Zeka" Gjilan "Kadri Zeka" University in Gjilan https://www.uni-gjilan.net/en/
33 Letonija Turiba Univerzitet (Riga) Turiba University ( Riga )  http://www.turiba.lv/en/augstskola/about-turiba/12/
34 Makedonija Internacionalni univerzitet u Strugi International University of Struga https://iust.edu.mk/
35 Makedonija Univerzitet »Goce Delčev», Štip University "Goce Delchev" Stip http://www.ugd.edu.mk/
36 Monako Međunarodni univerzitet u Monaku International University of Monaco  https://www.monaco.edu/
37 Njemačka Univerzitet u Haleu Martin Luther University of Halle-Wittenberg https://www.uni-halle.de/
38 Norveška Alesund univerzitetski koledž Aalesund University College https://www.ntnu.edu/alesund
39 Poljska Univerzitet u Gdanjsku University of Gdansk http://https://en.ug.edu.pl/
40 Rusija Keldysh institut primenjene matematike  Keldysh Institute of Applied Mathematics of RAS https://www.keldysh.ru/
41 Rusija Moskovski državni univerzitet M.V. Lomonosov Moscow State University MV Lomonosov  https://www.msu.ru/en/
42 Rusija Evropski institut JUSTO, Moskva  European Institute JUSTO, Moscow  https://ejusto.ru/
43 Rusija Državni univerzitet u Tuli Tula State University  http://tsu.tula.ru/
44 Rusija Politehnički univerzitet u Sankt Peterburgu Saint Petersburg State Polytechnical University  http://www.spbstu.ru/
45 Rusija Moskovski Arhitektonski institut (MARHI), državna akademija   
Moscow Architectural Institute (State Academy) - MArchI 
http://www.marhi.ru/
46 Rusija Državni univerzitet za radio inženjerstvo Ryazan State Radio Engineering University  http://www.rsreu.ru/en/
47 Rusija Moskovski državni univerzitet za ekonomiju, statistiku informatiku  Moscow State University of Economics, Statistics, and Informatics   
48 Rusija „Belgorodski državni tehnološki univerzitet V.G. Šuhova“    http://www.bstu.ru/
49 Rusija Russian New University Ruski Novi Univerzitet http://rosnou.ru/
50 Sjedinjene Američke Države Univerzitet Minesote University of Minnesota https://twin-cities.umn.edu/
51 Slovenija Univerzitet u Ljubljani University of Ljubljana  https://www.uni-lj.si/
52 Slovenija Univerzitet u Mariboru University of Maribor  https://www.um.si/Strani/default.aspx
53 Slovenija Politehnika Nova Gorica Politehnics of Nova Gorica  http://www.ung.si/en/
54 Slovenija Univerzitet Nova Gorica University of Nova Gorica http://www.ung.si/en/
55 Srbija Univerzitet u Beogradu University of Belgrade  http://www.bg.ac.rs/en/
56 Srbija Univerzitet u Novom Sadu University of Novi Sad  https://www.uns.ac.rs/index.php/en/
57 Srbija Univerzitet u Kragujevcu University in Kragujevac https://www.kg.ac.rs/
58 Španija Univerzitet Rovira i Virgili Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.cat/en/
59 Španija Univerzitet u Madridu  Complutense University of Madrid https://www.ucm.es/english
60 Švedska Univerzitet Jankoping  Jonkoping University https://ju.se/en
61 Turska Univerzitet  Balikesir  Balikesir University http://www.balikesir.edu.tr/
62 Turska  Univerzitet Gazijantep Gaziantep University https://www.gantep.edu.tr/
63 Turska Univerzitet Trakia  Trakya University https://www.trakya.edu.tr/
64 Ukrajina Nacionalni univerzitet Taras Ševčenko u Kijevu Taras Shevchenko National University of Kiev http://www.knu.ua/
65 Ukrajina Državni medicinski univerzitet u Odesi Odessa State Medical University http://www.odnmu.com/
66 Ukrajina Nacionalni Univerzitet politehnike Lviv Lviv Polytechinic National University https://lpnu.ua/en
67 Urugvaj Univerzitet Republike University of the Republic http://www.universidad.edu.uy/

April, 2021.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.