Obavještenja za predmete - Fakultet političkih nauka


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Gradivo za kolokvijum

14.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Popravni prvog kolokvijuma

14.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID 21. i 28. novembra

14.11.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID 21. i 28. novembra

14.11.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Tehnologija i mediji

14.11.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Termin vježbi

14.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Termin vježbi

14.11.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Termin vježbi

14.11.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Termin vježbi

14.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi za petak 16.11.2018

14.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi za petak 16.11.2018

14.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi za petak 16.11.2018

14.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - I kol. rezultati

14.11.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Odlaganje nastave

14.11.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Odlaganje nastave

14.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa petog i šestog predavanja

13.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Prezentacije sa petog i šestog predavanja

13.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Materijali sa petog predavanja

13.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Naredno predavanje

13.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Prezentacije sa četvrtog i petog predavanja

13.11.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Rezultati kolokvijuma

13.11.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Rezultati kolokvijuma

13.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Naredno predavanje

13.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni I kol.

12.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni I kol.

12.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni I kol.

12.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Termin predavanja

12.11.2018


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Istorija evropske umjetnosti - kolokvijum

12.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Rezultati I kolokvijuma

12.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Grupni socijalni rad

Rezultati I kolokvijuma

12.11.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termin prvog kolokvijuma, Istorija diplomatije

12.11.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Odbrane seminarskih radova 13.11.

12.11.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Odbrane seminarskih radova 13.11.

12.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Odbrane seminarskih radova 13.11.

12.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Važno obavještenje (vježbe 19. XI)

12.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Važno obavještenje (vježbe 19. XI)

12.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Važno obavještenje (vježbe 13. XI)

12.11.2018


Politikologija-Javna uprava

Javna uprava - predavanje 13.11.2018.

12.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Rezultati prvog kolokvijuma

12.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati prvog kolokvijuma

12.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati prvog kolokvijuma

12.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Predavanja iz Globaliazcije, 12. XI

11.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Predavanja iz Globaliazcije, 12. XI

11.11.2018


Politikologija-Globalizacija

Predavanja iz Globaliazcije, 12. XI

11.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe - materijali

10.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Predavanje - odlaganje

10.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol. rezultati

09.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol. rezultati

09.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol. rezultati

09.11.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati prvog kolokvijuma

09.11.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati prvog kolokvijuma

09.11.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati prvog kolokvijuma

09.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Odgadjanje testa

09.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Odgadjanje testa

09.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Odlaganje vježbi

09.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Odlaganje vježbi

09.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Etnicitet - rezultati prvog kolokvijuma

09.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Rezultati popravnog prvog testa - 09.11.2018 20:40

09.11.2018


Politikologija-Globalizacija

Tekst za vježbe, 12. XI

09.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 12. XI

09.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 12. XI

09.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Termin kolokvijuma iz Globalizacije za smjer Novinarstvo

09.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe, 13. XI

09.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - termin predavanja

08.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - termin kolokvijuma

08.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - termin kolokvijuma

08.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Predavanja MEO PPT 7 - 08.11.2018 09:48

08.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA - kolokvijum

08.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma, PSCG

07.11.2018


Politikologija-Globalizacija

Termin prvog kolokvijuma iz Globalizacije (Politikologija i MO)

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termin prvog kolokvijuma iz Globalizacije (Politikologija i MO)

07.11.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Termin kolokvijuma, Diplomatsko pregovaranje

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Termin kolokvijuma, Diplomatsko pregovaranje

07.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Evropske studije-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Novinarstvo-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Politikologija-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Evropske studije-Institucije EU

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Politikologija-Institucije EU

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termin predavanja

07.11.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termin predavanja

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Termin kolokvijuma

07.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Termin kolokvijuma

07.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Termin kolokvijuma

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - Gostujuće predavanje

07.11.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo EU - Gostujuće predavanje

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Peti domaći zadatak

07.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Peti domaći zadatak

07.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Peti domaći zadatak

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Rezultati prvog kolokvijuma

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Prvi kolokvijum

06.11.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prvi kolokvijum

06.11.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prvi kolokvijum

06.11.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Seminarski radovi

05.11.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Seminarski radovi

05.11.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Seminarski radovi

05.11.2018


Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

PRETPISTUPNA PODRŠKA EU - prvi kolokvijum

05.11.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termin prvog kolokvijuma

05.11.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termin prvog kolokvijuma

05.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

JAVNE POLITIKE - prvi test

05.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vrijeme održavanja testa i predavanja

05.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

JAVNE POLITIKE - materijal sa predavanja

05.11.2018


Politikologija-Statistika

Vježbe

05.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Promjena termina vjezbi

04.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Dupli čas vježbi - Filozofija

04.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Dupli čas vježbi - Filozofija

04.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Predavanje iz Etniciteta, 5. 11.

04.11.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Članak kao najteži analitički žanr

03.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Odlaganje vježbi od 06.11.

02.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

02.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

02.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

02.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa trećeg predavanja

02.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa trećeg predavanja

02.11.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Prezentacija sa trećeg predavanja

02.11.2018


Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo

Predispitni zadaci - rokovi

02.11.2018


Novinarstvo-Štampa i agencije

Vježbe - vanredni termin

02.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Obavještenje - termin održavanja vježbi

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Socijalni rad u grupi - prvi kolokvijum

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Socijalni rad u zdravstvu - prvi kolokvijum

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

01.11.2018


Politikologija-Nauka o upravljanju

NAUKA O UPRAVLJANJU - dogovorni čas

01.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Evropske studije-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Novinarstvo-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Politikologija-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Predavanja MEO, PPT 6 - 01.11.2018 16:12

01.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Materijali sa četvrtog predavanja

01.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacije, 31. oktobar

31.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 31. oktobar

31.10.2018


Politikologija-Politika proširenja EU

Raspored nastave iz predmeta Politika proširenja EU

30.10.2018


Međunarodni odnosi-Politika proširenja EU

Raspored nastave iz predmeta Politika proširenja EU

30.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Mediji i društvo - prezentacija

30.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Sloboda medija- prezentacija

30.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Tabloidizacija medija

30.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

JAVNE POLITIKE - materijal sa predavanja

30.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Prezentacija sa uvodnog predavanja

30.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Žanrovi

30.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Intervju

30.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Intervju- osnova za druge žanrove

30.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Promjena termina predavanja iz Globalizacije

30.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacije, 31. oktobar

30.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 30. oktobar

30.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Promjena termina predavanja iz Globalizacije

30.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Promjena termina predavanja iz Globalizacije

30.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Gradivo i termin prvog kolokvijuma

30.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Evropske studije-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Novinarstvo-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Politikologija-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Politikologija-Politička kultura II

POLITIČKA KULTURA - termin održavanja predavanja

29.10.2018


Politikologija-Političko ponašanje II

POLITIČKO PONAŠANJE - termin predavanja

29.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Vježbe

29.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Vježbe

29.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Slajdovi

29.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Treći i četvrti domaći zadatak

29.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Treći i četvrti domaći zadatak

29.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Treći i četvrti domaći zadatak

29.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Vježbe, 5. XI

29.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 5. XI

29.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 5. XI

29.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Predavanje iz Osnova istraživanja u političkim naukama

28.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Predavanje iz Osnova istraživanja u političkim naukama

28.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Predavanje iz Empirijskih istraživanja sa osnovama statistike

28.10.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Predavanja iz Političkog komuniciranja

28.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

28.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

28.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

28.10.2018


Politikologija-Statistika

Slajdovi

28.10.2018


Politikologija-Statistika

Promjena termina vjezbi

28.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Online novinarstvo i novi mediji

Odgađanje vježbi

28.10.2018


Novinarstvo-Štampa i agencije

Odgađanje vježbi

28.10.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

27.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Politikologija-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Novinarstvo-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Međunarodni odnosi-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Evropske studije-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - politikologija kao disciplina

27.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - politikologija kao disciplina

27.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - Istorijat

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - istorijat

27.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - vjezbe

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - vjezbe

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi (odlaganje)

26.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi (odlaganje)

26.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi (odlaganje)

26.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

PRVI TEST MEO - REZULTATI - 26.10.2018 18:02

26.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Termini kolokvijuma i literatura

25.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Dupli čas vježbi, 31. X

25.10.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Dupli čas vježbi, 31. X

25.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Dupli čas vježbi, 7. XI

25.10.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Gostujuće predavanje šefice odsjeka NATO-a za regrutovanje u Crnoj Gori i mogućnostima stažiranja i zapošljavanja

24.10.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Gostujuće predavanje šefice odsjeka NATO-a za regrutovanje u Crnoj Gori i mogućnostima stažiranja i zapošljavanja

24.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

Radno pravo - konsultacije

24.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa časova vježbi

24.10.2018


Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo

PREDAVANJE

24.10.2018


Novinarstvo-Štampa i agencije

PREDAVANJE

24.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol.

23.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol.

23.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol.

23.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

predavanje

23.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 23. oktobar

23.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 23. oktobar

23.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Materijal za vježbe, 29. X

23.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termini predavanja i vježbi iz MO za VI i VII sedmicu

23.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termini predavanja i vježbi iz MO za VI i VII sedmicu

23.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID za VI i VII sedmicu

23.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID za VI i VII sedmicu

23.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacije, 24. X

23.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacije, 24. X

23.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Materijali za vježbe, 29. X

23.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Materijali za vježbe, 29. X

23.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Materijali za vježbe, 30. X

23.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Predavanja iz Etniciteta, 3. XI

22.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - I kol.

22.10.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Politička sociologija - vježbe

22.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Politička sociologija - vježbe

22.10.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

NATO - predavanja

22.10.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

NATO - predavanja

22.10.2018


Politikologija-Institucije EU

Institucije EU - vježbe i predavanja

22.10.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Institucije EU - vježbe i predavanja

22.10.2018


Evropske studije-Institucije EU

Institucije EU - vježbe i predavanja

22.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

21.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

21.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

21.10.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

20.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Gradivo, ispitna pitanja i ECTS katalog

19.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Gradivo, ispitna pitanja i ECTS katalog

19.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Gradivo, ispitna pitanja i ECTS katalog

19.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Vježbe 23. i 24. X

19.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe, 23. X

19.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

18.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi

18.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi

18.10.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Teme, termini i pojašnjenja u vezi sa poenima

18.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Online novinarstvo i novi mediji

Prvi kolokvijum

18.10.2018


Novinarstvo-On-line novinarstvo

Prvi kolokvijum

18.10.2018


Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja

Prvi kolokvijum

18.10.2018


Evropske studije-Istorija Evrope II

ISTORIJA EVROPE II - dogovorni čas

18.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI, PPT 4 i 5 - 18.10.2018 16:57

18.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

TERMIN POLAGANJA PRVOG TESTA - 18.10.2018 17:01

18.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - predavanja i vježbe za 17.10.2018.

17.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna zaštita

Socijalna zaštita - predavanja

17.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Predavanja iz Etniciteta - promjena termina

17.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

SOCIJALNA GERONTOLOGIJA - termin predavanja

17.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacija, 17. oktobar

17.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacija, 17. oktobar

17.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Drugi domaći zadatak

17.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak II

17.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak II

17.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa djecom i porodicom

Posjeta Komanskom mostu

16.10.2018


Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

PRETPISTUPNA PODRŠKA EU - termini polaganja kolokvijuma i ispita

16.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Jednokratna zamjena termina predavanja i vježbi

16.10.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Jednokratna zamjena termina predavanja i vježbi

16.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Predavanja iz Etniciteta

15.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe iz Etniciteta, 16. X

15.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije

15.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije

15.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije

15.10.2018


Novinarstvo-Uvod u novinarstvo

Uvod u novinarstvo - radionice

15.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Vježbe, 22. X

15.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 22. X

15.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 22. X

15.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Promjena termina predavanja i vježbi, zimski semestar 2018/19.

12.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Promjena termina predavanja i vježbi, zimski semestar 2018/19.

12.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Promjena termina predavanja i vježbi, zimski semestar 2018/19.

12.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Predavanje u ponedeljak, 15. 10.

12.10.2018


Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja

Promjena termina predavanja

12.10.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe - materijali

12.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Online novinarstvo i novi mediji

Promjena termina vježbi (II godina)

11.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Raspored izlaganja prezentacija

11.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Raspored izlaganja prezentacija

11.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Raspored izlaganja prezentacija

11.10.2018


Politikologija-Organizaciono ponašanje

ORGANIZACIONO PONAŠANJE - predavanje

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - redovni termin predavnja

10.10.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - redovan termin predavanja

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - termin

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - termin

10.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Informacija za studente i plan rada

10.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - novi Informacioni list i materijali za ispit

10.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Prezentacije sa prva dva predavanja

10.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa prvog predavanja

10.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa drugog predavanja

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa prvog predavanja

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa drugog predavanja

10.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Materijali sa prva dva predavanja

10.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Materijali sa prva dva predavanja

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Materijali sa prva dva predavanja

10.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - teme za prezentacije

10.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Drugo predavanje

09.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Termin predavanja i vježbi u zimskom semstru 2018/19.

09.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Vježbe za studijski program Međunarodni odnosi

09.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Vježbe i ECTS katalog

09.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I i materijali za čas

09.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I i materijali za čas

09.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I i materijali za čas

09.10.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Politikologija-Institucije EU

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Evropske studije-Institucije EU

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

JAVNE POLITIKE - termin

08.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna psihijatrija

SOCIJALNA PSIHIJATRIJA - TERMIN

08.10.2018


Politikologija-Ljudska prava

LJUDSKA PRAVA - termin

08.10.2018


Međunarodni odnosi-Ljudska prava

LJUDSKA PRAVA - termin

08.10.2018


Novinarstvo-Ljudska prava

LJUDSKA PRAVA - termin

08.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - promjena sale predavanja i vježbi

08.10.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo Evropske unije - novi termin predavanja

08.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 9. X

08.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 9. X

08.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Materijali sa prva dva predavanja

07.10.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Materijali sa prva tri predavanja

07.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

07.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

07.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

07.10.2018


Novinarstvo-Štampa i agencije

Vježbe

07.10.2018


Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo

Vježbe

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Vježbe, 10. X

07.10.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Plan rada na vježbama i potrebna literatura

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Plan rada na vježbama i potrebna literatura

07.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Literatura za predmet

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini odbrana radova

07.10.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Vježbe, 10. X

07.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe, 16. X

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 12. X

07.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 12. X

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID za III i IV sedmicu

05.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID za III i IV sedmicu

05.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termini predavanja i vježbi iz MO za III, IV i V sedmicu

05.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termini predavanja i vježbi iz MO za III, IV i V sedmicu

05.10.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - termin

05.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - termin

05.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Teme za radove

04.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Materijali sa predavanja

04.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - konačni termin predavanja

04.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Vježbe, 12. X

04.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Uvodni čas vježbi

04.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Uvodni čas vježbi

04.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Uvodni čas vježbi

04.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama

04.10.2018


Međunarodni odnosi-Ljudska prava

Ljudska prava - za studente po starom programu

03.10.2018


Politikologija-Ljudska prava

Ljudska prava - predavanja za studente po starom programu

03.10.2018


Novinarstvo-Ljudska prava

Ljudska prava - predavanja za studente po starom programu

03.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Akademsko pisanje i retorika - Prve vježbe

03.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Teme za radove iz Psihologije politike

03.10.2018


Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo

Datumi predavanja

02.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Uvod u novinarstvo - radionice

02.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prezentacije sa predavanja

02.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Prvo predavanje

02.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Termin prvih vježbi

02.10.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Uvodni čas vježbi

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Uvodni čas vježbi

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Uvodni čas vježbi

02.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Termin predavanja i prijave za prezentacije

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin predavanja i prijave za prezentacije

02.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin predavanja i prijave za prezentacije

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Plan vježbi

02.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Sljedeće vježbe

02.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 2. X

02.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 2. X

02.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Materijal za vježbe

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Termini provjera znanja iz ID

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

ECTS katalog ID

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz ID

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacija, 3. X

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacija, 3. X

02.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Materijal za vježbe

02.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Kriminologija sa penologijom

Kriminologija sa penologijom - uvodni čas

01.10.2018


Evropske studije-Evropsko radno pravo

Evropsko radno pravo - termin prvog predavanja

01.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - ispitna pitanja i prezentacije

01.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - ispitna pitanja i prezentacije

01.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - ispitna pitanja i prezentacije

01.10.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo Evropske unije - Informacioni list

01.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Uvodni čas vježbi

01.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Uvodni čas vježbi

01.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

O predmetu

30.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

O predmetu

30.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

O predmetu

30.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

O predmetu

30.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

O predmetu

30.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

O predmetu

30.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

O predmetu

30.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

O predmetu

30.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Socijalni rad u grupi - prve vježbe

30.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Uvod u komunikologiju - Termin vježbi

30.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prvo predavanje

30.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

ECTS za predmet Međunarodni odnosi, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

ECTS za predmet Međunarodni odnosi, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

ECTS za predmet Istorija diplomatije, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz ID

29.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz MO

29.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz MO

29.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini provjera znanja iz ID, 2018/2019.

29.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termini provjera znanja iz Međunarodnih odnosa, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termini provjera znanja iz Međunarodnih odnosa, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Politikologija i međunarodni odnosi, II godina, Engleski jezik struke

28.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Socijalna politika i socijalni rad, II godina, Engleski jezik struke

28.09.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Nastavni plan

28.09.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Nastavni plan

28.09.2018


Evropske studije-Institucije EU

Nastavni plan

28.09.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Nastavni plan

28.09.2018


Politikologija-Institucije EU

Nastavni plan

28.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Engleski jezik II godina

28.09.2018


Novinarstvo-On-line novinarstvo

Termin predavanja i vježbi (IV godina)

28.09.2018


Novinarstvo-Štampa i agencije

Informacije o predispitnim zadacima

28.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Materijali za nastavu

27.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Materijali za nastavu

27.09.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Materijali za nastavu

27.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - novi termin predavanja

27.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Grupni socijalni rad - novi termin predavanja i vježbi

27.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Emprijiska istraživanja sa osnovama statistike/uvodni čas

27.09.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe - prvi čas

27.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Online novinarstvo i novi mediji

Plan rada

27.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Politička sociologija - ECTS katalog

26.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Novi termin vježbi

26.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Novi termin vježbi

26.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Novi termin vježbi

26.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Nova objava - 26.09.2018 22:58

26.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Skripta

26.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Uvodni čas

25.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Uvodni čas

25.09.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Teorije i tehnike novinarstva - Prvo predavanje

25.09.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Uvodni čas

25.09.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Uvodni čas

25.09.2018


Politikologija-Institucije EU

Uvodni čas

25.09.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Uvodni čas

25.09.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Uvodni čas

25.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Akademsko pisanje i retorika - Prvo predavanje

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Medijska publika - Prvo predavanje

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Uvod u komunikologiju - Prvo predavanje

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Grupni socijalni rad - termin prvih vježbi

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - uvodno predavanje

24.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Informacioni list - Medjunarodno poslovno pravo

24.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Informacioni list - Osnovi prava

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Informacioni list - Osnovi prava

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Informacioni list - Osnovi prava

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Uvodni čas

24.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Uvodni čas

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Uvodni čas

24.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Uvodni čas

24.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Uvodni čas

24.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Uvodni čas

24.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Uvodni čas

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin predavanja

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Država i pravo (Osnovi prava) - novi termin predavanja

24.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin predavanja

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin vježbi

24.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin vježbi

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin vježbi

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prvo predavanje

23.09.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

21.09.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

21.09.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

21.09.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

21.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Ispit za studente kojima je ostao jedan zaostali ispit do kraja osnovnih studija

19.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Ispit za studente kojima je ostao jedan zaostali ispit do kraja osnovnih studija

19.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Ispit za studente kojima je ostao jedan zaostali ispit do kraja osnovnih studija

19.09.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Ispit za studente kojima je ostao jedan zaostali ispit do kraja osnovnih studija

19.09.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Rezultati drugog avgustovskog roka

18.09.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Rezultati drugog avgustovskog roka

18.09.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Rezultati drugog avgustovskog roka

18.09.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog roka završnog ispita

17.09.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog roka završnog ispita

17.09.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog roka završnog ispita

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog roka završnog ispita

17.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Konačni rezultati nakon septembarskog roka

17.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Konačni rezultati nakon septembarskog roka

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Konačni rezultati nakon septembarskog roka

17.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

17.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

17.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija-Politički marketing

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati u drugom terminu avgustovskog roka / engleski j. - stručni II

14.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

11.09.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

11.09.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Promjena termina drugog roka završnog ispita

11.09.2018


Politikologija-Globalizacija

Promjena termina drugog roka završnog ispita

11.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

11.09.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Promjena termina drugog roka završnog ispita

11.09.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Promjena termina drugog roka završnog ispita

11.09.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati nakon ispita u avgustovskom/septembarskom roku

11.09.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Rezultati nakon ispita u avgustovskom/septembarskom roku

11.09.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - septembarski rok rezultati

11.09.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - septembarski rok rezultati

11.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Termin drugog roka završnog ispita

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termin drugog roka završnog ispita

10.09.2018


Politikologija-Statistika

Avgustovski rok - rezultati

10.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati ispita u septembarskom roku

07.09.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati ispita u septembarskom roku

07.09.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati ispita u septembarskom roku

07.09.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati ispita u septembarskom roku

07.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Drugi termin Sept. roka - Prof. dr Sonja Tomović Šundić

07.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin Septembarskog roka (odlaganje)

06.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin Septembarskog roka (odlaganje)

06.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin Septembarskog roka (odlaganje)

06.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Drugi rok završnog ispita iz IPT u septembarskom roku

06.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Drugi rok završnog ispita iz IPT u septembarskom roku

06.09.2018


Politikologija-Globalizacija

Drugi rok završnog ispita iz Globalizacije u septembarskom roku

06.09.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Drugi rok završnog ispita iz Globalizacije u septembarskom roku

06.09.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Drugi rok završnog ispita iz Globalizacije u septembarskom roku

06.09.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Drugi rok završnog ispita iz Etniciteta u septembarskom roku

06.09.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

05.09.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

05.09.2018


Politikologija-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni 1 - rezultati ispita

05.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik III

Engleski jezik struke 1 - rezultati ispita

05.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin završnog ispita

03.09.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

 Pravo Evropske unije - promjena termina

03.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Popravni avgustovski rok

03.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku - Engleski I

03.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku - Engleski I

03.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

31.08.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Promjena termina popravnog završnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

31.08.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

30.08.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

30.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

30.08.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Septembarski rok (prvi rok) - Dopunjeni rezultati

29.08.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Politikologija-Globalizacija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Septembarski rok (prvi rok) - Dopunjeni rezultati

29.08.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Politikologija-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni 1 - rezultati

28.08.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik III

Nova objava - 28.08.2018 13:43

28.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III

Nova objava - 28.08.2018 13:44

28.08.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - promjena termina

28.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija - rezultati ispita

28.08.2018


Politikologija-Politička kultura II

POLITIČKA KULTURA - termin ispita

28.08.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Septembarski rok - termini ispita

27.08.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - septembarski rok

27.08.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - septembarski rok

27.08.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin popravnog završnog ispita u avgustovskom roku

27.08.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Termin popravnog završnog ispita u avgustovskom roku

27.08.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok

27.08.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok

27.08.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok

27.08.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok

27.08.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati kolokvijuma i ispita u avgustovskom roku

27.08.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Rezultati kolokvijuma i ispita u avgustovskom roku

27.08.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok

24.08.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok

24.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok

24.08.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski rok

24.08.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski rok

24.08.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Popravni kolokvijuma - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Politikologija-Globalizacija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Kolokvijum i ispit u avgustovskom/ septembarskom roku

17.08.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Kolokvijum i ispit u avgustovskom/ septembarskom roku

17.08.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Kolokvijum i ispit u avgustovskom/ septembarskom roku

17.08.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Kolokvijum i ispit u avgustovskom/ septembarskom roku

17.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Psihologija

Avgustovsko septembarski rok iz Psihologije, Pedagoske psihologije i Socijalne psihologije 2018

15.08.2018


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Termin održavanja ispita u avgustovsko-septembarskom roku 2017/2018.

21.07.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - rezultati Popravnog završnog ispita

11.07.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - spisak ocjena

03.07.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - ocjene

03.07.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - ocjene

03.07.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Konačne ocjene

02.07.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - ocjene

30.06.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita

29.06.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita

29.06.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita

29.06.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita

29.06.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - Rezultati

29.06.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - Rezultati

29.06.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Konačne ocjene

29.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Studije roda

Studije roda - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Novinarstvo-Estetika

Estetika - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Termin popravnog ispita

28.06.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II, rezultati

27.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK - STRUKE II, rezultati

27.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - razultati ispita i termin popravnog ispita

25.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - izvještaji

25.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

Engleski jezik struke II, rezultati

25.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - Popravni završni ispit

25.06.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

IPS popravni završnog ispita

22.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

OSNOVI DIPLOMATIJE - promjena termina

22.06.2018


Politikologija-Izborni sistemi

IS popravni završnog ispita

22.06.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENLESKI JEZIK - STRUKE II

22.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

22.06.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Konačne ocjene

22.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

21.06.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin popravnog završnog ispita

21.06.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Termin popravnog završnog ispita

21.06.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Termin popravnog ispita

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog

20.06.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - ispit (popravni rok)

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti

SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - termin popravnog

20.06.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ispit (popravni rok)

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin popravnog

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog

20.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Upis ocjena

20.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Upis ocjena

20.06.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Promjena vremena ispita

19.06.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - TERMIN POPRAVNOG ISPITA

19.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

19.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

19.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

19.06.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

19.06.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - rezultati Završnog ispita

19.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Usmeni ispit - popravni rok

19.06.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Usmeni ispit - popravni rok

19.06.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati popravnog završnog ispita, engleski j. struke II

19.06.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita

19.06.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita

19.06.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita

19.06.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita

19.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - promjena termina

18.06.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - promjena termina

18.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - promjena termina

18.06.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - promjena termina

18.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin ispita

18.06.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - popravni ispit

18.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - pregled bodova

18.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - pregled bodova

18.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - pregled bodova

18.06.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - rezultati ispita

16.06.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - rezultati ispita

16.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Popravni završni ispit za Socijalni rad i Evropske studije

15.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - obavještenje

15.06.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - obavještenje

15.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - obavještenje

15.06.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - obavještenje

15.06.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ESP2 - JEZIK STRUKE 2 - PROMJENA SATNICE

14.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ESP2 - JEZIK STRUKE 2 - PROMJENA SATNICE

14.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Verifikacija i upis ocjena

13.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Verifikacija i upis ocjena

13.06.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - ispit(drugi rok)

13.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Termin popravnog završnog ispita

13.06.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - bodovna lista

12.06.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Termin popravnog zavrsnog ispita

12.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA

12.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

Socijalna medicina

12.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Popravni rok

12.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok

12.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok

12.06.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Popravni rok

12.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu PIO

11.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Termin završnog ispita

11.06.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin popravnog ispita

11.06.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ispit (promjena termina)

10.06.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati zavrsnog ispita

10.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - Završni ispit: literatura

10.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Završni ispit: literatura

10.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Završni ispit: literatura

10.06.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni završni ispit (novi termin)

09.06.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - pregled ukupnih bodova i popravni kol.

09.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

09.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

09.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Završni ispit - rezultati

08.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Završni ispit - rezultati

08.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Završni ispit - rezultati

08.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Rezultati popravnog kol.

08.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Rezultati popravnog kol.

08.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - Rezultati popravnog kol.

08.06.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Evropski socijalni modeli - termin za popravni

08.06.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Infromacija o rasporedu za završni ispit!

07.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Infromacija o rasporedu za završni ispit!

07.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

SOCIJALNA MEDICINA - termini

07.06.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Pomjeranje termina ispita

06.06.2018


Politikologija-Politika i religija

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

05.06.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ispit

05.06.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Rezultati završnog ispita

05.06.2018


Politikologija-Javne politike

JAVNE POLITIKE - termin

05.06.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi nakon ispita

05.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Promjena termina popravnog završnog ispita

04.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Promjena termina popravnog završnog ispita

04.06.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - ispitni rokovi

04.06.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - ispitni rokovi

04.06.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Stanje bodova pred ispit

04.06.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Stanje bodova pred ispit

04.06.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Stanje bodova pred ispit

04.06.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena

04.06.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Popravni rok - rezultati

04.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Popravni rok - rezultati

04.06.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Popravni rok - rezultati

04.06.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Usmeni ispit

04.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Usmeni ispit

04.06.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Usmeni ispit

04.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Poeni za rezime i ukupan broj poena prije završnog ispita

03.06.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - ispit (prvi rok)

03.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Završni ispit

02.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Završni ispit

02.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Završni ispit

02.06.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni I i II kol. (promjena termina)

02.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati zavrsnog ispita

01.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Termin popravnog zavrsnog ispita

01.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Termin popravnog zavrsnog ispita

01.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Rezultati zavrsnog ispita

01.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Rezultati zavrsnog ispita

01.06.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacije XI, XII, XIII i XIV

31.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Promjena termina završnog ispita

31.05.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - ispit

31.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (predavanje, 01.06.)

31.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati redovnog završnog ispita, engleski j. struke II

31.05.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Popravni rok

30.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Popravni rok

30.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Popravni rok

30.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBAVJEŠTENJE

30.05.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBAVJEŠTENJE

30.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti

SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - bodovi

30.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti

SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - rezultati popravnog

30.05.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - materijal za čitanje (nastava, 31.05.)

30.05.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi/novo stanje

29.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI

29.05.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termin

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termin

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termin

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

29.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

KONAČAN SPISAK I INFORMACIJA ZA ZAVRŠNI ISPIT

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

29.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

29.05.2018


Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave

Savremeni sistemi javne uprave - Popravni završni ispit

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati popravnog kolokvijuma

29.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita

28.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Termin zavrsnog ispita

28.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita

28.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita

28.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Termin održavanja redovnog i popravnog završnog ispita za predmet engleski jezik - stručni II

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - bodovi tokom semestra

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra

28.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Termin završnog ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin završnog ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit

28.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni II kol. (odlaganje)

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - Završni ispit

28.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni I kol. (dodatni rok)

28.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Bodovi

28.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Bodovi

28.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Bodovi

27.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni II kol.

27.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra

27.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra

27.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra

27.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra

27.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Bodovi

27.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Bodovi

27.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

27.05.2018


Politikologija-Politika i religija

Rezultati drugog kolokvijuma i termin popravnih

26.05.2018


Politikologija-Politika i religija

Zavrsni ispit

26.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI

25.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI

25.05.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI

25.05.2018


Novinarstvo-Estetika

Estetika - Završni ispit i Popravni ZI

25.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Studije roda

Studije roda - Završni ispit i Popravni ZI

25.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Završni ispit i Popravni završni ispit

25.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Završni ispit i Popravni završni ispit

25.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - Završni ispit i Popravni završni ispit

25.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Promjena vremena ispita

25.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Promjena vremena ispita

25.05.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - završni ispit

24.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - ISPIT

24.05.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - ISPIT

24.05.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi

24.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

PE - Bodovi vježbe

24.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

Socijalna medicina - REZULTATI II KOLOKVIJUMA

24.05.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - bodovi sa vježbi i popravnog kolokvijuma

24.05.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - bodovi sa vježbi i popravnog kolokvijuma

24.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Rezultati popravnih kolokvijuma

24.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi

23.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita

23.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita

23.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita

23.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita

23.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

ESEJ - predavanja

23.05.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - predrok

23.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - dodatni čas vježbi

22.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT, 23. V

22.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT, 23. V

22.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - rezultati popravnog kolokvijuma

22.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Termin predroka

22.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Promjena termina vježbi

22.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Promjena termina vježbi

22.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 23.05.)

22.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

Predrok

21.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati drugog kolokvijuma i termini popravnih

21.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati drugog kolokvijuma i termini popravnih

21.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi

21.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Rezultati popravnog kolokvijuma

21.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - ispitna pitanja

19.05.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

18.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - rezultati popravnog

18.05.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - ispitna pitanja

18.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA -rezultati popravnog testa

18.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Centru za tražioce azila

17.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog kolokvijuma

17.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacije, 17. maj

17.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 17. maj

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 17. maj

17.05.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - termini za ispite

17.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - bodovi

17.05.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - bodovi

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Sp - bodovi na vježbama

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - prezentacija dnevnika

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - predrok

17.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

17.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

17.05.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Ispitna pitanja

17.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 15. V

16.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacije, 15. V

16.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistemi Juzne Afrike i Indije

16.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistemi Juzne Afrike i Indije

16.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Termin redovnog i popravnog ispita

16.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Ispitna pitanja

16.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Ispitna pitanja

16.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Ispitna pitanja

16.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Nedostajuca prezentacija

16.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Nedostajuca prezentacija

16.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Ispitna pitanja

16.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Ispitna pitanja

16.05.2018


Politikologija-Javne finansije

JAVNE FINANSIJE - predavanje

16.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati kolokvijuma

16.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termini popravnih kolokvijuma

16.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - dodatni časovi vježbi

16.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Završni čas vježbi iz PSCG

16.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Završni čas vježbi iz PSCG

16.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Završni čas vježbi iz PSCG

16.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Završni čas vježbi iz PSCG

16.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - predavanje 17.05. (promjena termina)

16.05.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - predavanje 17.05. (promjena termina)

16.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Termin popravnog kolokvijuma

15.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Politicki marketing i internet

15.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Politicki marketing i internet

15.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za II kol.

15.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za Završni ispit

15.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - rezultati II kol.

15.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Popravni kol.

15.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Rezultati popravnog testa 2

15.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - Popravni kol.

15.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Popravni kol.

15.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Rezultati popravnog testa 2

15.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Datum završnog i popravnog ispita

15.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Datum završnog i popravnog ispita

15.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Materijali - politički sistem Juzne Afrike

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Materijali - politički sistem Juzne Afrike

15.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Brazila i Nigerije

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Brazila i Nigerije

15.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Zavrsni ispit

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Zavrsni ispit

15.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Termin redovnog i popravnog ispita

15.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Termin redovnog i popravnog ispita

15.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Ostale prezentacije

15.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Ostale prezentacije

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Termin završnog ispita i ispitna pitanja

15.05.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Nova objava - 15.05.2018 18:37

15.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 14.05.

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - nadoknada vježbi

14.05.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - nadoknada vježbi

14.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Termin ispita

14.05.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Termin ispita

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

Engleski jezik struke II

14.05.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

Engleski jezik struke II

14.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

Engleski jezik struke II

14.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Predavanja i vjezbe

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Predavanja i vjezbe

14.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Vježbe

14.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok

14.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Vježbe

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok

14.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok

14.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 15.05.)

14.05.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

Evropski kulturni modeli - rezultati kolokvijuma

14.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za Završni ispit

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Drugi kolokvijum

13.05.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Drugi kolokvijum

13.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Drugi kolokvijum

13.05.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - popravni kolokvijum

12.05.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - popravni kolokvijum

12.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - termin popravnog testa

11.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - časovi vježbi

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - vježbe

11.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - vježbe

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna patologija

Socijalna patologija - vježbe

11.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - predavanja i vježbe

11.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - vježbe

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Gradivo za drugi kolokvijum iz IPT-a

11.05.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Evropski socijalni modeli - materijal

11.05.2018


Politikologija-Javne politike

Javne politike - ispit

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

11.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Gradivo za drugi kolokvijum iz IPT-a

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Završni ispit iz IPT-a

11.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Završni ispit iz IPT-a

11.05.2018


Politikologija-Javne finansije

JAVNE FINANSIJE - rezultati kolkvijuma

11.05.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Rezultati drugog kolokvijuma

11.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati kolokvijuma

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Prezentacije za narednu nedelju

10.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

10.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

10.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

10.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Termin popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Termini popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Termini popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Termini popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termini popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog

10.05.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - materijal za čitanje (nastava, 10.05.)

09.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (predavanje, 10.05.)

09.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 11.05.)

09.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

09.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

09.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

09.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Poeni sa vježbi (poeni za eseje)

08.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Poeni sa vježbi (poeni za eseje)

08.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Poeni sa vježbi (poeni za eseje)

08.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Poeni sa vježbi (poeni za eseje)

08.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Prezentacija o negativnim kampanjama

08.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Prezentacija o negativnim kampanjama

08.05.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - odlaganje vježbi

08.05.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - odlaganje vježbi

08.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Sve prezentacije

08.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Sve prezentacije

08.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Rezultati eseja

08.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

REZULTATI kolokvijuma i materijal za čas

08.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 7.05.

07.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Vježbe

07.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Vježbe

07.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Vježbe

07.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Vježbe

07.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Vježbe

07.05.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - rezultati popravnog kolokvijuma

07.05.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - rezultati popravnog kolokvijuma

07.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

II kolokvijum - IPT

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

II kolokvijum - IPT

07.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT, 9. V

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

IPt, vježbe 9. V

07.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Rezultati popravnog testa

07.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - II kol. (novi termin) i predaja seminarskih radova

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - predavanja

07.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava, utorak 08.05.)

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

06.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Rezultati popravnog kolokvijuma

06.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Rezultati popravnog kolokvijuma

06.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo

05.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo

05.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo

05.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo

05.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Prezentacija eseja

05.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - rezultati testa

05.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - test (rezultati)

05.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Naknadni popravni test

04.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Naknadni popravni test

04.05.2018


Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave

Savremeni sistemi javne uprave - Popravni kol.

04.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - rezultati I kol.

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - rezultati I kol.

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - rezultati I kol.

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - ispitna pitanja

04.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

Socijalna medicina - REZULTATI ISPITA

04.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati - seminarski

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok

04.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Popravni rok

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak V

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak V

04.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak V

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak V

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Slajdovi

03.05.2018


Politikologija-Javne politike

JAVNE POLITIKE - materijal sa predavanja

03.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Termin vjezbi

03.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Novi termin drugog kolokvijuma

03.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin kolokvijuma

03.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Predavanja

02.05.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Termin prezentacija

02.05.2018


Politikologija-Politički marketing

Termin prezentacija

02.05.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 04.05.)

02.05.2018


Politikologija-Javne politike

JAVNE POLITIKE - kolokvijum

02.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

02.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Slajdovi

01.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za kol. II

01.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Rezultati kolokvijuma

30.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Rezultati drugog kolokvijuma

30.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

30.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - materijal za čitanje (nastava 03.05.)

29.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - popravni test (literatura)

29.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

28.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

28.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

28.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA

27.04.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA

27.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA

27.04.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA

27.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - Popravni kol.

27.04.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

SIMO - termin kolokvijuma

26.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Popravni test

26.04.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

Evropski kultruni modeli - rezultati kolokvijuma

26.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

PSCG - simulacija rada parlamenta

26.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

PSCG - simulacija rada parlamenta

26.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

PSCG - simulacija rada parlamenta

26.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

PSCG - simulacija rada parlamenta

26.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - popravni kolokvijum

26.04.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - popravni kolokvijum

25.04.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - popravni kolokvijum

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Obavještenje o odbranama radova

25.04.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Obavještenje o odbranama radova

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Obavještenje o odbranama radova

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - popravni kolokvijum

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Nova objava - 25.04.2018 16:46

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prijave diplomskih radova

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Literatura za kolokvijum

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - predavanja

24.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati popravnog testa

24.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - predavanja

24.04.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

24.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Prezentacija o propagandi

24.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Prezentacija o propagandi

24.04.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

24.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati popravnog testa

24.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Upravi za zbrinjavanje izbjeglica

24.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Rezultati popravnog kolokvijuma

24.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Rezultati popravnog kolokvijuma

24.04.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Rezultati popravnog testa

24.04.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Rezultati popravnog testa

24.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - seminarski radovi

24.04.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Tekstovi za čitanje za 24. 4.

23.04.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Tekstovi za čitanje za 24. 4.

23.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 26.04.)

23.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - materijal za čitanje (nastava 26.04.)

23.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacije, UMO

23.04.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacije, MO

23.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacije, MO

23.04.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, M.org.

23.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacije, DKP

23.04.2018


Politikologija-Politika i religija

Vježbe i termin drugog kolokvijuma

22.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

IPT, vježbe 25. IV

22.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

IPT, vježbe 25. IV

22.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Simulacija rada Savjeta bezbjednosti UN

22.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Termin kolokvijuma

22.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacije VIII, IX i X sa predavanja i prezentacija sa vježbi

22.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Vježbe do kraja semestra

22.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - nadoknada časa predavanja (nova informacija)

22.04.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava)

22.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Rezultati testa

21.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Rezultati prvog kolokvijuma

21.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Izmijenjeni datumi prezentacija

21.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Izmijenjeni datumi prezentacija

21.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

PSCG - rezultati kolokvijuma

21.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

PSCG - rezultati kolokvijuma

21.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

PSCG - rezultati kolokvijuma

21.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

PSCG - rezultati kolokvijuma

21.04.2018


Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave

Savremeni sistemi javne uprave - Završni ispit

20.04.2018


Politikologija-Politika i religija

Nadoknada predavanja

20.04.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - TERMIN POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

20.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

20.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

20.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak IV

20.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak IV

20.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak IV

20.04.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - nadoknada vježbi

19.04.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - nadoknada vježbi

19.04.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - nadoknada vježbi

19.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - nadoknada vježbi

19.04.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - nadoknada vježbi

19.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - nadoknada vježbi

19.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - I kol. rezultati

19.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - nadoknada propuštenog časa nastave

19.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati popravnog kolokvijuma za smjer Evropske studije/ Engleski j. - stručni II_

18.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Odloženo predavanje

18.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Termin popravnog kolokvijuma

18.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test

18.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test

18.04.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati nakon popravnog roka

18.04.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati nakon popravnog roka

18.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati nakon popravnog roka

18.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - nadoknada predavanja

17.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - II kol. i Popravni kol.

17.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Termin popravnog kolokvijuma

17.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Termin popravnog kolokvijuma

17.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

ODLAGANJE ČASOVA PREDAVANJA I TERMIN NADOKNADE

17.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Rezultati kolokvijuma

17.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Rezultati kolokvijuma

17.04.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Popravni test

16.04.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Popravni test

16.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Raspored obaveza u naredne dvije nedelje

16.04.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

Komparativni evropski partijski sistemi - vježbe

16.04.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava)

16.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA

16.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA

16.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Popravni rok

16.04.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Popravni rok

16.04.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Popravni rok

16.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Usmeno izlaganje - spisak i materijal

16.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmeno izlaganje - raspored i materijali

16.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

16.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

16.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za II kol.

16.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Termin popravnog kolokvijuma

15.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Termin popravnog kolokvijuma

15.04.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - vježbe

15.04.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - vježbe

15.04.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - vježbe

15.04.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - vježbe

15.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - vježbe

15.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - vježbe

15.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Esej - izbori

15.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Esej - izbori

15.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Esej - izbori

15.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Esej - izbori

15.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 16.04.

15.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA

13.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA

13.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - nadoknada predavanja

13.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Diplomatski izvještaj (17. 04)

13.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Pisanje rezimea

13.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Vježbe 18. april

13.04.2018


Politikologija-Javne politike

JAVNE POLITIKE - termin predavanja

12.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati kolokvijuma

12.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi

12.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Datumi prezentacija i diskusija

12.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Datumi prezentacija i diskusija

12.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Vježbe - Uvodni cas

12.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Vježbe - Elementi strategije (prezentacije)

12.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Vježbe - Casovi I-III

12.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Vježbe - Prakticni primjeri (TUR)

12.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Vježbe - Uvodni cas

12.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Vježbe - Elementi strategije (prezentacije)

12.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Vježbe - Casovi I-III

12.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Vježbe - Prakticni primjeri (TUR)

12.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Vježbe - slajdovi

12.04.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Odlaganje vježbi

12.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Istorija političkih teorija - termini predavanja

12.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Istorija političkih teorija - termini predavanja

12.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Smjernice za izvještavanje

12.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin drugog kolokvijuma

11.04.2018


Politikologija-Javne finansije

JAVNE FINANSIJE - predavanja

11.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test

11.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test

11.04.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

"Evropske integracije" - predavanje 12.04. (promjena termina)

11.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - predavanje 12.04. (promjena termina)

11.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - predavanje 12.04. (promjena termina)

11.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - REZULTATI TESTA

10.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - REZULTATI TESTA

10.04.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Evropski socijalni modeli - kolokvijum

10.04.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Evropski socijalni modeli - prezentacija

10.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - ISPITNA PITANJA

10.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - ISPITNA PITANJA

10.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti

Sistemi socijalne sigurnosti - termini za test

10.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI

10.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - II kol.

10.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 11. IV

10.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 11. IV

10.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 11. IV

10.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 11. IV

10.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Test

10.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Nadoknada časa vježbi

10.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija - Ustav 2007.

10.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija - Ustav 2007.

10.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija - Ustav 2007.

10.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija - Ustav 2007.

10.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava)

09.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT 11. IV

09.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT 11. IV

09.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati prvog kolokvijuma

09.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati prvog kolokvijuma

09.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacije VI i VII

09.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija Crna Gora do SRJ

09.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija Crna Gora do SRJ

09.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija Crna Gora do SRJ

09.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija Crna Gora do SRJ

09.04.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava)

08.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - I kol.

08.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - I kol.

08.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - I kol.

08.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Materijali - politički sistem Poljske

06.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Materijali - politički sistem Poljske

06.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Termin kolokvijuma

06.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Termin kolokvijuma

06.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Posljednja prezentacija

06.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Problemi komparacije

06.04.2018


Politikologija-Politika i religija

Rezultati prvog kolokvijuma

06.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - rezultati kolokvijuma

06.04.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - rezultati kolokvijuma

06.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - promjena termina vježbi

05.04.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - promjena termina vježbi

05.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Pojmovnik

05.04.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Pojmovnik

05.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati redovnog kolokvijuma za smjer Evropske studije/ Engleski j. - stručni II

04.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Termin održavanja popravnog kolokvijuma za predmet engleski jezik - stručni II

04.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Raspored - prvi kolokvijum

04.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Raspored - prvi kolokvijum

04.04.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - predavanje

04.04.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - predavanje

04.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin kolokvijuma

04.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin kolokvijuma

04.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Termin kolokvijuma

04.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Španije

03.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Španije

03.04.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - rezultati kolokvijuma

03.04.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Rezultati kolokvijuma

03.04.2018


Politikologija-Politički marketing

Rezultati kolokvijuma

03.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - predavanja

02.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - predavanja

02.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja

02.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja

02.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja

02.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

02.04.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

02.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - TERMIN KOLOKVIJUMA

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Termini kolokvijuma i popravnih kolokvijuma

02.04.2018


Politikologija-Politika i religija

POLITIKA I RELIGIJA - termin predavanja

02.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - seminarski rad (uputstvo)

02.04.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Rezultati prvog testa

02.04.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Rezultati prvog testa

02.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - I kol. (novi termin)

02.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Promjena termina vježbi

02.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Rezultati prvog kolokvijuma (pravi)

02.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava)

02.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi

01.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

REZULTATI kolokvijuma

01.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 02.04.

01.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Pojmovnik terminologije Evropske unije

29.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas

28.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 28. III

28.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 28. III

28.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 28. III

28.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 28. III

28.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - TEST

28.03.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - TEST

28.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - PREDAVANJA

28.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Savremeni politički sistemi II - PREDAVANJA

28.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

28.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - PREDAVANJA

28.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - predaja seminarskih radova (rok)

28.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - predaja seminarskih radova (rok)

28.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - predaja seminarskih radova (rok)

28.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - I kol.

28.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2018


Politikologija-Javne politike

JAVNE POLITIKE - termin predavanja

27.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - rezultati

27.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - rezultati

27.03.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - predavanje 28.03

27.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Savremeni politički sistemi - termin za nadoknadu predavanja

27.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Savremeni politički sistemi - termin za nadoknadu predavanja

27.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Poljske

27.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Poljske

27.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja

26.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - kolokvijum

26.03.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Termin kolokvijuma

26.03.2018


Politikologija-Politički marketing

Termin kolokvijuma

26.03.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - rezultati kolokvijuma

26.03.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - rezultati kolokvijuma

26.03.2018


Politikologija-Politička kultura II

POLITIČKA KULTURA - termin ispita

26.03.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Termin održavanja redovnog kolokvijuma za predmet Engleski jezik - stručni II

26.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Trenutno stanje bodova

24.03.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Trenutno stanje bodova

24.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak III

24.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak III

24.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak III

24.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

24.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored

24.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Termin prvog kolokvijuma, IPT

23.03.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - PREDAVANJA

23.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje

23.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje

23.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje

23.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje

23.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Termin prvog kolokvijuma, IPT

23.03.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Nova objava - 23.03.2018 20:50

23.03.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Prezentacije sa predavanja

23.03.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Prezentacije sa predavanja

23.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Gostujuće predavanje, PSCG

22.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Gostujuće predavanje, PSCG

22.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Gostujuće predavanje, PSCG

22.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Gostujuće predavanje, PSCG

22.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

IPT, termini narednih predavanja

21.03.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Test iz Političkog ponašanja

21.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas

21.03.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

Komparativni evropski partijski sistemi - predavanja

21.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

IPT, termini narednih predavanja

21.03.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Test iz Političkog ponašanja

21.03.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati prvog kolokvijuma

21.03.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati prvog kolokvijuma

21.03.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati prvog kolokvijuma

21.03.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Predavanje 28. marta

20.03.2018


Međunarodni odnosi-Politika proširenja EU

POLITIKA PROŠIRENJA EU

20.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - Zavod za zapošljavanje

20.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Švajcarske

20.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Švajcarske

20.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Belgije

20.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Belgije

20.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

20.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

20.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

20.03.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

EVROPSKI SOCIJALNI MODELI - promjena termina predavanja

19.03.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - test (termin i literatura)

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

"Evropske integracije" - test (termin i literatura)

19.03.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - test (termin i literatura)

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacija sa vježbi

19.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Materijal za vježbe iz IPT-a

19.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Materijal za vježbe iz IPT-a

19.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacije sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijali za čitanje (predavanje 20.03.)

18.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 19.03.

18.03.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava 22.03.)

18.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - ECTS katalog i materijali za I kol.

17.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored

17.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored

17.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - materijal

17.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

PSCG, predavanje

16.03.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Naredno predavanje iz Političkog marketinga

16.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

PSCG, predavanje

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

PSCG, predavanje

16.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

PSCG, predavanje

16.03.2018


Politikologija-Politički marketing

Naredno predavanje iz Političkog marketinga

16.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Vježbe iz Osnova diplomatije, 20. III

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Vježbe, DiKP

16.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - promjena termina (vježbe)

16.03.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - promjena termina vježbi

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - promjena termina vježbi

16.03.2018


Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave

Savremeni sistemi javne uprave - I kol.

16.03.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - kolokvijum

16.03.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - kolokvijum

16.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

16.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

16.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termini za test

16.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

16.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Grupe za debatu, PSCG

16.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Grupe za debatu, PSCG

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Grupe za debatu, PSCG

16.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Grupe za debatu, PSCG

16.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma i gradivo za predmet

16.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma i gradivo za predmet

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma i gradivo za predmet

16.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma i gradivo za predmet

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacije IV i V

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Izmijenjeni plan rada za vježbe

15.03.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Izmijenjeni plan rada za vježbe

15.03.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Izmijenjeni plan rada za vježbe

15.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin vježbi i seminarski radovi iz IDCG

15.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

15.03.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

15.03.2018


Politikologija-Politika i religija

Vježbe iz Politike i religije, 19. III

15.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - dodatni čas vježbi

15.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - dodatni čas vježbi

15.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - dodatni čas vježbi

15.03.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Termin vjezbi

14.03.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Novi termin vjezbi

14.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa vježbi

14.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa vježbi

14.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa vježbi

14.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa vježbi

14.03.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - test

13.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - dodatni časovi

13.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje

13.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje

13.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas

13.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - termini predavanja

12.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - termini predavanja

12.03.2018


Politikologija-Politička antropologija II

Politička antropologija II - upis ocjena u indekse

12.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička antropologija II

Politička antropologija II - upis ocjena u indekse

12.03.2018


Novinarstvo-Politička antropologija II

Politička antropologija II - upis ocjena u indekse

12.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

SPS II - gostujuće predavanje ambasadora Švedske u Crnoj Gori

12.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

SPS II - gostujuće predavanje ambasadora Švedske u Crnoj Gori

12.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za kol.

12.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak II

11.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak II

11.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak II

11.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - materijal

11.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Prezentacija za predavanje (12. mart)

11.03.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava)

11.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Slajdovi

09.03.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Kako komparirati

09.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija sa predavanja, 9. mart

09.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacija sa predavanja 9. marta

09.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacija sa predavanja, 9. mart

09.03.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Evropski socijalni modeli - promjena termina

08.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termin predavanja

08.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Novi termini vježbi i grupe za debatu, 14. III

08.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Novi termini vježbi i grupe za debatu, 14. III

08.03.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termin predavanja

08.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termin predavanja

08.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

08.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

08.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

08.03.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Teorije i hipoteze

07.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - izmjena termina predavanja

07.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - izmjena termina predavanja

07.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - prijava seminarskih radova

07.03.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Kako planirati kampanju

06.03.2018


Politikologija-Politički marketing

Kako planirati kampanju

06.03.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Predaja domaćeg rada

06.03.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Predaja domaćeg rada

06.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin prvog kolokvijuma

06.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA

06.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA

06.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - promjena sale (vježbe)

06.03.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Izborna strategija i izborna kampanja

05.03.2018


Politikologija-Politički marketing

Izborna strategija i izborna kampanja

05.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

05.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - promjena termina predavanja

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - Hrestomatija za ispit

05.03.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - Hrestomatija za ispit

05.03.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - promjena termina predavanja

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - promjena termina predavanja

05.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Plan odbrane seminarskih radova

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Plan odbrana seminarskih radova

05.03.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II

05.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II

05.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

05.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

05.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

05.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje

05.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za kol.

05.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacija sa predavanja, 5. III

05.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacije sa predavanja od 5. marta

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacije sa predavanja od 5. marta

05.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija

Socijalna patologija - vježbe za 05.03.

04.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - vježbe za 05.03.

04.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - vježbe za 05.03.

04.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - vježbe za 05.03.

04.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - materijal

04.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Seminarski radovi za srijedu, 7. III

03.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Plan odbrana seminarskih radova

03.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Termini kolokvijuma i ispita

03.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Gradivo za kolokvijume i završni ispit

03.03.2018


Politikologija-Politika i religija

Termini i gradivo za kolokvijume

03.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

I, II i III prezentacija

03.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Termin kolokvijuma i gradivo

03.03.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava)

02.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - prezentacija sa vježbi (2)

02.03.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava)

02.03.2018


Politikologija-Javne politike

JAVNE POLITIKE - termin održavanja predavanja

02.03.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

EVROPSKI SOCIJALNI MODELI

02.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - novi termin vježbi

02.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - novi termin vježbi

02.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - novi termin vježbi

02.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - termin I kol.

02.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Plan odbrana eseja

01.03.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Plan odbrana eseja

01.03.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Plan odbrana istraživačkih radova

01.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - prijave seminarskih radova

01.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - prijave seminarskih radova

01.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - prijave seminarskih radova

01.03.2018


Politikologija-Politička kultura II

POLITIČKA KULTURA - termin ispita

01.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA - termin ispita

01.03.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Plan prezentovanja kampanja

28.02.2018


Politikologija-Politički marketing

Plan prezentovanja kampanja

28.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Vježbe - SALA 5

28.02.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Prezentacije sa prva dva predavanja

28.02.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi - Vježbe I i II

28.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi

27.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi

27.02.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za kol.

27.02.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Predavanja u narednoj nedelji

27.02.2018


Politikologija-Politički marketing

Predavanja u narednoj nedelji

27.02.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Klasični pristupi istraživanju opredjeljenja birača II

27.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - termin prve posjete i raspored studenata po grupama

27.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje

27.02.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Klasični pristupi istraživanju birača II

27.02.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Predavanje 28. II

27.02.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Predavanje 28. II

27.02.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Predavanje 28. II

27.02.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Predavanje 28. II

27.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - materijal - 26.02.

26.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - prezentacija sa vježbi

26.02.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - materijal za predavanje

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Odbrane istraživačkih radova po datumima

26.02.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

26.02.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava)

26.02.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Vježbe - slajdovi

25.02.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Vježbe - slajdovi

25.02.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (čas predavanja)

25.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I

24.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I

24.02.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I

24.02.2018


Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije

Komparativne tranzicije - termin za ispit

22.02.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

ECTS katalog

22.02.2018


Politikologija-Izborni sistemi

ECTS katalog

22.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - PRVO PREDAVANJE

22.02.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Teme za esej

22.02.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Novi termini vježbi

22.02.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Novi termini vježbi

22.02.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Novi termini vježbi

22.02.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Novi termini vježbi

22.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Promjena termina vježbi

22.02.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored

22.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored

22.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored

22.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Odabrani tekstovi za usmene vježbe

22.02.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ECTS katalog

21.02.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Pravila na predmetu

21.02.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Istorija diplomatije Crne Gore - predavanja

21.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Spisak osnovnih diplomatskih termina

21.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Promjena termina predavanja

21.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Promjena termina predavanja

21.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - materijal

20.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termin nadoknade časova od 19. II

20.02.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Nadoknada časova od 19. II

20.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Nadoknada časova od 19. II

20.02.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Nadoknada časova od 19. II

20.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Nadoknada časova od 19. II

20.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Nadoknada časova od 19. II

20.02.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Klasični pristupi istraživanju birača I

20.02.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Klasični pristupi istraživanju birača I

20.02.2018


Evropske studije-Izborni sistemi u Evropi

Izborni sistemi u Evropi - VJEŽBE

20.02.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

"Evropske integracije" - ECTS katalog

20.02.2018


Evropske studije-Evropske integracije

"Evropske integracije" - ECTS katalog

20.02.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - plan rada na vježbama

20.02.2018


Novinarstvo-Javno mnjenje

Javno mnjenje - literatura za vježbe

20.02.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - plan rada na vježbama

20.02.2018


Evropske studije-Evropske integracije

Evropske integracije - literatura za vježbe

20.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

Engleski jezik stručni II - obavještenje za materijal

19.02.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

Engleski jezik stručni II - obavještenje za materijal

19.02.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

Engleski jezik stručni II - obavještenje za materijal

19.02.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Pravila na predmetu

19.02.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Pravila na predmetu

19.02.2018


Politikologija-Politička antropologija II

Politička antropologija II - TERMIN ISPITA

19.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička antropologija II

Politička antropologija II - TERMIN ISPITA

19.02.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - ECTS katalog

19.02.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Politički marketing: osnovni pojmovi

19.02.2018


Politikologija-Politički marketing

Politički marketing: osnovni pojmovi

19.02.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Popravni ispit

19.02.2018


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Popravni ispit

19.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Popravni ispit

19.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Odlaganje predavanja od 19. II

18.02.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Odlaganje predavanja od 19. II

18.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Odlaganje predavanja od 19. II

18.02.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Odlaganje predavanja od 19. II

18.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Odlaganje predavanja od 19. II

18.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Odlaganje predavanja od 19. II

18.02.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

ECTS katalog i ispitna pitanja

17.02.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Plan rada na vježbama i spisak za seminarske radove

17.02.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama

17.02.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama

17.02.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama

17.02.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama

17.02.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prvi čas vježbi

17.02.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Dogovorni čas vježbi

17.02.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Dogovorni čas vježbi

17.02.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Dogovorni čas vježbi

17.02.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Dogovorni čas vježbi

17.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Etika

Etika - upis ocjena

16.02.2018


Politikologija-Politika i religija

Promjena termina prvog časa vježbi

16.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

ECTS katalog

16.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

ECTS katalog

16.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Ispitna pitanja

16.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Ispitna pitanja

16.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Plan rada na vježbama

16.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Plan rada na vježbama

16.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Dogovorni čas vježbi

16.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Dogovorni čas vježbi

16.02.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Promjena termina vježbi

16.02.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Novi termin vježbi

16.02.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Plan rada na vježbama i ECTS katalog

15.02.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Teme za seminarske radove

15.02.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - literatura za vježbe

14.02.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - literatura za vježbe

14.02.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - plan rada na vježbama

14.02.2018


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Evropske integracije - literatura za vježbe

14.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - plan rada

14.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - dodatna literatura za vježbe

14.02.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Plan rada - ECTS katalog

14.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

ECTS katalog

14.02.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - termin vježbi

14.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - termin vježbi

14.02.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - termin vježbi

14.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - termin vježbi

14.02.2018


Politikologija-Javne finansije

Termin prvih vježbi

14.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

Socijalna politika ( I god ) - Plan rada

14.02.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

ECTS katalog i termin prvih vježbi

14.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

Socijalna politika ( II god ) - plan rada i materijal

14.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo - IZMIJENJENI TERMINI PREDAVANJA

14.02.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo - IZMIJENJENI TERMINI PREDAVANJA

14.02.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - konsultacije

14.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Evropsko radno pravo II

Evropsko radno pravo - POPRAVNI ISPIT

13.02.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika, ECTS katalog

13.02.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

Komparativni evropski partijski sistemi - članci za vježbe

13.02.2018


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Spoljna politika - plan rada (vježbe)

13.02.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Pravila na predmetu

13.02.2018


Politikologija-Politički marketing

Pravila na predmetu

13.02.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Plan rada - ECTS katalog

13.02.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Plan rada - ECTS katalog

13.02.2018


Politikologija-Javno mnjenje

Javno mnjenje - silabus za vježbe

13.02.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

Komparativni evropski partijski sistemi - PREDAVANJE

13.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti

Sistemi socijalne sigurnosti - vježbe

13.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

Socijalna politika Crne Gore - vježbe

13.02.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Teme za istraživačke radove

13.02.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Teme za istraživačke radove

13.02.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Plan vježbi

13.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Plan vježbi

13.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Plan vježbi

13.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Plan rada na vježbama

13.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Prvi čas vježbi

13.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prvi čas vježbi

13.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Plan rada na vježbama

13.02.2018


Politikologija-Politika i religija

Plan rada na vježbama

13.02.2018


Politikologija-Politika i religija

Materijali za predmet

13.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - OCJENE

12.02.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Izborni i partijski sistemi - termin vježbi

12.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

Međunarodna socijalna politika - TERMIN ISPITA

12.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - obavještenje

12.02.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Spisak međunarodnih organizacija

12.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Spisak međunarodnih organizacija

12.02.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Vježbe

12.02.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Vježbe

12.02.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Vježbe

12.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Vježbe

12.02.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

Komparativni evropski partijski sistemi - PREDAVANJE

12.02.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

Komparativni evropski partijski sistemi - spisak sa temama

12.02.2018


Politikologija-Politika i religija

Obavjestenje

12.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Program - Diplomatsko i konzularno pravo

11.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz DKP

11.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Termini provjera znanja iz DKP

11.02.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Program predmeta Međunarodne organizacije

11.02.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz Međunarodnih organizacija

11.02.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija

11.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Program predmeta Međunarodne organizacije

11.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz Međunarodnih organizacija

11.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija

11.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Program za predmet Međunarodni odnosi

11.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz MO

11.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Termini provjera znanja iz Međunarodnih odnosa

11.02.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Program predmeta Međunarodni odnosi

11.02.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz MO

11.02.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Termini provjera znanja iz Međunarodnih odnosa

11.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Program predmeta Uvod u međunarodne odnose

11.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termini provjera znanja iz Uvoda u međunarodne odnose

11.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz Uvoda u međunarodne odnose

11.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa licima sa invaliditetom

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - PROMJENA TERMINA PREDAVANJA

11.02.2018


Novinarstvo-Politički marketing

Prvi časovi iz Političkog marketinga

09.02.2018


Politikologija-Politički marketing

Prvi časovi iz Političkog marketinga

09.02.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Prvo predavanje iz Političkog ponašanja

09.02.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Prvo predavanje iz Političkog ponašanja

09.02.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Prvo predavanje iz Teorija i metoda komparativne politike

09.02.2018


Politikologija-Statistika

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

08.02.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - rezultati popravnog završnog ispita

08.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - rezultati popravnog završnog ispita

08.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna psihijatrija

Socijalna psihijatrija - konačne ocjene

07.02.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo Evropske unije - pregled ukupnih bodova

07.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - upis ocjena

07.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Rezultati domaćeg rada

07.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Termin prvog ispitnog roka

07.02.2018


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Termin prvog ispitnog roka

07.02.2018


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Rezultati domaćeg rada

07.02.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Termin prvog ispitnog roka

07.02.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Rezultati domaćeg rada

07.02.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - rezultati

06.02.2018


Politikologija-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - rezultati

06.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - rezultati

06.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Grupni socijalni rad - rezultati ispita

06.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Socijalni rad u zdravstvu - rezultati ispita

06.02.2018


Politikologija-Statistika

Izmjena termina popravnog zavrsnog ispita

05.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - popravni ispit

05.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - termin popravnog ispita

04.02.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - termin popravnog ispita

04.02.2018


Politikologija-Statistika

Termin popravnog završnog ispita

04.02.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Konačni bodovi i upis ocjena

04.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Konačni bodovi i upis ocjena

04.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Konačni bodovi i upis ocjena

04.02.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i upis ocjena

04.02.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i upis ocjena

04.02.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i upis ocjena

04.02.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i upis ocjena

04.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni završni ispit (satnica)

02.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni završni ispit (satnica)

02.02.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni završni ispit (satnica)

02.02.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

02.02.2018


Politikologija-Globalizacija

Termin popravnog ispita

02.02.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termin popravnog ispita

02.02.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Termin popravnog ispita

02.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - bodovi i ocjene

02.02.2018


Međunarodni odnosi-Evroatlantizam

"Euroatlantizam" - seminarski radovi (bodovi)

01.02.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

01.02.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

01.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad sa pojedincem - rezultati

01.02.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati popravnog zavrsnog

31.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati popravnog zavrsnog

31.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati popravnog zavrsnog

31.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - rezultati ispita

31.01.2018


Međunarodni odnosi-Evroatlantizam

"Euroatlantizam" - termin završnog ispita (01.02.)

30.01.2018


Evropske studije-Engleski jezik III

rezultati popravnog ispita ENG III ES

30.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Praktična nastava iz Metodologija

29.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Praktična nastava iz Metodologija

29.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Praktična nastava iz Metodologija

29.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon popravnog roka - Engleski jezik I

29.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon popravnog roka - Engleski jezik I

29.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon popravnog roka - Engleski jezik I

29.01.2018


Politikologija-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - rezultati ispita

28.01.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - rezultati ispita

28.01.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Termin popravnog ispita

28.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - ZAVRŠNI ISPIT

28.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - popravni ispit

27.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - popravni ispit

27.01.2018


Politikologija-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - POPRAVNI ISPIT

26.01.2018


Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - POPRAVNI ISPIT

26.01.2018


Novinarstvo-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - POPRAVNI ISPIT

26.01.2018


Politikologija-Statistika

Rezultati zavrsnog ispita

26.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - bodovi i ocjene

26.01.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Promjena termina završnog popravnog ispita

26.01.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo Evropske unije - pregled bodova

25.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Završni ispit (satnica)

25.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Završni ispit (satnica)

25.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Završni ispit (satnica)

25.01.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Promjena termina popravnog ispita

24.01.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Promjena termina završnog ispita

24.01.2018


Politikologija-Nauka o upravljanju

Nauka o upravljanju - Popravni završni ispit

23.01.2018


Politikologija-Javna uprava

Javna uprava - Popravni završni ispit

23.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - rezultati popravnog ispita

23.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija - rezultati popravnog ispita

23.01.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Popravni rok

23.01.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Popravni rok

23.01.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Popravni rok

23.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Domaci rad iz Metodologije političkih nauka

23.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Domaci rad iz Metodologije političkih nauka

23.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Domaci rad iz Metodologije političkih nauka

23.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Socijalni rad u zdravstvu - termini ispita

22.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Grupni socijalni rad - popravni ispit

22.01.2018


Politikologija-Ljudska prava

Ljudska prava - popravni ispit

22.01.2018


Međunarodni odnosi-Ljudska prava

Ljudska prava - popravni ispit

22.01.2018


Novinarstvo-Ljudska prava

Ljudska prava - popravni ispit

22.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Upis ocjena

22.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Upis ocjena

22.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Upis ocjena

22.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Upis ocjena

22.01.2018


Politikologija-Statistika

Teme za zavrsni ispit

22.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Bodovi prije popravnog završnog ispita

22.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Bodovi prije popravnog završnog ispita

22.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Bodovi prije popravnog završnog ispita

22.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Bodovi prije popravnog završnog ispita

22.01.2018


Evropske studije-Istorija Evrope II

Termin popravnog ispita

21.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - termin ispita

21.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Rezultati završnog ispita - Engleski jezik I

20.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati završnog ispita - Engleski jezik I

20.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati završnog ispita -Engleski jezik I

20.01.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - rezultati završnog ispita

20.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - rezultati završnog ispita

20.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati zavrsnog ispita

19.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati zavrsnog ispita

19.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati zavrsnog ispita

19.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Rezultati domaćeg zadatka

19.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Rezultati domaćeg zadatka

19.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Rezultati domaćeg zadatka

19.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Rezultati domaćeg zadatka

19.01.2018


Politikologija-Institucije EU

"Institucije EU" - seminarski radovi (bodovi)

18.01.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

"Institucije EU" - seminarski radovi (bodovi)

18.01.2018


Evropske studije-Institucije EU

"Institucije EU" - seminarski radovi (bodovi)

18.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - Popravni završni ispit

18.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - Termin završnog ispita

18.01.2018


Politikologija-Politička kultura II

Politička kultura - termin ispita

18.01.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - Termin završnog ispita

18.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Termin popravnog završnog ispita

18.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Termin popravnog završnog ispita

18.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - bodovi i ocjene

18.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Bodovi

17.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Termin popravnog završnog ispita

17.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Termin popravnog završnog ispita

17.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Termin popravnog završnog ispita

17.01.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Termin popravnog završnog ispita

17.01.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Termin popravnog završnog ispita

17.01.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Termin popravnog završnog ispita

17.01.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Termin popravnog završnog ispita

17.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Etika

Etika - PROMJENA TERMINA ISPITA

17.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - PROMJENA TERMINA ISPITA

17.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Završni ispit i Popravni završni ispit

17.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Završni ispit i Popravni završni ispit

17.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Završni ispit i Popravni završni ispit

17.01.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo Evropske unije - Završni ispit i Popravni završni ispit

17.01.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - Popravni kol. (termini)

17.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Nova objava - 17.01.2018 14:54

17.01.2018


Politikologija-Psihologija politike

Termin popravnog ispita iz Psihologije politike

17.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - rezultati popravnog kolokvijuma

17.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Promjena datuma završnog ispita

17.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Promjena datuma završnog ispita

17.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Promjena datuma završnog ispita

17.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Promjena datuma završnog ispita

17.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Bodovi

17.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - pregled bodova

17.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - pregled bodova

17.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - pregled bodova

17.01.2018


Politikologija-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - ispitna pitanja

16.01.2018


Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - ispitna pitanja

16.01.2018


Novinarstvo-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - ispitna pitanja

16.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija - rezultati završnog ispita

16.01.2018


Politikologija-Osnovi ekonomije

Osnovi ekomonije - REDOVNI ISPIT

15.01.2018


Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - REDOVNI ISPIT

15.01.2018


Novinarstvo-Osnovi ekonomije

Osnovi ekomonije - REDOVNI ISPIT

15.01.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Rezultati zavrsnog ispita

15.01.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Rezultati zavrsnog ispita

15.01.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Rezultati zavrsnog ispita

15.01.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Rezultati zavrsnog ispita

15.01.2018


Evropske studije-Engleski jezik III

rezultati ispita ES-ENG III

15.01.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini ispita

15.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin završnog ispita - Engleski jezik I

15.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Termin završnog ispita - Engleski jezik I

15.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin završnog ispita - Engleski jezik I

15.01.2018


Evropske studije-Engleski jezik III

Termin popravnog ispita ES-ENG III

15.01.2018


Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa

Prezentacija, 15. I

15.01.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Promjena termina završnih ispita

15.01.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Promjena termina završnih ispita

15.01.2018


Politikologija-Globalizacija

Promjena termina završnih ispita

15.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Termin završnog ispita

13.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Termin završnog ispita

13.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

Radno pravo - bodovi sa časova vježbi

12.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Etika

Etika - bodovi sa časova vježbi

12.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati seminarskih radova

12.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati seminarskih radova

12.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati seminarskih radova

12.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Ispitni rok za Novinarstvo

11.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Termin usmenog ispita za Socijalnu politiku i socijalni rad

11.01.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - dodatna literatura za ZI

11.01.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Termin završnog ispita iz Etniciteta

11.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - termin redovnog i popravnog završnog ispita

11.01.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - termin redovnog i popravnog završnog ispita

11.01.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Bodovi

10.01.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Bodovi

10.01.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Bodovi

10.01.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Bodovi

10.01.2018


Politikologija-Politička antropologija II

Politička antropologija - predavanje

10.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička antropologija II

Politička antropologija - predavanje

10.01.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - seminarski radovi (bodovna lista)

10.01.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - seminarski radovi (bodovna lista)

10.01.2018


Međunarodni odnosi-Evroatlantizam

"Euroatlantizam" - termini završnog ispita i spisak literature

09.01.2018


Politikologija-Ljudska prava

Ljudska prava - termin ispita

09.01.2018


Međunarodni odnosi-Ljudska prava

Ljudska prava - termin ispita

09.01.2018


Novinarstvo-Ljudska prava

Ljudska prava - termin ispita

09.01.2018


Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

Pretpristupna podrška EU - termini ispita

09.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - termin završnog ispita

09.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - ukupni poeni pred završni ispit i ocjene

08.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Uvid u popravni test

08.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Uvid u popravni test

08.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Uvid u popravni test

08.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Uvid u popravni test

08.01.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - bodovi sa časova vježbi

08.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - rezultati popravnih kol.

07.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - rezultati popravnih kol.

07.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - rezultati popravnih kol.

07.01.2018


Politikologija-Institucije EU

"Institucije EU" - rezultati popravnog testa

06.01.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

"Institucije EU" - rezultati popravnog testa

06.01.2018


Evropske studije-Institucije EU

"Institucije EU" - rezultati popravnog testa

06.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Thinking like a political scientist

05.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Thinking like a political scientist

05.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Thinking like a political scientist

05.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Thinking like a political scientist

05.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Thinking like a political scientist

05.01.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Broj poena prije završnog ispita

05.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - materijal za Završni ispit: pravo EU

05.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - materijal za Završni ispit: pravo EU

05.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - materijal za Završni ispit: pravo EU

05.01.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - rezultati popravnog testa

04.01.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - rezultati popravnog testa

04.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Priručnik iz statistike

04.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Prirucnik iz statistike

04.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Prirucnik iz statistike

04.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Prirucnik iz statistike

04.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - pitanja za Završni ispit

04.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - pitanja za Završni ispit

04.01.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - pitanja za Završni ispit

04.01.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - pitanja za Završni ispit

04.01.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - ispitna pitanja za Završni ispit (izmijenjena verzija)

04.01.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita

04.01.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita

04.01.2018


Politikologija-Psihologija politike

Rezultati popravnog kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita

03.01.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita

03.01.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita

03.01.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita

03.01.2018


Politikologija-Globalizacija

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena prije ispita

03.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Literatura za ispit

02.01.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Literatura za ispit

02.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Literatura za ispit

02.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Literatura za ispit

02.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Literatura za ispit

02.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Literatura za ispit

02.01.2018


Politikologija-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - rezultati II kolokvijuma

02.01.2018


Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - rezultati II kolokvijuma

02.01.2018


Novinarstvo-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - rezultati II kolokvijuma

02.01.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.01.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.01.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.01.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Rezultati popravnog kolokvijuma

01.01.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Ispitna pitanja

31.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Ispitna pitanja

31.12.2017


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja

31.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja

31.12.2017


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja

31.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja

31.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja

31.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati popravnog kolokvijuma

31.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati popravnog kolokvijuma

31.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati popravnog kolokvijuma

31.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Rezultati popravnog kolokvijuma

31.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Rezultati popravnog kolokvijuma

31.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Sociologija - predispitni bodovi

30.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Kompletna knjiga

30.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Kompletna knjiga

30.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Pregled odakle se sprema koja lekcija

30.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Pregled odakle se sprema koja lekcija

30.12.2017


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Tabela sa rezultatima ostvarenim u toku semestra

30.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - rezultati kolokvijuma

29.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - termin popravnog kolokvijuma i ispit

29.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

Međunarodna socijalna politika - poslednje predavanje

29.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Preostale prezentacije

29.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Preostale prezentacije

29.12.2017


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Preostale prezentacije

29.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Preostale prezentacije

29.12.2017


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Preostale prezentacije

29.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - Popravni kol.

29.12.2017


Politikologija-Javna uprava

Javna uprava - Popravni kol.

29.12.2017


Politikologija-Nauka o upravljanju

Nauka o upravljanju - Popravni kol.

29.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - Popravni kol.

29.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit

29.12.2017


Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije

Rezultati popravnih kolokvijuma

29.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope III

Termini ispita

29.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Uvid u popravni test

29.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Uvid u popravni test

29.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Uvid u popravni test

29.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Uvid u popravni test

29.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope III

Rezultati

29.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - novi termin Završnog ispita

28.12.2017


Evropske studije-Evropska književnost

Evropska književnost - predavanje i termini ispita

28.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad sa pojedincem - seminarski radovi

28.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - seminarski radovi

28.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Ruski jezik opšti I - termini ispita

28.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Ruski jezik opšti I - termini ispita

28.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Ruski jezik opšti I - termini ispita

28.12.2017


Politikologija-Ruski jezik III

Ruski jezik stručni I - termin ispita

28.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Ruski jezik III

Ruski jezik stručni I - termin ispita

28.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - termini ispita

28.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - termin ispita

28.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Socijalni rad u zdravstvu - rezultati

28.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Grupni socijalni rad - rezulati

28.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Sociologija - termin popravnog kolokvijuma

28.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Sociologija - termin vježbi

28.12.2017


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Domaći zadatak

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Domaći zadatak

27.12.2017


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Domaći zadatak

27.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Domaći zadatak

27.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Domaći zadatak

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Termini završnog ispita

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije

Termini završnog ispita

27.12.2017


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Termini završnog ispita

27.12.2017


Politikologija-Psihologija politike

Termini završnog ispita

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Termin popravnih kolokvijuma

27.12.2017


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Termin popravnih kolokvijuma

27.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija - popravni drugog kolokvijuma

27.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija - termini ispita

27.12.2017


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Završni ispit

27.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - završne vježbe

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Evroatlantizam

"Euroatlantizam" - posljednje predavanje

27.12.2017


Politikologija-Statistika

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - rezultati II kol.

27.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

27.12.2017


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

27.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik V

Raspored polaganja usmenog ispita

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Raspored polaganja usmenog ispita

27.12.2017


Politikologija-Engleski jezik V

Raspored polaganja usmenog ispita

27.12.2017


Politikologija-Globalizacija

Poeni za aktivnost na vježbama

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Poeni za aktivnost na vježbama

27.12.2017


Novinarstvo-Globalizacija

Poeni za aktivnost na vježbama

27.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - termin vježbi

27.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - uvid u testove

27.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija - bodovi

26.12.2017


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Popravni ispit

26.12.2017


Politikologija-Globalizacija

Pomjeranje termina popravnih kolokvijuma

26.12.2017


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Pomjeranje termina popravnih kolokvijuma

26.12.2017


Novinarstvo-Globalizacija

Pomjeranje termina popravnih kolokvijuma

26.12.2017


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Rezultati popravnog II kolokvijuma održanog 26. decembra 2017.

26.12.2017


Evropske studije-Evropsko radno pravo

Evropsko radno pravo - termini ispita

26.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

Radno pravo - termini ispita

26.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Predavanja i vježbe

26.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Predavanja i vježbe

26.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Predavanja i vježbe

26.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Predavanja i vježbe

26.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope II

Rezultati

26.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Domaći zadatak

26.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Domaći zadatak

26.12.2017


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Termin popravnog pismenog kolokvijuma

25.12.2017


Politikologija-Globalizacija

Termin popravnih pismenih kolokvijuma

25.12.2017


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termin popravnih pismenih kolokvijuma

25.12.2017


Novinarstvo-Globalizacija

Termin popravnih pismenih kolokvijuma

25.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - termin redovnog ispita

25.12.2017


Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije

Komparativne tranzicije - predavanje

25.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad i prava djeteta

Socijalni rad i prava djeteta - predavanje

25.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Rezultati popravnog testa

25.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Rezultati popravnog testa

25.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Rezultati popravnog testa

25.12.2017


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacije, 25. XII

25.12.2017


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 25. XII

25.12.2017


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 25. XII

25.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Završni ispit - probni test

25.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Završni ispit - probni test

25.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Završni ispit - probni test

25.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Predavanje

25.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Predavanje

25.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Predavanje

25.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Predavanje

25.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - završno predavanje

25.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik III

rezultati popravnog kolokvijuma i preliminarna tabela

25.12.2017


Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa

Prezentacija, 25. XII

25.12.2017


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Bodovi

25.12.2017


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Ispitna pitanja iz Istorije evropske umjetnosti

25.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Sociologija - rezultati drugog kolokvijuma

24.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI - ISPIT, predrok - 24.12.2017 10:01

24.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Promjena termina vježbi

24.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - ispitna pitanja

24.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Promjena termina vježbi

24.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Promjena termina vježbi

24.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Promjena termina vježbi

24.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - rezultati popravnog kolokvijuma

24.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad sa pojedincem - rezultati popravnog kolokvijuma

24.12.2017


Politikologija-Globalizacija

Rezultati drugog kolokvijuma

24.12.2017


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Rezultati popravnih kolokvijuma

24.12.2017


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Rezultati drugog kolokvijuma

24.12.2017


Novinarstvo-Globalizacija

Rezultati drugog kolokvijuma

24.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Vježbe

23.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Vježbe

23.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Vježbe

23.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Vježbe

23.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja i vježbe

23.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja i vježbe

23.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja i vježbe

23.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati drugog kolokvijuma

23.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati drugog kolokvijuma

23.12.2017


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati drugog kolokvijuma

23.12.2017


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Rezultati domaćeg rada

23.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Rezultati domaćeg rada

23.12.2017


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Rezultati domaćeg rada

23.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Rezultati domaćeg rada

23.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Rezultati domaćeg rada

23.12.2017


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Nedostajuće prezentacije

23.12.2017


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Rezultati II kolokvijuma održanog 21. decembra 2017. godine

22.12.2017


Evropske studije-Evropska književnost

Evropska književnost - rezultati popravnog kolokvijuma

22.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - rezultati II kol.

22.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - rezultati II kol.

22.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - rezultati II kol.

22.12.2017


Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa

Teorije medjunarodnih odnosa - vježbe

22.12.2017


Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa

Teorije međunarodnih odnosa - vježbe

22.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

Međunarodna socijalna politika - predavanje

22.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni kol.

22.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni kol.

22.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni kol.

22.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

Radno pravo - čas vježbi

22.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - časovi vježbi

22.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope III

Termini popravnih kolokvijuma

22.12.2017


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Završni ispit

21.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Završni ispit

21.12.2017


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Završni ispit

21.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Završni ispit

21.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Završni ispit

21.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Završni ispit

21.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Završni ispit

21.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Završni ispit

21.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

Radno pravo - kolokvijum

21.12.2017


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma

21.12.2017


Politikologija-Međunarodni odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma

21.12.2017


Politikologija-Globalizacija

Termini završnog ispita

21.12.2017


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termini završnog ispita

21.12.2017


Novinarstvo-Globalizacija

Termini završnog ispita

21.12.2017


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Termini završnog ispita

21.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - termini ispita

21.12.2017


Politikologija-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - termini ispita

21.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - termini ispita

21.12.2017


Politikologija-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - II kolokvijum

21.12.2017


Međunarodni odnosi-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - II kolokvijum

21.12.2017


Novinarstvo-Osnovi ekonomije

Osnovi ekonomije - II kolokvijuum

21.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Politička sociologija - termin drugog kolokvijuma

21.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Sociologija - termin drugog kolokvijuma

21.12.2017


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma i termin popravnog

21.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - popravni kolokvijum

21.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon popravnog roka

20.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon popravnog roka

20.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon popravnog roka

20.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - rezultati popravnog kolokvijuma

20.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - termin vježbi

20.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad sa pojedincem - predavanje

20.12.2017


Politikologija-Statistika

Rezultati kolokvijuma

19.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - popravni kolokvijum

19.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope II

Vježbe 25.12.

19.12.2017


Politikologija-Javna uprava

Javna uprava - Završni ispit

19.12.2017


Politikologija-Nauka o upravljanju

Nauka o upravljanju - Završni ispit

19.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - Završni ispit

19.12.2017


Politikologija-Psihologija politike

Termin popravnog kolokvijuma

19.12.2017


Politikologija-Organizaciono ponašanje

Organizaciono ponašanje - termin redovnog i popravnog završnog ispita

19.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Vježbe

19.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Vježbe

19.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Vježbe

19.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Vježbe

19.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope III

Rezultati drugog kolokvijuma

19.12.2017


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Posljednja prezentacija

19.12.2017


Politikologija-Statistika

Popravni kolokvijum

19.12.2017


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Rezultati drugog kolokvijuma

19.12.2017


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Rezultati drugog kolokvijuma

19.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Socijalni rad u zdravstvu - drugi kolokvijum

18.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Socijalni rad u zdravstvu - popravni I i II kolokvijuma

18.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Grupni socijalni rad - popravni kolokvijum

18.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Vježbe

18.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Vježbe

18.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Vježbe

18.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Vježbe

18.12.2017


Politikologija-Statistika

Termin završnog ispita

18.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Popravni test

18.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Popravni test

18.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Popravni test

18.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Predavanje

18.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Predavanje

18.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Predavanje

18.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Predavanje

18.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope II

Predavanje 21.12.

18.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope II

Termin ispita

18.12.2017


Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa

Teorije međunarodnih odnosa - rezultati popravnih kolokvijuma

18.12.2017


Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa

Teorije međunarodnih odnosa - rezultati popravnih kolokvijuma

18.12.2017


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

17.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - termin popravnog kolokvijuma

17.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

Radno pravo - čas vježbi za 18.12.

17.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Etika

Etika - čas vježbi za 19.12.

17.12.2017


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Rezultati popravnog I kolokvijuma održanog 11. decembra 2017. godine

17.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Vježbe

16.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Vježbe

16.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Vježbe

16.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Vježbe

16.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja i vježbe

16.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja i vježbe

16.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Završni ispit

16.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Završni ispit

16.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - predavanje

16.12.2017


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termin popravnih kolokvijuma

15.12.2017


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termin popravnih kolokvijuma

15.12.2017


Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa

Teorije međunarodnih odnosa - rezultati drugog kolokvijuma

15.12.2017


Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa

Teorije međunarodnih odnosa - rezultati drugog kolokvijuma

15.12.2017


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Termin prvog ispitnog roka i spisak pitanja

15.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - rezultati kolokvijuma

15.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Strani jezik

Popravni rok

15.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok

15.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok

15.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Materijal za drugi kolokvijum

15.12.2017


Politikologija-Engleski jezik V

Materijal za drugi kolokvijum

15.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik V

Materijal za drugi kolokvijum

15.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Termin drugog kolokvijuma

15.12.2017


Politikologija-Engleski jezik V

Termin drugog kolokvijuma

15.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik V

Termin drugog kolokvijuma

15.12.2017


Politikologija-Globalizacija

Termin II kolokvijuma iz Globalizacije

15.12.2017


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termin drugog kolokvijuma

15.12.2017


Novinarstvo-Globalizacija

Termin drugog kolokvijuma

15.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Rezultati testa

15.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Rezultati testa

15.12.2017


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Rezultati testa

15.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Rezultati testa

15.12.2017


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Rezultati testa

15.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

Međunarodna socijalna politika - kolokvijum

14.12.2017


Politikologija-Globalizacija

Predavanje 15. XII

14.12.2017


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Predavanje 15. XII

14.12.2017


Novinarstvo-Globalizacija

Predavanje 15. XII

14.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Zavrsni ispit

14.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Zavrsni ispit

14.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Politička sociologija - termin vježbi

14.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Sociologija - termin vježbi

14.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Etika

Etika - predavanje

14.12.2017


Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa

Teorije međunarodnih odnosa -vježbe

14.12.2017


Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa

Teorije međunarodnih odnosa -vježbe

14.12.2017


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - završni ispit (termin)

14.12.2017


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

"NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti" - završni ispit (termin)

14.12.2017


Politikologija-Institucije EU

"Institucije EU" - završni ispit (termin)

14.12.2017


Međunarodni odnosi-Institucije EU

"Institucije EU" - završni ispit (termin)

14.12.2017


Evropske studije-Institucije EU

"Institucije EU" - završni ispit (termin)

14.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

REZULTAT II POPRAVNOG TESTA IZ MEO - 13.12.2017 10:30

13.12.2017


Politikologija-Politička antropologija II

Politička antropologija II - predavanje

13.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI - ISPITNA PITANJA - 13.12.2017 11:14

13.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - kolokvijum

13.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - termin vježbi

13.12.2017


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Rezultati drugog kolokvijuma

13.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Sociologija porodice

Sociologija porodice - rezultati

12.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Predavanja i prezentacije

12.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Prezentacija i literatura

12.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Novi termin popravnog ispita

12.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Novi termin popravnog ispita

12.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Novi termin popravnog ispita

12.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Politička sociologija - predavanje

12.12.2017


Politikologija-Međunarodni odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma

12.12.2017


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma

12.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Termin popravnog drugog kolokvijuma

12.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope II

Vježbe (11.12.)

11.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI PPT 11-14 - 11.12.2017 09:17

11.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Međunarodni ekonomski odnosi - termin redovnog i popravnog ispita

11.12.2017


Politikologija-Organizaciono ponašanje

Rezultati popravnog ispita

11.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna psihijatrija

Socijalna psihijatrija - rezultati kolokvijuma

11.12.2017


Međunarodni odnosi-Evroatlantizam

"Euroatlantizam" - predavanje

11.12.2017


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum

11.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum

11.12.2017


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum

11.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum

11.12.2017


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Gostovanje na času

11.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik III

novi termin popravnog kolokvijuma

11.12.2017


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termin drugog kolokvijuma

10.12.2017


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termin drugog kolokvijuma

10.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijanog rada - rezultati kolokvijuma

10.12.2017


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Gradivo za drugi kolokvijum

09.12.2017


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Gradivo za drugi kolokvijum

09.12.2017


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

09.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Popravni kolokvijum

09.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Popravni kolokvijum

09.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Popravni kolokvijum

09.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum

09.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum

09.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum

09.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum

09.12.2017


Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije

Komparativne tranzicije - predavanje

09.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope II

Rezultati popravnog kolokvijuma

08.12.2017


Evropske studije-Istorija Evrope III

II kolokvijum

08.12.2017


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Vježbe

08.12.2017


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Vježbe

08.12.2017


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Vježbe

08.12.2017


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Vježbe

08.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - termin kolokvijuma

08.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

08.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

08.12.2017


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

08.12.2017


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Rezultati testa

07.12.2017


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Rezultati testa

07.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Rezultati testa

07.12.2017


Evropske studije-Evropska književnost

Evropska književnost- rezultati

07.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Sociologija - termin vježbi

07.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Politička sociologija - termin vježbi (gostujuće predavanje)

07.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - termin vježbi

06.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik V

Kolokvijum - popravni rok

06.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Kolokvijum - popravni rok

06.12.2017


Politikologija-Engleski jezik V

Kolokvijum - popravni rok

06.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - rezultati kolokvijuma

06.12.2017


Politikologija-Institucije EU

Popravni test iz predmeta "Institucije EU"

05.12.2017


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Popravni test iz predmeta "Institucije EU"

05.12.2017


Evropske studije-Institucije EU

Popravni test iz predmeta "Institucije EU"

05.12.2017


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Popravni test iz predmeta "NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti"

05.12.2017


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Popravni test iz predmeta "NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti"

05.12.2017


Politikologija-Psihologija politike

Ispitna pitanja

05.12.2017


Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije

Termin drugog kolokvijuma

05.12.2017


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Termin drugog kolokvijuma

05.12.2017


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Termin drugog kolokvijuma

05.12.2017


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termin drugog kolokvijuma

05.12.2017


Novinarstvo-Globalizacija

Termin drugog kolokvijuma

05.12.2017


Politikologija-Globalizacija

Termin drugog kolokvijuma

05.12.2017


Evropske studije-Engleski jezik III

popravni kolokvijum ENG III

05.12.2017


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termin drugog i popravnih kolokvijuma

05.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Filozofija - predavanje

04.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Etika

Etika - predavanje

04.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Politička antropologija II

Politička antropologija II - predavanje

04.12.2017


Politikologija-Politička antropologija II

Politička antropologija II - predavanje

04.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - II kol.

04.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin II kol.

04.12.2017


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin II kol.

04.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin II kol.

04.12.2017


Međunarodni odnosi-Evroatlantizam

Seminarski rad iz predmeta "Euroatlantizam" - Uputstvo za izradu

04.12.2017


Politikologija-Institucije EU

Literatura za vježbe iz predmeta "Institucije EU"

04.12.2017


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Literatura za vježbe iz predmeta "Institucije EU"

04.12.2017


Evropske studije-Institucije EU

Literatura za vježbe iz predmeta "Institucije EU"

04.12.2017


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

MEĐUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI - SPISAK STUDENATA ZA PANEL DISKUSIJU 04.12.2017 17:37

04.12.2017


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacija, 4. XII

04.12.2017


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 4. XII

04.12.2017


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 4. XII

04.12.2017


Međunarodni odnosi-Teorije međunarodnih odnosa

Prezentacija, 4. XII

04.12.2017


Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa

Prezentacija, 4. XII

04.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - kolokvijum

03.12.2017


Politikologija-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - kolokvijum

03.12.2017


Međunarodni odnosi-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni I - kolokvijum

03.12.2017


Politikologija-Statistika

Vježbe

03.12.2017


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Popravni kolokvijum

03.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Popravni kolokvijum

03.12.2017


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - kolokvijum

03.12.2017


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

02.12.2017


Međunarodni odnosi-Osnovi diplomatije

Rezultati drugog kolokvijuma

02.12.2017