Obavještenja za predmete - Fakultet političkih nauka


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal sa predavanja

21.03.2019


Novinarstvo-Novinarska etika

Promjena termina vježbi

21.03.2019


Novinarstvo-Radio novinarstvo

Promjena termina vježbi

21.03.2019


Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama

Promjena termina vježbi

21.03.2019


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Odlaganje predavanja

21.03.2019


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Rezultati I kolokvijuma

21.03.2019


Politikologija-Savremena politička teorija

Termin prvog kolokvijuma

21.03.2019


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Promjena termina vjezbi

20.03.2019


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Predavanje i vježbe

20.03.2019


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Kolokvijum

20.03.2019


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

Kolokvijum

20.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Političko komuniciranje

Peto predavanje

20.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 21.03.

20.03.2019


Novinarstvo-Istorija novinarstva

Termin vježbi

20.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija novinarstva i medija

Termin vježbi

20.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Evropske unije

Termin vježbi

20.03.2019


Novinarstvo-Politički marketing

Šesta prezentacija

19.03.2019


Politikologija-Politički marketing

Šesta prezentacija

19.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Političko ponašanje

Peta prezentacija

19.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna psihologija

Socijalna psihologija - termin kolokvijuma

19.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

19.03.2019


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin I kolokvijuma

19.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Upravno pravo

Upravno pravo - I kol. (dodatni termin za studente SPSR)

19.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - I kol. (dodatni termin za studente SPSR)

19.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 20. III

19.03.2019


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 20. III

19.03.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 20. III

19.03.2019


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacija, 20. III

19.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija, 20. III

19.03.2019


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za kol.

18.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Političko komuniciranje

Vjezbe V

15.03.2019


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Vjezbe IV

15.03.2019


Politikologija-Javne politike

Prezentacija sa predavanja

15.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Psihologija komuniciranja

Vježbe - 21.3.

15.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 14.03.

14.03.2019


Evropske studije-Evropske integracije

Literatura za test

14.03.2019


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Literatura za test

14.03.2019


Politikologija-Savremena politička teorija

Polaganje kolokvijuma

14.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Političko komuniciranje

Cetvrto predavanje

13.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Upravno pravo

Upravno pravo - I kol.

13.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - I kol.

13.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Upravno pravo

Upravno pravo - I kol.

13.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija, 13. III

13.03.2019


Novinarstvo-Politički marketing

Peta prezentacija

12.03.2019


Politikologija-Politički marketing

Peta prezentacija

12.03.2019


Novinarstvo-TV novinarstvo

Vježbe 15.3.

12.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Političko ponašanje

Cetvrta prezentacija

12.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

Međunarodna socijalna politika - II ispitni rok

12.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija novinarstva i medija

Prvi listovi

12.03.2019


Novinarstvo-Istorija novinarstva

Prvi listovi

12.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Obavještenje- Izmjena termina kolokvijuma

11.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Promjena termina vježbi

11.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Termin i gradivo za prvi kolokvijum

11.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Termin i gradivo za prvi kolokvijum

11.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Dodatni materijali za vježbe 15. III

11.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Dodatni materijali za vježbe 15. III

11.03.2019


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termini kolokvijuma

11.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Dodatna literatura za vježbe

11.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Dodatna literatura za vježbe

11.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi 13.03.2019.

11.03.2019


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Partije i partijski sistemi - predavanje

09.03.2019


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Vjezbe III

09.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termini odbrana eseja

09.03.2019


Politikologija-Javne politike

Prezentacija sa predavanja

08.03.2019


Politikologija-Javne politike

Kolokvijum

08.03.2019


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Prvi kolokvijum

08.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Političko komuniciranje

Vježbe IV

08.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Psihologija komuniciranja

Datumi odbrana grupnih radova

07.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - gostujuće predavanje

07.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Upravno pravo

Upravno pravo - gostujuće predavanje

07.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Upravno pravo - gostujuće predavanje

07.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Političko komuniciranje

Materijali sa trećeg predavanja

06.03.2019


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Predavanje i vježbe

06.03.2019


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Prezentacija sa predavanja

06.03.2019


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama; Termini kolokvijuma i gradivo

06.03.2019


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama; Termini kolokvijuma i gradivo

06.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Dodatni materijali za vježbe

06.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Dodatni materijali za vježbe

06.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Političko ponašanje

Treca prezentacija

05.03.2019


Novinarstvo-Politički marketing

Druga i treća prezentacija

05.03.2019


Politikologija-Politički marketing

Druga i treća prezentacija

05.03.2019


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - teme za prezentacije

05.03.2019


Novinarstvo-Radio novinarstvo

Vježbe

05.03.2019


Političke nauke( 2017)-Metodologija naučnih istraživanja

ECTS katalog

05.03.2019


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacija, 6. III

05.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 6. III

05.03.2019


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 6. III

05.03.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 6. III

05.03.2019


Novinarstvo-Politički marketing

Vjezbe I i II - slajdovi

04.03.2019


Politikologija-Politički marketing

Vjezbe I i II - slajdovi

04.03.2019


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi

04.03.2019


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - dodatni materijali za kol.

04.03.2019


Politikologija-Izborni sistemi

Termini odbrana istraživačkih radova

04.03.2019


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termini odbrana istraživačkih radova

04.03.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodne organizacije

Termini prezentacija

04.03.2019


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Termini prezentacija

04.03.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Termini prezentacija

04.03.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Slajdovi

03.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Političko komuniciranje

Vježbe III

02.03.2019


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Vježbe II - materijali

02.03.2019


Politikologija-Javne politike

Prezentacija sa predavanja

01.03.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis s kulturom izražavanja - promjena termina predavanja

01.03.2019


Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama

Termin vježbi

28.02.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo - promjena termina predavanja

28.02.2019


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Prezentacija sa predavanja

28.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Nova objava - 28.02.2019 15:00

28.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Pravila pisanja i formatiranja rada

28.02.2019


Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave

Savremeni sistemi javne uprave - časovi za 01.03.2019.

28.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Političko komuniciranje

Materijali sa prva dva predavanja

27.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Predavanja - materijal

27.02.2019


Novinarstvo-Političko ponašanje

Obavjestenje za studente koji su prenijeli ispit Politicko ponasanje po starom sistemu

27.02.2019


Politikologija-Političko ponašanje

Obavještenje za studente koji su prenijeli ispit Političko ponašanje po starom sistemu

27.02.2019


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Obavještenje za studente koji su prenijeli ispit po starom sistemu

27.02.2019


Novinarstvo-Istorija novinarstva

Prezentacije sa predavanja

27.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija novinarstva i medija

Prezentacije sa predavanja

27.02.2019


Novinarstvo-Novinarska etika

Prezentacije - predavanje

27.02.2019


Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama

Prezentacije sa predavanja

27.02.2019


Novinarstvo-Radio novinarstvo

Istorijski razvoj radija

27.02.2019


Politikologija-Izborni sistemi

Seminarski radovi - posljednji rok i konsultacije

27.02.2019


Politikologija-Izborni sistemi

Datumi ispitinih obaveza

27.02.2019


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Datumi ispitinih obaveza

27.02.2019


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Uzimanje tema seminarskih i konsultacije

27.02.2019


Novinarstvo-Politička kultura

Literatura

27.02.2019


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Termini odbrane seminarskih radova

27.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna patologija

Socijalna patologija - promjena termina predavanja

26.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Političko ponašanje

Druga prezentacija

26.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 27. II

26.02.2019


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 27. II

26.02.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 27. II

26.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija, 27. II

26.02.2019


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacija, 27. II

26.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Političko ponašanje

Jednokratna zamjena termina predavanja i vježbi

25.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA

25.02.2019


Novinarstvo-Politički marketing

Vježbe - izmjena termina

25.02.2019


Politikologija-Politički marketing

Vježbe - izmjena termina

25.02.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Izbor tema za seminarske radove

25.02.2019


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Izbor tema za seminarske radove

25.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodne organizacije

Izbor tema za seminarske radove

25.02.2019


Novinarstvo-Istorija novinarstva

Istorija novinarstva- termin predavanja

24.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija novinarstva i medija

Istorija novinarstva i medija- termin predavanja

24.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - termin vježbi

24.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Političko komuniciranje

Vježbe II

23.02.2019


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Vježbe - materijali

23.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

Međunarodna socijalna politika - ispit

22.02.2019


Politikologija-Javne politike

Prezentacija sa predavanja

22.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - odlaganje nastave

22.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Psihologija komuniciranja

Novi termin vježbi

22.02.2019


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Uvodna prezentacija

21.02.2019


Novinarstvo-Politička kultura

Seminarski radovi

21.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Evropske unije

ECTS katalog i literatura

20.02.2019


Evropske studije-Evropske integracije

ECTS katalog i literatura

20.02.2019


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

ECTS katalog i literatura

20.02.2019


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Predavanje i vježbe

20.02.2019


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

ECTS katalog

20.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Pomjeranje vježbi

20.02.2019


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prijave za simulaciju; izmjena termina

20.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Političko ponašanje

Prva prezentacija

19.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija sa predavanja, 20. februar

19.02.2019


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacija, 20. II

19.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 20. II

19.02.2019


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 20. II

19.02.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 20. II

19.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Istorija političkih teorija - vježbe

18.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis s kulturom izražavanja - vježbe

18.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Političko komuniciranje

Vježbe

18.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Evropske unije

Plan rada i materijali za vježbe

17.02.2019


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Plan rada i materijali za vježbe

17.02.2019


Evropske studije-Evropske integracije

Plan rada i materijali za vježbe

17.02.2019


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Plan rada i materijali za vježbe

17.02.2019


Novinarstvo-Istorija novinarstva

Istorija novinarstva - odlaganje predavanja

17.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija novinarstva i medija

Istorija novinarstva i medija - odlaganje predavanja

17.02.2019


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Termin vježbi

15.02.2019


Evropske studije-Evropske integracije

Termin vježbi

15.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Plan rada na vježbama; Ispitna pitanja

15.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - vježbe 2019

14.02.2019


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Plan rada na vježbama; Teme za seminarske radove

14.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička kultura

Plan rada na vježbama i teme za seminarske radove

14.02.2019


Novinarstvo-TV novinarstvo

Uzorak za 1. zadatak

14.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Katalog i ispitna pitanja za Uvod u međunarodne odnose, 2018/2019.

13.02.2019


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Katalog i ispitna pitanja za Diplomatsko i konzularno pravo, studijska 2018/2019.

13.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodne organizacije

Katalog i ispitna pitanja za Međunarodne organizacije, studijska 2018/2019.

13.02.2019


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Katalog i ispitna pitanja iz Međunarodnih organizacija, 2018/2019.

13.02.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Katalog i ispitna pitanja iz Međunarodnih organizacija, 2018/2019.

13.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termini provjera znanja iz predmeta Uvod u međunarodne odnose, studijska 2018/2019.

13.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodne organizacije

Termini provjera znanja iz predmeta Međunarodne organizacije, studijska 2018/2019.

13.02.2019


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija, studijska 2018/2019.

13.02.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Termini provjera znanja iz Međunarodnih organizacija, studijska 2018/2019.

13.02.2019


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Termini provjera znanja iz Diplomatskog i konzularnog prava, studijska 2018/2019.

13.02.2019


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Plan rada na vježbama i teme za seminarski rad

13.02.2019


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama; Gradivo i termini kolokvijuma

13.02.2019


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama; Gradivo i termini kolokvijuma

13.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija novinarstva i medija

Termin vježbi

13.02.2019


Novinarstvo-Radio novinarstvo

Termin vježbi

13.02.2019


Novinarstvo-Novinarska etika

Termin vježbi

13.02.2019


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Materijal za vježbe

13.02.2019


Politikologija-Izborni sistemi

Teme za seminarske

13.02.2019


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Teme za seminarske radove

13.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodne organizacije

Materijal za vježbe

13.02.2019


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Materijal za vježbe

13.02.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Materijal za vježbe

13.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Materijal za vježbe

13.02.2019


Evropske studije-Engleski jezik VI

Materijal za drugi semestar

13.02.2019


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Materijal za drugi semestar

13.02.2019


Politikologija-Engleski jezik VI

Materijal za drugi semestar

13.02.2019


Novinarstvo-TV novinarstvo

Osnovne informacije o predmetu

12.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Evropsko radno pravo II

EVROPSKO RADNO PRAVO - termin ispita

12.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Političko ponašanje

Plan rada - vježbe

12.02.2019


Politikologija-Javno mnjenje

Plan rada - vježbe

12.02.2019


Novinarstvo-Javno mnjenje

Plan rada - vježbe

12.02.2019


Novinarstvo-Politički marketing

Plan predmeta 2019

12.02.2019


Politikologija-Politički marketing

Plan predmeta 2019

12.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Političko ponašanje

Plan predmeta 2019

12.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Digitalna kultura

Predavanja

12.02.2019


Politikologija-Savremena politička teorija

Organizacija polaganja ispita

12.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Plan rada na vježbama

11.02.2019


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

O predmetu (2019)

11.02.2019


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

O predmetu (2019)

11.02.2019


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Termin vježbi

11.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Psihologija komuniciranja

Osnovne informacije o predmetu

11.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Psihologija komuniciranja

Grupni rad

11.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

ECTS katalog

10.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Evropske unije

Termin predavanja

10.02.2019


Evropske studije-Evropske integracije

Termin predavanja

10.02.2019


Međunarodni odnosi-Evropske integracije

Termin predavanja

10.02.2019


Međunarodni odnosi-Spoljna politika

Termin predavanja

10.02.2019


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

Termin predavanja

10.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi

07.02.2019


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Prvo predavanje

06.02.2019


Politikologija-Javne politike

Prvo predavanje

06.02.2019


Politikologija-Filozofija

Upis ocjena

06.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Upis ocjena

06.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Upis ocjena

06.02.2019


Politikologija-Statistika

Rezultati popravnog završnog ispita, održanog 5.02.2019.- 05.02.2019 10:53

05.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Uvid u testove

04.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Uvid u testove

04.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Uvid u testove

04.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Bodovi i ocjene

04.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Teorija socijalnog rada

Bodovi i ocjene

04.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Rezultati popravnog ispita (pisani dio)

04.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalni rad sa pojedincem

Rezultati popravnog ispita (pisani dio)

04.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Bodovi i ocjene

04.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalni rad sa pojedincem

Bodovi i ocjene

04.02.2019


Novinarstvo-Mediji u kriznim situacijama

Termin predavanja

03.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Bodovi SPS

03.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Bodovi UPN

03.02.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Bodovi UPN

03.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Bodovi UPN

03.02.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Psihologija komuniciranja

Termini predavanja

02.02.2019


Politikologija-Organizaciono ponašanje

Organizaciono ponašanje - promjena termina

01.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - popravni rok

01.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - popravni rok

01.02.2019


Evropske studije-Istorija Evrope III

Istorija Evrope III - promjena termina

01.02.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Termin popravnog ispita

31.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Termin popravnog ispita

31.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalni rad sa pojedincem

Termin popravnog ispita

31.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Teorija socijalnog rada

Termin popravnog ispita

31.01.2019


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Obavještenje za studente koji studiraju po starom programu

30.01.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Obavještenje za studente koji studiraju po starom programu

30.01.2019


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Obavještenje za studente koji studiraju po starom programu

30.01.2019


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Obavještenje za studente koji studiraju po starom programu

30.01.2019


Politikologija-Statistika

Rezultati završnog ispita, održanog 29.01.2019. - 29.01.2019 12:14

29.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Termin popravnog završnog ispita

29.01.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - konačni rezultati

29.01.2019


Politikologija-Psihologija politike

Rezultati nakon porpavnog završnog ispita

29.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog završnog ispita

29.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA - ISPIT

28.01.2019


Evropske studije-Evropsko radno pravo

EVROPSKO RADNO PRAVO - ispit

28.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni završni ispit (novi termin)

28.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni završni ispit (novi termin)

28.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni završni ispit (novi termin)

28.01.2019


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Rezultati

28.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Rezultati popravnog i ukupni bodovi

27.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Rezultati eseja

27.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Praksa u socijalnom radu

Ocjene

27.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Rezultati popravnog ispita

26.01.2019


Novinarstvo-Uvod u novinarstvo

Rezultati- popravni rok

26.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Rezultati - popravni rok

26.01.2019


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vrijeme održavanja popravnog ispita iz Političkog komuniciranja

25.01.2019


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon usmenog ispita - popravni rok

25.01.2019


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon usmenog ispita - popravni rok

25.01.2019


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon usmenog ispita - popravni rok

25.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

RADNO PRAVO - TERMIN

24.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Rezultati popravnog ispita

24.01.2019


Politikologija-Javna uprava

Javna uprava - Popravni završni ispit (dodatni rok)

24.01.2019


Politikologija-Nauka o upravljanju

Nauka u upravljanju - Popravni završni ispit (dodatni rok)

24.01.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Pomjeranje termina popravnog usmenog

24.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Promjena termina popravnog ispita

23.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Popravni ispit

22.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik V

ENGLESKI JEZIK - STRUKE III

22.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Recenzija - bodovi

22.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Recenzija - bodovi

22.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Recenzija - bodovi

22.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Rezultati završnog ispita

21.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Termin popravnog završnog ispita

21.01.2019


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Rezultati

21.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Bodovi

20.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Rezultati završnog ispita

20.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Popravni ispit

20.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - bodovi i ocjene

20.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Zavrsni ispit

20.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Zavrsni ispit

20.01.2019


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Predispitni bodovi

20.01.2019


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Usmeni ispit - popravni rok

19.01.2019


Evropske studije-Engleski jezik V

Usmeni ispit - popravni rok

19.01.2019


Politikologija-Engleski jezik V

Usmeni ispit - popravni rok

19.01.2019


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Završni ispit

19.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Rezultati - Esej i završni ispit

19.01.2019


Politikologija-Organizaciono ponašanje

ORGANIZACIONO PONAŠANJE - termin održavanja ispita

18.01.2019


Evropske studije-Evropska književnost

Evropska književnost - promjena satnice

18.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Rezultati završnog ispita

18.01.2019


Novinarstvo-Teorija masovnog komuniciranja

Upis ocjena

18.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - ocjene

17.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Termin završnog ispita

16.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Termin završnog ispita

16.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

Socijalna geontologija - rezultati ispita

15.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Bodovi

15.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Bodovi

15.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Ispitna pitanja

15.01.2019


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog završnog ispita

15.01.2019


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog završnog ispita

15.01.2019


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog završnog ispita

15.01.2019


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog završnog ispita

15.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog završnog ispita

15.01.2019


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon usmenog ispita - redovni rok

15.01.2019


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon usmenog ispita - redovni rok

15.01.2019


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Rezultati popravnih kolokvijuma i bodovi u toku semestra

15.01.2019


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Popravni kolokvijumi

14.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Popravni kolokvijum

14.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Završni ispit

14.01.2019


Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije

Komparativne tranzicije - predavanje

14.01.2019


Politikologija-Uvod u političke nauke

Termin polaganja zavšnog ispita

14.01.2019


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Termin polaganja zavšnog ispita

14.01.2019


Politikologija-Ljudska prava

LJUDSKA PRAVA - termin

14.01.2019


Međunarodni odnosi-Ljudska prava

LJUDSKA PRAVA - termin

14.01.2019


Novinarstvo-Ljudska prava

LJUDSKA PRAVA - termin

14.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Engleski jezik struke, II godina

14.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA - ISPIT

14.01.2019


Evropske studije-Evropsko radno pravo

EVROPSKO RADNO PRAVO - ispit

14.01.2019


Evropske studije-Uvod u političke nauke

Rezultati završnog ispita

14.01.2019


Međunarodni odnosi-Uvod u političke nauke

Rezultati završnog ispita

14.01.2019


Novinarstvo-Uvod u političke nauke

Rezultati završnog ispita

14.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u političke nauke

Rezultati završnog ispita

14.01.2019


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Istorija evropske umjetnosti - termin

14.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Međunarodno javno pravo

Međunarodno javno pravo - termini

14.01.2019


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon usmenog ispita - redovni rok

14.01.2019


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Promjena satnice ispita iz Istorije diplomatije

14.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Promjena satnice ispita iz Istorije diplomatije

14.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Predispitni bodovi

14.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Predispitni bodovi

14.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Termin popravnog završnog

13.01.2019


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Temin popravnog završnog ispita

13.01.2019


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2019


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2019


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Termin popravnog završnog ispita

13.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati zavrsnog ispita

13.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati završnog ispita

13.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Rezultati završnog ispita

13.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Rezultati popravnog kolokvijuma

12.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Rezultati

12.01.2019


Novinarstvo-Uvod u novinarstvo

Rezultati

12.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Završni ispit - raspored

11.01.2019


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja i literatura za zavrsni ispit

11.01.2019


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja i literatura za zavrsni ispit

11.01.2019


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja i literatura za zavrsni ispit

11.01.2019


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja i literatura za zavrsni ispit

11.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Ispitna pitanja i literatura za zavrsni ispit

11.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Rezultati popravnih kolokvijuma

11.01.2019


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Bodovi prije zavrsnog ispita

11.01.2019


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Bodovi prije zavrsnog ispita

11.01.2019


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Bodovi prije zavrsnog ispita

11.01.2019


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Bodovi prije zavrsnog ispita

11.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Bodovi prije zavrsnog ispita

11.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Rezultati zavrsnog ispita

11.01.2019


Politikologija-Statistika

Rezultati popravnog kolokvijuma

11.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

RADNO PRAVO - TERMIN

10.01.2019


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Diplomatsko pregovaranje - promjena termina

10.01.2019


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Diplomatsko pregovaranje - promjena termina

10.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Zavrsni ispit

10.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Bodovi u toku semestra

10.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Obavjestenje

09.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Termin popravnog kolokvijuma

09.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Popravni kolokvijumi - raspored

09.01.2019


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

ETNICITET I IETNIČKI ODNOS - TERMINI ISPITA

09.01.2019


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo EU - Popravni II kol.

09.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Termin ispita

08.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - termin ispita

08.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - termin ispita

08.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Praksa u socijalnom radu

Praksa u socijalnom radu - izvještaji

08.01.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - Popravni kol. rezultati

05.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija

04.01.2019


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termini završnih ispita

03.01.2019


Novinarstvo-Globalizacija

Termini završnih ispita

03.01.2019


Politikologija-Globalizacija

Termini završnih ispita

03.01.2019


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termini ispita

03.01.2019


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termini ispita

03.01.2019


Evropske studije-Institucije EU

Termini ispita

03.01.2019


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Termini ispita

03.01.2019


Politikologija-Institucije EU

Termini ispita

03.01.2019


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - Zavšni ispit i Popravni ZI

01.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - Popravni završni ispit

01.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad-Etika

Etika - Završni ispit i Popravni završni ispit

01.01.2019


Politikologija-Nauka o upravljanju

Nauka o upravljanju - Završni ispit i Popravni završni ispit

01.01.2019


Politikologija-Javna uprava

Javna uprava - Završni ispit i Popravni završni ispit

01.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Završni ispit i Popravni završni ispit

01.01.2019


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Završni ispit i Popravni završni ispit

01.01.2019


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Završni ispit i Popravni završni ispit

01.01.2019


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo Evropske unije - Završni ispit i Popravni završni ispit

01.01.2019


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Pregled bodovnog stanja i ispitna pitanja

31.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Pregled bodovnog stanja i ispitna pitanja

31.12.2018


Politikologija-Filozofija

Pregled bodovnog stanja i ispitna pitanja

31.12.2018


Politikologija-Globalizacija

Rezultati popravnih pismenih kolokvijuma i prijave za usmeni

31.12.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Rezultati popravnih pismenih kookvijuma i prijave za usmeni

31.12.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Rezultati popravnh kolokvijuma i prijave za usmeni

31.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Poeni na kraju semestra

31.12.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Ispitna pitanja, Diplomatsko pregovaranje

30.12.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Ispitna pitanja, Diplomatsko pregovaranje

30.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popr. II kol. rezultati

30.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popr. II kol. rezultati

30.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popr. II kol. rezultati

30.12.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Rezultati drugog kolokvijuma

29.12.2018


Politikologija-Psihologija politike

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

29.12.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

29.12.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Termini završnog ispita

29.12.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Termini završnog ispita

29.12.2018


Politikologija-Psihologija politike

Termini završnog ispita

29.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Engleski jezik struke, II godina

28.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Uređivanje i selekcija vijesti

28.12.2018


Evropske studije-Istorija Evrope III

Rezultati kolokvijuma

28.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Rezultati prije završnog ispita

28.12.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.12.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.12.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.12.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.12.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

27.12.2018


Politikologija-Institucije EU

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2018


Evropske studije-Institucije EU

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Termini završnog ispita i gradivo

27.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2018


Politikologija-Filozofija

Rezultati popravnog kolokvijuma

27.12.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

27.12.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

27.12.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

27.12.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Raspored polaganja usmenog ispita

27.12.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Raspored polaganja usmenog ispita

27.12.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Raspored polaganja usmenog ispita

27.12.2018


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Istorija evropske umjetnosti - popravni kolokvijum

26.12.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Rezultati grupnog rada

26.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.12.2018


Evropske studije-Uvod u političke nauke

Završni ispit - termin

26.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Završni ispit - termin

26.12.2018


Međunarodni odnosi-Uvod u političke nauke

Završni ispit - termin

26.12.2018


Novinarstvo-Uvod u političke nauke

Završni ispit - termin

26.12.2018


Politikologija-Uvod u političke nauke

Završni ispit - termin

26.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Završni ispit - termin

26.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u političke nauke

Završni ispit - termin

26.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Završni ispit - termin

26.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Novinarski zadatak

26.12.2018


Novinarstvo-Uvod u novinarstvo

Novinarski zadatak

26.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Rezultati

26.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Bodovna lista na kraju semestra

26.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Rezultati drugog kolokvijuma

25.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Popravni drugog kolokvijuma

25.12.2018


Evropske studije-Institucije EU

Popravni kolokvijum

25.12.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Popravni kolokvijum

25.12.2018


Politikologija-Institucije EU

Popravni kolokvijum

25.12.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Popravni kolokvijum

25.12.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Popravni kolokvijum

25.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Uvod u novinarstvo -predavanje

25.12.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 25. XII

25.12.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 25. XII

25.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

25.12.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

25.12.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

25.12.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

25.12.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

25.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - ECTS katalog

25.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - ECTS katalog

25.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - ECTS katalog

25.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - rezultati

24.12.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - rezultati

24.12.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - rezultati

24.12.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - rezultati

24.12.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - rezultati

24.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Drugi kolokvijum - raspored

24.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Promjena termina završnog ispita

24.12.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Promjena termina završnog ispita

24.12.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Promjena termina završnog ispita

24.12.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Promjena termina završnog ispita

24.12.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Promjena termina završnog ispita

24.12.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Drugi kolokvijum

24.12.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Promjena termina vjezbi

24.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Popravni kolokvijum

24.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - rezultati kolokvijuma

24.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Termin popravnog kolokvijuma i uvid u radove

24.12.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Uvid u rezultate popravnih kolokvijuma

24.12.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Uvid u rezultate popravnih kolokvijuma

24.12.2018


Novinarstvo-Istraživačko novinarstvo

Ispit

24.12.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Stil i jezik medija

23.12.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Drugi domaći rad

23.12.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Drugi domaći rad

23.12.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Drugi domaći rad

23.12.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Drugi domaći rad

23.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Drugi domaći rad

23.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Domaći rad

23.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Domaći rad

23.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - II kol. rezultati

23.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - II kol. rezultati

23.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - II kol. rezultati

23.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni II kol.

23.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni II kol.

23.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni II kol.

23.12.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

23.12.2018


Politikologija-Statistika

Popravni kolokvijum - termin

23.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Prezentacija sa predavanja

23.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Popravni kolokvijum - rezultat

23.12.2018


Politikologija-Globalizacija

Rezultati II kolokvijuma i termin popravnog pismenog

23.12.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Rezultati II kolokvijuma i termin popravnog pismenog

23.12.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Rezultati II kolokvijuma i termin popravnog pismenog

23.12.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacije, 26. XII

23.12.2018


Političke nauke( 2017)-Metodologija naučnih istraživanja

Nova objava - 23.12.2018 21:13

23.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Konačna lista sa bodovima

23.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - Završni ispit

22.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Rezultati popravnog kolokvijuma

22.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Pitanja za završni ispit

22.12.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Rezultati II kolokvijuma i termin popravnog pismenog

22.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena

22.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi 21.12.2018.

21.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi 21.12.2018.

21.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi 21.12.2018.

21.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Rezultati kolokvijuma

21.12.2018


Politikologija-Filozofija

Vježbe - materijal

21.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Rezultati drugog kolokvijuma

21.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Rezultati drugog kolokvijuma

21.12.2018


Evropske studije-Istorija Evrope II

ISTORIJA EVROPE II - termini polaganja ispita

21.12.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum - rezultati

21.12.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum - rezultati

21.12.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum - rezultati

21.12.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum - rezultati

21.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum - rezultati

21.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

21.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

21.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

21.12.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

PPT 11, 12 i 13, predavanja - 20.12.2018 06:13

20.12.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

PITANJA ZA USMENI, termin predroka - 20.12.2018 06:23

20.12.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

SEMESTAR - EVALUACIJA - 20.12.2018 06:34

20.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Kolokvijum

20.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Engleski jezik struke - obavještenje

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Grupni socijalni rad

Rezultati II kolokvijuma

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Grupni socijalni rad

Datum popravnog kolokvijuma

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Grupni socijalni rad

Ispitni rok

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Rezultati II kolokvijuma

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Popravni kolokvijum

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Ispitni rok

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Engleski jezik struke -obavještenje

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - termin popravnog kolokvijuma

20.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Predavanja

20.12.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Predavanja

20.12.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Predavanja

20.12.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Predavanja

20.12.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Predavanja

20.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja

20.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja

20.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Vježbe - materijal

20.12.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati drugog kolokvijuma

20.12.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati drugog kolokvijuma

20.12.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati drugog kolokvijuma

20.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Vježbe - materijal

20.12.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma i konačna bodovna lista

20.12.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma i konačna bodovna lista

20.12.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Prezentacije

19.12.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Prezentacije

19.12.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Nova objava - 19.12.2018 08:47

19.12.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Nova objava - 19.12.2018 08:49

19.12.2018


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Nova objava - 19.12.2018 08:50

19.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Nova objava - 19.12.2018 08:51

19.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Ispitna pitanja

19.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Termin ispita - prvi rok

19.12.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Ispit iz Političkog komuniciranja

19.12.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Termin ispita

19.12.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Termin ispita

19.12.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Termin ispita

19.12.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Termin ispita

19.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Termin ispita

19.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Engleski jezik struke, II godina

19.12.2018


Evropske studije-Evropsko radno pravo

Obavjestenje

19.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Link

19.12.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termin popravnog kolokvijuma iz Istorije diplomatije

19.12.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Rezultati popravnog kolokvijuma i ukupan broj poena ostvarenih tokom semestra

19.12.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Rezultati popravnog kolokvijuma i ukupan broj poena ostvarenih tokom semestra

19.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Rezultati drugog kolokvijuma

18.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Evropske studije-Politička sociologija

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Novinarstvo-Politička sociologija

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Politikologija-Politička sociologija

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Termin drugog kolokvijuma

18.12.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - Popravni kol.

18.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Predavanje

18.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Predavanje

18.12.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Rezultatai II kolokvijuma iz Istoriej diplomatije

18.12.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacija, 19. XII

18.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacija, 19. XII

18.12.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Nova objava - 18.12.2018 19:40

18.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Izmjena termina popravnog kolokvijuma

17.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - termin

17.12.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - termin

17.12.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - termin

17.12.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - termin

17.12.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Popravni kolokvijum - termin

17.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Popravni kolokvijum - termin

17.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Novinarski žanrovi- analitički

17.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Gradivo za drugi test

17.12.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termin polaganja popravnih kolokvijuma

17.12.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termin polaganja popravnih kolokvijuma

17.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Popravni kolokvijum - rezultati

17.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Popravni kolokvijum - rezultati

17.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Popravni kolokvijum - rezultati

17.12.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Gradivo iz Globalizacije za II kolokvijum

17.12.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Gradivo za II kolokvijum iz Globalizacije

17.12.2018


Politikologija-Globalizacija

Gradivo iz Globalizacije za II kolokvijum

17.12.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - II kol. rezultati

16.12.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Putopis

16.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Kompozicija novinskog teksta. Izvještaj.

16.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Intervju

16.12.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

16.12.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Popravni kolokvijum - rezultati

15.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Rezultati kolokvijuma

15.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Rezultati kolokvijuma

15.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Poeni za novinarski zadatak

14.12.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Rezultati popravno II testa MEO - 14.12.2018 11:27

14.12.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Termin drugog kolokvijuma

14.12.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Termin drugog kolokvijuma

14.12.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Termin drugog kolokvijuma

14.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Kolokvijum - rezultati

14.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

12.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

12.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

Međunarodna socijalna politika - predavanje

12.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

RADNO PRAVO - kolokvijum

12.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Materijal sa predavanja

12.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA - popravni kolokvijum

12.12.2018


Evropske studije-Evropsko radno pravo

EVROPSKO RADNO PRAVO - popravni kolokvijum

12.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Evropsko radno pravo II

EVROPSKO RADNO PRAVO II - popravni kolokvijum

12.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Termin popravnog kolokvijuma

12.12.2018


Politikologija-Psihologija politike

Termin popravnog kolokvijuma

11.12.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Termin popravnog kolokvijuma

11.12.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Termin popravnog kolokvijuma

11.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Popravni kolokvijum - rezultati

11.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Popravni kolokvijum - rezultati

11.12.2018


Međunarodni odnosi-Evroatlantizam

Evroatlantizam - predavanje

11.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa osmog predavanja

11.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Ispitna pitanja

11.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Prezentacija sa osmog predavanja

11.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Ispitna pitanja

11.12.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Ispitna pitanja

11.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Prezentacija sa osmog predavanja

11.12.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog kolokvijuma

11.12.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum - termin

11.12.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum - termin

11.12.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum - termin

11.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Popravni kolokvijum - termin

11.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Domaći zadatak VII

11.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak VII

11.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak VII

11.12.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma

11.12.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma

11.12.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termin II kolokvijuma

10.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Napomena

10.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Napomena

10.12.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Nova objava - 10.12.2018 13:42

10.12.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Nova objava - 10.12.2018 13:44

10.12.2018


Politikologija-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Nova objava - 10.12.2018 13:45

10.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih i društvenih nauka II

Nova objava - 10.12.2018 13:45

10.12.2018


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Istorija evropske umjetnosti - termini

10.12.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termin polaganja drugog kolokvijuma

10.12.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termin polaganja drugog kolokvijuma

10.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - termin popravnog kolokvijuma

10.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi 14.12.2018.

10.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi 14.12.2018.

10.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - časovi vježbi 14.12.2018.

10.12.2018


Politikologija-Statistika

Kolokvijum - rezultati

10.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Simulacija rada Skupštine, 26. XII

09.12.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Simulacija rada Savjeta bezbjednosti, 18. XII

09.12.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Simulacija rada Savjeta bezbjednosti, 18. XII

09.12.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo EU - predavanje 14.12.2018.

09.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - II kol.

09.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - II kol.

09.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - II kol.

09.12.2018


Politikologija-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije, 10. XII

09.12.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije, 10. XII

09.12.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije, 10. XII

09.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Poeni za novinarski zadatak

09.12.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

09.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Drugi kolokvijum

08.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Literatura

08.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Materijal sa predavanja

08.12.2018


Politikologija-Globalizacija

Vježbe, 10. XII

08.12.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 10. XII

08.12.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 10. 12.

08.12.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe, 11. XII

08.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Rezultati kolokvijuma

08.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Materijal za čas

07.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

07.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

07.12.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - II kol.

07.12.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

PPT 10 - 06.12.2018 15:39

06.12.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

II kolokvijum - literatura

06.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Kolokvijum - rezultati

06.12.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Kolokvijum - rezultati

06.12.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Kolokvijum - rezultati

06.12.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Kolokvijum - rezultati

06.12.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Kolokvijum - rezultati

06.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Termin kolokvijuma

06.12.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Prezentacija sa osmog predavanja

05.12.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Prezentacija sa osmog predavanja

05.12.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Prezentacija sa osmog predavanja

05.12.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Prezentacija sa osmog predavanja

05.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Prezentacija sa osmog predavanja

05.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Termin ispita

05.12.2018


Evropske studije-Politička sociologija

Termin ispita

05.12.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Termin ispita

05.12.2018


Novinarstvo-Politička sociologija

Termin ispita

05.12.2018


Politikologija-Politička sociologija

Termin ispita

05.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Termin ispita

05.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Materijali za vježbe

05.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Termin kolokvijuma

05.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacije, 5. XII

05.12.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacije, 5. XII

05.12.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Kolokvijum - rezultati

05.12.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Kolokvijum - rezultati

05.12.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Kolokvijum - rezultati

05.12.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Kolokvijum - rezultati

05.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Kolokvijum - rezultati

05.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Evropske studije-Uvod u političke nauke

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Međunarodni odnosi-Uvod u političke nauke

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Novinarstvo-Uvod u političke nauke

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Politikologija-Uvod u političke nauke

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u političke nauke

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Termin popravnog kolokvijuma

05.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Drugi kolokvijum

05.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

04.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

04.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

04.12.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Predavanje

04.12.2018


Međunarodni odnosi-Politika proširenja EU

POLITIKA PROŠIRENJA EU - termin polaganja ispita

04.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prezentacije

04.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Predavanje

04.12.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Prezentacije

04.12.2018


Politikologija-Psihologija politike

Predavanje, 10. XII

04.12.2018


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

ISTORIJA EVROPSKE UMJETNOSTI - rezultati kolokvijuma

04.12.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 4. XII

04.12.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 4. XII

04.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Slajdove

04.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Rezultati nakon popravnog roka

04.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon popravnog roka

04.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon popravnog roka

04.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA - promjena termina predavanja

04.12.2018


Evropske studije-Evropsko radno pravo

EVROPSKO RADNO PRAVO - promjena termina predavanja

04.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Evropsko radno pravo II

EVROPSKO RADNO PRAVO II - promjena termina predavanja

04.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Promjena termina predavanja

03.12.2018


Evropske studije-Istorija Evrope III

Istorija Evrope III - predavanje

03.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Materijal sa predavanja

03.12.2018


Politikologija-Politika proširenja EU

POLITIKA PROŠIRENJA EU - termin polaganja ispita

03.12.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Nadoknada vježbi iz Teorija i tehnika novinarstva

03.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Nadoknada vježbi

03.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Predavanja iz Akademskog pisanja i retorike

03.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Popravni kolokvijum

03.12.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Popravni kolokvijum

03.12.2018


Politikologija-Statistika

Termin kolokvijuma

03.12.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Popravni kolokvijum - termin

03.12.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo EU - smjernice za spremanje II kol.

03.12.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Termini završnog ispita

03.12.2018


Politikologija-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije, 3. XII

02.12.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije, 3. XII

02.12.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije, 3. XII

02.12.2018


Politikologija-Psihologija politike

Rezultati kolokvijuma iz Psihologije politike

02.12.2018


Politikologija-Globalizacija

Vježbe, 3. 12.

01.12.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 3. 12.

01.12.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 3. 12.

01.12.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe, 4. 12.

01.12.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma

01.12.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I popr. kol. rezultati

30.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I popr. kol. rezultati

30.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I popr. kol. rezultati

30.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Popravni rok

30.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok

30.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok

30.11.2018


Politikologija-Statistika

Slajdovi

30.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Dupli čas vježbi

30.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Dupli čas vježbi

30.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Rezultati kolokvijuma

29.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Javne politike - predavanje

28.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Termin kolokvijuma

28.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Rezultati I kolokvijuma

27.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa sedmog predavanja

27.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Prezentacije sa sedmog predavanja

27.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Prezentacija sa sedmog predavanja

27.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

SOCIJALNA GERONTOLOGIJA - rezultati kolokvijuma

27.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Predavanje iz Etniciteta, 29. XI

27.11.2018


Novinarstvo-Štampa i agencije

Literatura za ispit

27.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - anketna istraživanja

27.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - anketna istraživanja

27.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Slajdovi

27.11.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 27.11.

27.11.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 27.11.

27.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - I kol.

26.11.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Odlaganje vježbi

26.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada  - predavanje

26.11.2018


Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije

Komparativne tranzicije - predavanje

26.11.2018


Politikologija-Globalizacija

Rezultati prvog kolokvijuma iz Globalizacije

25.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Rezultati prvog kolokvijuma iz Globalizacije

25.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Rezultati prvog kolokvijuma iz Globalizacije

25.11.2018


Politikologija-Globalizacija

Predavanje iz Globalizacije, 26. XI

25.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije, 26. XI

25.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Predavanje iz Globalizacije, 26. XI

25.11.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Rezultati kolokvijuma iz Diplomatskog pregovaranja

25.11.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Rezultati kolokvijuma iz Diplomatskog pregovaranja

25.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Rezultati kolokvijuma iz PSCG

25.11.2018


Politikologija-Institucije EU

Posjeta Kancelariji za evropske integracije

24.11.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Posjeta Kancelariji za evropske integracije

24.11.2018


Evropske studije-Institucije EU

Posjeta Kancelariji za evropske integracije

24.11.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

24.11.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

24.11.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon popravnog roka

24.11.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Rezultati prvog kolokvijuma

24.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Termin prvog kolokvijuma

24.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Promjena termina vježbi

24.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja

24.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Predavanja

24.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Predavanja

24.11.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Predavanja

24.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Predavanje - odlaganje

24.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Predavanje, 26. XI

23.11.2018


Međunarodni odnosi-Evroatlantizam

Evroatlantizam - predavanje

23.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

Međunarodna socijalna politika - predavanje

23.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

Međunarodna socijalna politika - predavanje

23.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - Gostujuća predavanja

23.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

23.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Vježbe - priprema

23.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Vježbe - priprema

23.11.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Slajdovi - kauzalnost

23.11.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Slajdovi - kauzalnost

23.11.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Slajdovi - kauzalnost

23.11.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Slajdovi - kauzalnost

23.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Slajdovi - kauzalnost

23.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - rezultati kolokvijuma

23.11.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Časovi vježbi 28. XI i 5. XII

23.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Kolokvijum - rezultati

23.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Kolokvijum - rezultati

23.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 26. XI

23.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe 26. XI

23.11.2018


Politikologija-Globalizacija

Vježbe, 26. XI

23.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe, 27. XI

23.11.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Promjena termina popravnih testova

22.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Promjena termina popravnih testova

22.11.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo EU - gostujuće predavanje 28.11.2018

22.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

PPT 9, predavanja MEO i okvirna ispitna pitanja II test - 22.11.2018 15:09

22.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Termin drugog i popravnih kolokvijuma, termini završnih ispita

21.11.2018


Evropske studije-Evropska književnost

Evropska književnost - konsultacije

21.11.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Popravni rok

21.11.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Popravni rok

21.11.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Popravni rok

21.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Domaći zadatak VI

21.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak VI

21.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak VI

21.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Istraživački radovi

21.11.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Prvi kolokvijum

21.11.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacija, 21. XI

21.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacija, 21. XI

21.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Građansko novinarstvo. Alternativni mediji

20.11.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Predavanje

20.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA - promjena termina predavanja

20.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

RADNO PRAVO - KOLOKVIJUM

20.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Evropsko radno pravo II

EVROPSKO RADNO PRAVO II - PREDAVANJA

20.11.2018


Evropske studije-Evropsko radno pravo

EVROPSKO RADNO PRAVO - KOLOKVIJUM

20.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

20.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Vježbe - podsjetnik

20.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Vježbe - podsjetnik

20.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Prezentacija sa šestog predavanja

20.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Rezultati kolokvijuma

20.11.2018


Evropske studije-Institucije EU

Rezultati kolokvijuma

20.11.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Rezultati kolokvijuma

20.11.2018


Politikologija-Institucije EU

Rezultati kolokvijuma

20.11.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Rezultati prvog kolokvijuma

20.11.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Rezultati prvog kolokvijuma

20.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prvi kolokvijum - rezultati

20.11.2018


Politikologija-Teorije međunarodnih odnosa

Teorije međunarodnih odnosa - vježbe

19.11.2018


Politikologija-Javna uprava

Javna uprava - I kol.

19.11.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Gradivo za kolokvijum, Diplomatsko pregovaranje

19.11.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Gradivo za kolokvijum, Diplomatsko pregovaranje

19.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Ankete - primjeri

19.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe iz Etniciteta, 20. XI

19.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Kolokvijum - termin

19.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Kolokvijum - termin

19.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma

19.11.2018


Politikologija-Psihologija politike

Termin kolokvijuma iz Psihologije politike i gradivo

19.11.2018


Politikologija-Psihologija politike

Plan rada na časovima vježbi do kraja semestra

19.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prvi kolokvijum - raspored

18.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Kolokvijum - rezultati

18.11.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Rezultati prvog kolokvijuma iz Istorije diplomatije

18.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija sa vježbi, PSCG

18.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Kolokvijum - rezultati

18.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Kolokvijum - rezultati

18.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Kolokvijum - rezultati

18.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u političke nauke

Kolokvijum - rezultati

18.11.2018


Politikologija-Uvod u političke nauke

Kolokvijum - rezultati

18.11.2018


Novinarstvo-Uvod u političke nauke

Kolokvijum - rezultati

18.11.2018


Evropske studije-Uvod u političke nauke

Kolokvijum - rezultati

18.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Materijal za čas

18.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

18.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

18.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prvi novinarski zadatak - bodovi

17.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Nova objava - 17.11.2018 18:03

17.11.2018


Politikologija-Politička kultura II

Politička kultura II - termini predavanja

16.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Recenzija - uputstva

16.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Recenzija - uputstva

16.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Recenzija - uputstva

16.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

15.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

15.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

PPT 8, predavanja - 15.11.2018 11:01

15.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

Javne politike - predavanje

15.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Uvod u novinarstvo - Selekcija vijesti

15.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - pravila pisanja akademskog rada

15.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - pravila pisanja akademskog rada

15.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - pravila pisanja akademskog rada

15.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Gradivo za kolokvijum

14.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Popravni prvog kolokvijuma

14.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID 21. i 28. novembra

14.11.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID 21. i 28. novembra

14.11.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Prezentacije sa šestog i sedmog predavanja

14.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Tehnologija i mediji

14.11.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Termin vježbi

14.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Termin vježbi

14.11.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Termin vježbi

14.11.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Termin vježbi

14.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - I kol. rezultati

14.11.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Odlaganje nastave

14.11.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Odlaganje nastave

14.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa petog i šestog predavanja

13.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Prezentacije sa petog i šestog predavanja

13.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Naredno predavanje

13.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Prezentacije sa četvrtog i petog predavanja

13.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Uzorkovanje II

13.11.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Rezultati kolokvijuma

13.11.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Rezultati kolokvijuma

13.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Naredno predavanje

13.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni I kol.

12.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni I kol.

12.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - Popravni I kol.

12.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Termin predavanja

12.11.2018


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Istorija evropske umjetnosti - kolokvijum

12.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Rezultati I kolokvijuma

12.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Grupni socijalni rad

Rezultati I kolokvijuma

12.11.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termin prvog kolokvijuma, Istorija diplomatije

12.11.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Odbrane seminarskih radova 13.11.

12.11.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Odbrane seminarskih radova 13.11.

12.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Odbrane seminarskih radova 13.11.

12.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Važno obavještenje (vježbe 19. XI)

12.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Važno obavještenje (vježbe 19. XI)

12.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Važno obavještenje (vježbe 13. XI)

12.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Rezultati prvog kolokvijuma

12.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati prvog kolokvijuma

12.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati prvog kolokvijuma

12.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Predavanja iz Globaliazcije, 12. XI

11.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Predavanja iz Globaliazcije, 12. XI

11.11.2018


Politikologija-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije, 12. XI

11.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe - materijali

10.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Predavanje - odlaganje

10.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol. rezultati

09.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol. rezultati

09.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol. rezultati

09.11.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati prvog kolokvijuma

09.11.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati prvog kolokvijuma

09.11.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati prvog kolokvijuma

09.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Odgadjanje testa

09.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Odgadjanje testa

09.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Odlaganje vježbi

09.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Odlaganje vježbi

09.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Etnicitet - rezultati prvog kolokvijuma

09.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Rezultati popravnog prvog testa - 09.11.2018 20:40

09.11.2018


Politikologija-Globalizacija

Tekst za vježbe, 12. XI

09.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 12. XI

09.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 12. XI

09.11.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Termin kolokvijuma iz Globalizacije za smjer Novinarstvo

09.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe, 13. XI

09.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - termin predavanja

08.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - termin kolokvijuma

08.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - termin kolokvijuma

08.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Predavanja MEO PPT 7 - 08.11.2018 09:48

08.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA - kolokvijum

08.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma, PSCG

07.11.2018


Politikologija-Globalizacija

Termin prvog kolokvijuma iz Globalizacije (Politikologija i MO)

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termin prvog kolokvijuma iz Globalizacije (Politikologija i MO)

07.11.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Termin kolokvijuma, Diplomatsko pregovaranje

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Termin kolokvijuma, Diplomatsko pregovaranje

07.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Evropske studije-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Novinarstvo-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Politikologija-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Rezultati popravnog kolokvijuma

07.11.2018


Evropske studije-Institucije EU

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Politikologija-Institucije EU

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termin predavanja

07.11.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termin predavanja

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Termin kolokvijuma

07.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Termin kolokvijuma

07.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Termin kolokvijuma

07.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - Gostujuće predavanje

07.11.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo EU - Gostujuće predavanje

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin prvog kolokvijuma

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Peti domaći zadatak

07.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Peti domaći zadatak

07.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Peti domaći zadatak

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Rezultati prvog kolokvijuma

07.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Prvi kolokvijum

06.11.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prvi kolokvijum

06.11.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prvi kolokvijum

06.11.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Termin prvog kolokvijuma

06.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Seminarski radovi

05.11.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Seminarski radovi

05.11.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Seminarski radovi

05.11.2018


Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

PRETPISTUPNA PODRŠKA EU - prvi kolokvijum

05.11.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termin prvog kolokvijuma

05.11.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Termin prvog kolokvijuma

05.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

JAVNE POLITIKE - prvi test

05.11.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vrijeme održavanja testa i predavanja

05.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

JAVNE POLITIKE - materijal sa predavanja

05.11.2018


Politikologija-Statistika

Vježbe

05.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Promjena termina vjezbi

04.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Dupli čas vježbi - Filozofija

04.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Filozofija

Dupli čas vježbi - Filozofija

04.11.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Predavanje iz Etniciteta, 5. 11.

04.11.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Članak kao najteži analitički žanr

03.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Odlaganje vježbi od 06.11.

02.11.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Materijal za čas

02.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

02.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

02.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa trećeg predavanja

02.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa trećeg predavanja

02.11.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Materijali sa petog predavanja

02.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Prezentacija sa trećeg predavanja

02.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Filozofija

Obavještenje - termin održavanja vježbi

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Socijalni rad u grupi - prvi kolokvijum

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zdravstvu

Socijalni rad u zdravstvu - prvi kolokvijum

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

01.11.2018


Politikologija-Nauka o upravljanju

NAUKA O UPRAVLJANJU - dogovorni čas

01.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Evropske studije-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Novinarstvo-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Politikologija-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Rezultati i termin popravnog kolokvijuma

01.11.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Predavanja MEO, PPT 6 - 01.11.2018 16:12

01.11.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacije, 31. oktobar

31.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 31. oktobar

31.10.2018


Politikologija-Politika proširenja EU

Raspored nastave iz predmeta Politika proširenja EU

30.10.2018


Međunarodni odnosi-Politika proširenja EU

Raspored nastave iz predmeta Politika proširenja EU

30.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Mediji i društvo - prezentacija

30.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Sloboda medija- prezentacija

30.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Tabloidizacija medija

30.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

JAVNE POLITIKE - materijal sa predavanja

30.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Prezentacija sa uvodnog predavanja

30.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Žanrovi

30.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Intervju

30.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Intervju- osnova za druge žanrove

30.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Promjena termina predavanja iz Globalizacije

30.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacije, 31. oktobar

30.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 30. oktobar

30.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Promjena termina predavanja iz Globalizacije

30.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Promjena termina predavanja iz Globalizacije

30.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Gradivo i termin prvog kolokvijuma

30.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Evropske studije-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Novinarstvo-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Politikologija-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Termin prvog kolokvijuma

29.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Vježbe

29.10.2018


Politikologija-Politička kultura II

POLITIČKA KULTURA - termin održavanja predavanja

29.10.2018


Politikologija-Političko ponašanje II

POLITIČKO PONAŠANJE - termin predavanja

29.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Vježbe

29.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Vježbe

29.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Slajdovi

29.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Treći i četvrti domaći zadatak

29.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Treći i četvrti domaći zadatak

29.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Treći i četvrti domaći zadatak

29.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Vježbe, 5. XI

29.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 5. XI

29.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 5. XI

29.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Predavanje iz Osnova istraživanja u političkim naukama

28.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Predavanje iz Osnova istraživanja u političkim naukama

28.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Predavanje iz Empirijskih istraživanja sa osnovama statistike

28.10.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Predavanja iz Političkog komuniciranja

28.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Predavanje iz Metodologije političkih nauka

28.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Materijal za čas

28.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

28.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

28.10.2018


Politikologija-Statistika

Slajdovi

28.10.2018


Politikologija-Statistika

Promjena termina vjezbi

28.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Slajdovi

28.10.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

27.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Politikologija-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Novinarstvo-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Međunarodni odnosi-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Evropske studije-Uvod u političke nauke

Slajdovi

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - politikologija kao disciplina

27.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - politikologija kao disciplina

27.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - Istorijat

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - istorijat

27.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - vjezbe

27.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi - vjezbe

27.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

PRVI TEST MEO - REZULTATI - 26.10.2018 18:02

26.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Termini kolokvijuma i literatura

25.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Dupli čas vježbi, 31. X

25.10.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Dupli čas vježbi, 31. X

25.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Dupli čas vježbi, 7. XI

25.10.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Gostujuće predavanje šefice odsjeka NATO-a za regrutovanje u Crnoj Gori i mogućnostima stažiranja i zapošljavanja

24.10.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Gostujuće predavanje šefice odsjeka NATO-a za regrutovanje u Crnoj Gori i mogućnostima stažiranja i zapošljavanja

24.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Radno pravo

Radno pravo - konsultacije

24.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa časova vježbi

24.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol.

23.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol.

23.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - I kol.

23.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

predavanje

23.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 23. oktobar

23.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 23. oktobar

23.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Materijal za vježbe, 29. X

23.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termini predavanja i vježbi iz MO za VI i VII sedmicu

23.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termini predavanja i vježbi iz MO za VI i VII sedmicu

23.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID za VI i VII sedmicu

23.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID za VI i VII sedmicu

23.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacije, 24. X

23.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacije, 24. X

23.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Materijali za vježbe, 29. X

23.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Materijali za vježbe, 29. X

23.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Materijali za vježbe, 30. X

23.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Predavanja iz Etniciteta, 3. XI

22.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - I kol.

22.10.2018


Međunarodni odnosi-Politička sociologija

Politička sociologija - vježbe

22.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička sociologija

Politička sociologija - vježbe

22.10.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

NATO - predavanja

22.10.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

NATO - predavanja

22.10.2018


Politikologija-Institucije EU

Institucije EU - vježbe i predavanja

22.10.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Institucije EU - vježbe i predavanja

22.10.2018


Evropske studije-Institucije EU

Institucije EU - vježbe i predavanja

22.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Materijal za čas

21.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

21.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

21.10.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe

20.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Gradivo, ispitna pitanja i ECTS katalog

19.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Gradivo, ispitna pitanja i ECTS katalog

19.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Gradivo, ispitna pitanja i ECTS katalog

19.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Vježbe 23. i 24. X

19.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe, 23. X

19.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

18.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi

18.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Slajdovi

18.10.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Slajdovi

18.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Teme, termini i pojašnjenja u vezi sa poenima

18.10.2018


Evropske studije-Istorija Evrope II

ISTORIJA EVROPE II - dogovorni čas

18.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

MEDJUNARODNI EKONOMSKI ODNOSI, PPT 4 i 5 - 18.10.2018 16:57

18.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

TERMIN POLAGANJA PRVOG TESTA - 18.10.2018 17:01

18.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna zaštita

Socijalna zaštita - predavanja

17.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Predavanja iz Etniciteta - promjena termina

17.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

SOCIJALNA GERONTOLOGIJA - termin predavanja

17.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacija, 17. oktobar

17.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacija, 17. oktobar

17.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Drugi domaći zadatak

17.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak II

17.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak II

17.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa djecom i porodicom

Posjeta Komanskom mostu

16.10.2018


Evropske studije-Pretprisutpna podrška EU

PRETPISTUPNA PODRŠKA EU - termini polaganja kolokvijuma i ispita

16.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Metodologija - predavanja

16.10.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Jednokratna zamjena termina predavanja i vježbi

16.10.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Jednokratna zamjena termina predavanja i vježbi

16.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Predavanja iz Etniciteta

15.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe iz Etniciteta, 16. X

15.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije

15.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije

15.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Predavanja iz Globalizacije

15.10.2018


Novinarstvo-Uvod u novinarstvo

Uvod u novinarstvo - radionice

15.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Vježbe, 22. X

15.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 22. X

15.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 22. X

15.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Promjena termina predavanja i vježbi, zimski semestar 2018/19.

12.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Promjena termina predavanja i vježbi, zimski semestar 2018/19.

12.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Promjena termina predavanja i vježbi, zimski semestar 2018/19.

12.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Predavanje u ponedeljak, 15. 10.

12.10.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe - materijali

12.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Raspored izlaganja prezentacija

11.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Raspored izlaganja prezentacija

11.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Raspored izlaganja prezentacija

11.10.2018


Politikologija-Organizaciono ponašanje

ORGANIZACIONO PONAŠANJE - predavanje

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - redovni termin predavnja

10.10.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - redovan termin predavanja

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - termin

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metode i tehnike socijalnog rada

Metode i tehnike socijalnog rada - termin

10.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Informacija za studente i plan rada

10.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - novi Informacioni list i materijali za ispit

10.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Prezentacije sa prva dva predavanja

10.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa prvog predavanja

10.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa drugog predavanja

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa prvog predavanja

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Materijali sa drugog predavanja

10.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Materijali sa prva dva predavanja

10.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Materijali sa prva dva predavanja

10.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Materijali sa prva dva predavanja

10.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Medjunarodno poslovno pravo - teme za prezentacije

10.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Drugo predavanje

09.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Termin predavanja i vježbi u zimskom semstru 2018/19.

09.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Vježbe za studijski program Međunarodni odnosi

09.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Vježbe i ECTS katalog

09.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Domaći zadatak I i materijali za čas

09.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I i materijali za čas

09.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I i materijali za čas

09.10.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Politikologija-Institucije EU

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Evropske studije-Institucije EU

Poziv na međunarodnu konferenciju o nacionalizmu

08.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Javne politike

JAVNE POLITIKE - termin

08.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna psihijatrija

SOCIJALNA PSIHIJATRIJA - TERMIN

08.10.2018


Politikologija-Ljudska prava

LJUDSKA PRAVA - termin

08.10.2018


Međunarodni odnosi-Ljudska prava

LJUDSKA PRAVA - termin

08.10.2018


Novinarstvo-Ljudska prava

LJUDSKA PRAVA - termin

08.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Ustavno pravo

Ustavno pravo - promjena sale predavanja i vježbi

08.10.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo Evropske unije - novi termin predavanja

08.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 9. X

08.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 9. X

08.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Materijali sa prva dva predavanja

07.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

07.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

07.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Materijal za čas

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Vježbe, 10. X

07.10.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Plan rada na vježbama i potrebna literatura

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Plan rada na vježbama i potrebna literatura

07.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Literatura za predmet

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini odbrana radova

07.10.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Vježbe, 10. X

07.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Vježbe, 16. X

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Vježbe, 12. X

07.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Vježbe, 12. X

07.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID za III i IV sedmicu

05.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Termini predavanja i vježbi iz ID za III i IV sedmicu

05.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termini predavanja i vježbi iz MO za III, IV i V sedmicu

05.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termini predavanja i vježbi iz MO za III, IV i V sedmicu

05.10.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - termin

05.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Uvod u empirijska istraživanja - termin

05.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

O predmetu

05.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Vježbe I - slajdovi

05.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Teme za radove

04.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Materijali sa predavanja

04.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - konačni termin predavanja

04.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Vježbe, 12. X

04.10.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Uvodni čas vježbi

04.10.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Uvodni čas vježbi

04.10.2018


Politikologija-Globalizacija

Uvodni čas vježbi

04.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politički sistem Crne Gore

Plan rada na vježbama

04.10.2018


Međunarodni odnosi-Ljudska prava

Ljudska prava - za studente po starom programu

03.10.2018


Politikologija-Ljudska prava

Ljudska prava - predavanja za studente po starom programu

03.10.2018


Novinarstvo-Ljudska prava

Ljudska prava - predavanja za studente po starom programu

03.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Akademsko pisanje i retorika - Prve vježbe

03.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Teme za radove iz Psihologije politike

03.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Uvod u novinarstvo - radionice

02.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prezentacije sa predavanja

02.10.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Uvodni čas

02.10.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Prvo predavanje

02.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Istorija civilizacije

Termin prvih vježbi

02.10.2018


Evropske studije-Diplomatsko pregovaranje

Uvodni čas vježbi

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko pregovaranje

Uvodni čas vježbi

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Uvodni čas vježbi

02.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Termin predavanja i prijave za prezentacije

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin predavanja i prijave za prezentacije

02.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin predavanja i prijave za prezentacije

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Plan vježbi

02.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Sljedeće vježbe

02.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 2. X

02.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 2. X

02.10.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Materijal za vježbe

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Termini provjera znanja iz ID

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

ECTS katalog ID

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz ID

02.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacija, 3. X

02.10.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Prezentacija, 3. X

02.10.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Materijal za vježbe

02.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Kriminologija sa penologijom

Kriminologija sa penologijom - uvodni čas

01.10.2018


Evropske studije-Evropsko radno pravo

Evropsko radno pravo - termin prvog predavanja

01.10.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - ispitna pitanja i prezentacije

01.10.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - ispitna pitanja i prezentacije

01.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - ispitna pitanja i prezentacije

01.10.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

Pravo Evropske unije - Informacioni list

01.10.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Uvodni čas vježbi

01.10.2018


Politikologija-Psihologija politike

Uvodni čas vježbi

01.10.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

O predmetu

30.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

O predmetu

30.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

O predmetu

30.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

O predmetu

30.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

O predmetu

30.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

O predmetu

30.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

O predmetu

30.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

O predmetu

30.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Socijalni rad u grupi - prve vježbe

30.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Uvod u komunikologiju - Termin vježbi

30.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prvo predavanje

30.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

ECTS za predmet Međunarodni odnosi, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

ECTS za predmet Međunarodni odnosi, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

ECTS za predmet Istorija diplomatije, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz ID

29.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz MO

29.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz MO

29.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termini provjera znanja iz ID, 2018/2019.

29.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Termini provjera znanja iz Međunarodnih odnosa, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Termini provjera znanja iz Međunarodnih odnosa, studijska 2018/2019.

29.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Politikologija i međunarodni odnosi, II godina, Engleski jezik struke

28.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Socijalna politika i socijalni rad, II godina, Engleski jezik struke

28.09.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Nastavni plan

28.09.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Nastavni plan

28.09.2018


Evropske studije-Institucije EU

Nastavni plan

28.09.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Nastavni plan

28.09.2018


Politikologija-Institucije EU

Nastavni plan

28.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Engleski jezik II godina

28.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Materijali za nastavu

27.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Materijali za nastavu

27.09.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Materijali za nastavu

27.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Teorija socijalnog rada

Teorija socijalnog rada - novi termin predavanja

27.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Grupni socijalni rad - novi termin predavanja i vježbi

27.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Empirijska istraživanja s osnovama statistike

Emprijiska istraživanja sa osnovama statistike/uvodni čas

27.09.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Vježbe - prvi čas

27.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Politička sociologija - ECTS katalog

26.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Novi termin vježbi

26.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Novi termin vježbi

26.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Novi termin vježbi

26.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička sociologija

Nova objava - 26.09.2018 22:58

26.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Sociologija

Skripta

26.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Uvodni čas

25.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Uvodni čas

25.09.2018


Novinarstvo-Teorije i tehnike novinarstva

Teorije i tehnike novinarstva - Prvo predavanje

25.09.2018


Novinarstvo-Političko komuniciranje

Uvodni čas

25.09.2018


Međunarodni odnosi-Institucije EU

Uvodni čas

25.09.2018


Politikologija-Institucije EU

Uvodni čas

25.09.2018


Evropske studije-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Uvodni čas

25.09.2018


Međunarodni odnosi-NATO i sistemi kolektivne bezbjednosti

Uvodni čas

25.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Akademsko pisanje i retorika

Akademsko pisanje i retorika - Prvo predavanje

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Medijska publika

Medijska publika - Prvo predavanje

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u komunikologiju

Uvod u komunikologiju - Prvo predavanje

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u grupi

Grupni socijalni rad - termin prvih vježbi

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad sa pojedincem

Socijalni rad s pojedincem - uvodno predavanje

24.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno poslovno pravo

Informacioni list - Medjunarodno poslovno pravo

24.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Informacioni list - Osnovi prava

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Informacioni list - Osnovi prava

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Informacioni list - Osnovi prava

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Uvodni čas

24.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Uvodni čas

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Uvodni čas

24.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Uvodni čas

24.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Uvodni čas

24.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Uvodni čas

24.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Uvodni čas

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin predavanja

24.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin predavanja

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin vježbi

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin predavanja

24.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin vježbi

24.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - novi termin vježbi

24.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u novinarstvo

Prvo predavanje

23.09.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

21.09.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

21.09.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

21.09.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

21.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Ispit za studente kojima je ostao jedan zaostali ispit do kraja osnovnih studija

19.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Ispit za studente kojima je ostao jedan zaostali ispit do kraja osnovnih studija

19.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Ispit za studente kojima je ostao jedan zaostali ispit do kraja osnovnih studija

19.09.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Ispit za studente kojima je ostao jedan zaostali ispit do kraja osnovnih studija

19.09.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Rezultati drugog avgustovskog roka

18.09.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Rezultati drugog avgustovskog roka

18.09.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Rezultati drugog avgustovskog roka

18.09.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog roka završnog ispita

17.09.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog roka završnog ispita

17.09.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog roka završnog ispita

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog roka završnog ispita

17.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

17.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Konačni rezultati nakon septembarskog roka

17.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Konačni rezultati nakon septembarskog roka

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Konačni rezultati nakon septembarskog roka

17.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

17.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

17.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi istraživanja u političkim naukama

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Evropske studije-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Međunarodni odnosi-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Novinarstvo-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Politikologija-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Metodologija političkih nauka

Avgustovski popravni rok - rezultati

17.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati u drugom terminu avgustovskog roka / engleski j. - stručni II

14.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

11.09.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

11.09.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Promjena termina drugog roka završnog ispita

11.09.2018


Politikologija-Globalizacija

Promjena termina drugog roka završnog ispita

11.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

11.09.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Promjena termina drugog roka završnog ispita

11.09.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Promjena termina drugog roka završnog ispita

11.09.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati nakon ispita u avgustovskom/septembarskom roku

11.09.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Rezultati nakon ispita u avgustovskom/septembarskom roku

11.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Novinarstvo-Međunarodni odnosi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Politikologija-Međunarodni odnosi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Termin drugog roka završnog ispita

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije

Termin drugog roka završnog ispita

10.09.2018


Politikologija-Statistika

Avgustovski rok - rezultati

10.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

10.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka - pismeni dio ispita

09.09.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati ispita u septembarskom roku

07.09.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati ispita u septembarskom roku

07.09.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati ispita u septembarskom roku

07.09.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati ispita u septembarskom roku

07.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Drugi termin Sept. roka - Prof. dr Sonja Tomović Šundić

07.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin Septembarskog roka (odlaganje)

06.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin Septembarskog roka (odlaganje)

06.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Osnovi prava

Osnovi prava - termin Septembarskog roka (odlaganje)

06.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Drugi rok završnog ispita iz IPT u septembarskom roku

06.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Drugi rok završnog ispita iz IPT u septembarskom roku

06.09.2018


Politikologija-Globalizacija

Drugi rok završnog ispita iz Globalizacije u septembarskom roku

06.09.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Drugi rok završnog ispita iz Globalizacije u septembarskom roku

06.09.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Drugi rok završnog ispita iz Globalizacije u septembarskom roku

06.09.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Drugi rok završnog ispita iz Etniciteta u septembarskom roku

06.09.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

05.09.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

05.09.2018


Politikologija-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni 1 - rezultati ispita

05.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik III

Engleski jezik struke 1 - rezultati ispita

05.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin završnog ispita

03.09.2018


Evropske studije-Pravo Evropske unije

 Pravo Evropske unije - promjena termina

03.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Popravni avgustovski rok

03.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Avgustovski popravni rok

03.09.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok - rezultati

03.09.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Politikologija-Engleski jezik V

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik V

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Evropske studije-Engleski jezik V

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku - Engleski I

03.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku - Engleski I

03.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Termin ispita u septembarskom ispitnom roku

03.09.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

31.08.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Promjena termina popravnog završnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku

31.08.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

30.08.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

30.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2

30.08.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uvod u empirijska istraživanja

Septembarski rok (prvi rok) - Dopunjeni rezultati

29.08.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Politikologija-Globalizacija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Politikologija-Uvod u empirijska istraživanja

Septembarski rok (prvi rok) - Dopunjeni rezultati

29.08.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Rezultati kolokvijuma u avgustovskom roku

29.08.2018


Politikologija-Engleski jezik III

Engleski jezik stručni 1 - rezultati

28.08.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik III

Nova objava - 28.08.2018 13:43

28.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III

Nova objava - 28.08.2018 13:44

28.08.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - promjena termina

28.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna gerontologija

Socijalna gerontologija - rezultati ispita

28.08.2018


Politikologija-Politička kultura II

POLITIČKA KULTURA - termin ispita

28.08.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin popravnog završnog ispita u avgustovskom roku

27.08.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Termin popravnog završnog ispita u avgustovskom roku

27.08.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok

27.08.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok

27.08.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok

27.08.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok

27.08.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati kolokvijuma i ispita u avgustovskom roku

27.08.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Rezultati kolokvijuma i ispita u avgustovskom roku

27.08.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok

24.08.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok

24.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Uvod u političke nauke

Avgustovski rok

24.08.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Novinarstvo-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Politikologija-Savremeni politički sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski rok

24.08.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Avgustovski rok

24.08.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Avgustovski rok

24.08.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni ekonomski odnosi

Popravni kolokvijuma - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Politikologija-Etnicitet i etnički odnosi

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Međunarodni odnosi-Globalizacija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Novinarstvo-Globalizacija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Politikologija-Globalizacija

Termin popravnih kolokvijuma u avgustovskom roku

17.08.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Kolokvijum i ispit u avgustovskom/ septembarskom roku

17.08.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Kolokvijum i ispit u avgustovskom/ septembarskom roku

17.08.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Kolokvijum i ispit u avgustovskom/ septembarskom roku

17.08.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Kolokvijum i ispit u avgustovskom/ septembarskom roku

17.08.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Psihologija

Avgustovsko septembarski rok iz Psihologije, Pedagoske psihologije i Socijalne psihologije 2018

15.08.2018


Evropske studije-Istorija evropske umjetnosti

Termin održavanja ispita u avgustovsko-septembarskom roku 2017/2018.

21.07.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - rezultati Popravnog završnog ispita

11.07.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - spisak ocjena

03.07.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Konačne ocjene

02.07.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - ocjene

30.06.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita

29.06.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita

29.06.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita

29.06.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog ispita

29.06.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Konačne ocjene

29.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Studije roda

Studije roda - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Novinarstvo-Estetika

Estetika - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - upis ocjena u indekse

29.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Termin popravnog ispita

28.06.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II, rezultati

27.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK - STRUKE II, rezultati

27.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - razultati ispita i termin popravnog ispita

25.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - izvještaji

25.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

Engleski jezik struke II, rezultati

25.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - Popravni završni ispit

25.06.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

IPS popravni završnog ispita

22.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

OSNOVI DIPLOMATIJE - promjena termina

22.06.2018


Politikologija-Izborni sistemi

IS popravni završnog ispita

22.06.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENLESKI JEZIK - STRUKE II

22.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

22.06.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Konačne ocjene

22.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

21.06.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin popravnog završnog ispita

21.06.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Termin popravnog završnog ispita

21.06.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Termin popravnog ispita

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti

SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - termin popravnog

20.06.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ispit (popravni rok)

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin popravnog

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog

20.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termin popravnog

20.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Upis ocjena

20.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Upis ocjena

20.06.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Promjena vremena ispita

19.06.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - TERMIN POPRAVNOG ISPITA

19.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Popravni rok - rezultati

19.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

19.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

19.06.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

19.06.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - rezultati Završnog ispita

19.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Usmeni ispit - popravni rok

19.06.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Usmeni ispit - popravni rok

19.06.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati popravnog završnog ispita, engleski j. struke II

19.06.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita

19.06.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita

19.06.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita

19.06.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati završnog ispita i termin popravnog ispita

19.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - promjena termina

18.06.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - promjena termina

18.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - promjena termina

18.06.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - promjena termina

18.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin ispita

18.06.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - popravni ispit

18.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - pregled bodova

18.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - pregled bodova

18.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - pregled bodova

18.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Popravni završni ispit za Socijalni rad i Evropske studije

15.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - obavještenje

15.06.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - obavještenje

15.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - obavještenje

15.06.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - obavještenje

15.06.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ESP2 - JEZIK STRUKE 2 - PROMJENA SATNICE

14.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ESP2 - JEZIK STRUKE 2 - PROMJENA SATNICE

14.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Verifikacija i upis ocjena

13.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Verifikacija i upis ocjena

13.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Termin popravnog završnog ispita

13.06.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - bodovna lista

12.06.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Termin popravnog zavrsnog ispita

12.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA

12.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

Socijalna medicina

12.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Popravni rok

12.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok

12.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok

12.06.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Popravni rok

12.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu PIO

11.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Termin završnog ispita

11.06.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin popravnog ispita

11.06.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ispit (promjena termina)

10.06.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati zavrsnog ispita

10.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - Završni ispit: literatura

10.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Završni ispit: literatura

10.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Završni ispit: literatura

10.06.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni završni ispit (novi termin)

09.06.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - pregled ukupnih bodova i popravni kol.

09.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

09.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

09.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Završni ispit - rezultati

08.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Završni ispit - rezultati

08.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Završni ispit - rezultati

08.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Rezultati popravnog kol.

08.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Rezultati popravnog kol.

08.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - Rezultati popravnog kol.

08.06.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Evropski socijalni modeli - termin za popravni

08.06.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Infromacija o rasporedu za završni ispit!

07.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Infromacija o rasporedu za završni ispit!

07.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

SOCIJALNA MEDICINA - termini

07.06.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Pomjeranje termina ispita

06.06.2018


Politikologija-Politika i religija

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

05.06.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - ispit

05.06.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Rezultati završnog ispita

05.06.2018


Politikologija-Javne politike

JAVNE POLITIKE - termin

05.06.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi nakon ispita

05.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Promjena termina popravnog završnog ispita

04.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Promjena termina popravnog završnog ispita

04.06.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Stanje bodova pred ispit

04.06.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Stanje bodova pred ispit

04.06.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Stanje bodova pred ispit

04.06.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupan broj poena

04.06.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Popravni rok - rezultati

04.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Popravni rok - rezultati

04.06.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Popravni rok - rezultati

04.06.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Usmeni ispit

04.06.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Usmeni ispit

04.06.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Usmeni ispit

04.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Poeni za rezime i ukupan broj poena prije završnog ispita

03.06.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Završni ispit

02.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Završni ispit

02.06.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Završni ispit

02.06.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni I i II kol. (promjena termina)

02.06.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati zavrsnog ispita

01.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Termin popravnog zavrsnog ispita

01.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Termin popravnog zavrsnog ispita

01.06.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Rezultati zavrsnog ispita

01.06.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Rezultati zavrsnog ispita

01.06.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacije XI, XII, XIII i XIV

31.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Promjena termina završnog ispita

31.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (predavanje, 01.06.)

31.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati redovnog završnog ispita, engleski j. struke II

31.05.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Popravni rok

30.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Popravni rok

30.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Popravni rok

30.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBAVJEŠTENJE

30.05.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - OBAVJEŠTENJE

30.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti

SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - bodovi

30.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti

SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - rezultati popravnog

30.05.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi/novo stanje

29.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI

29.05.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - BODOVI

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termin

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termin

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termin

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

29.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

KONAČAN SPISAK I INFORMACIJA ZA ZAVRŠNI ISPIT

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

29.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

29.05.2018


Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave

Savremeni sistemi javne uprave - Popravni završni ispit

29.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati popravnog kolokvijuma

29.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita

28.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Termin zavrsnog ispita

28.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita

28.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita

28.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Termin održavanja redovnog i popravnog završnog ispita za predmet engleski jezik - stručni II

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - bodovi tokom semestra

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - bodovi tokom semestra

28.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Termin završnog ispita

28.05.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Termin završnog ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin završnog ispita

28.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit

28.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni II kol. (odlaganje)

28.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - Završni ispit

28.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni I kol. (dodatni rok)

28.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Bodovi

27.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - Popravni II kol.

27.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra

27.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra

27.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra

27.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Rezultati popravnog kolokvijuma i broj poena u toku semestra

27.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Bodovi

27.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Bodovi

27.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

27.05.2018


Politikologija-Politika i religija

Rezultati drugog kolokvijuma i termin popravnih

26.05.2018


Politikologija-Politika i religija

Zavrsni ispit

26.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI

25.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI

25.05.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE 2 - ROKOVI

25.05.2018


Novinarstvo-Estetika

Estetika - Završni ispit i Popravni ZI

25.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Studije roda

Studije roda - Završni ispit i Popravni ZI

25.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Završni ispit i Popravni završni ispit

25.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Završni ispit i Popravni završni ispit

25.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - Završni ispit i Popravni završni ispit

25.05.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - završni ispit

24.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - ISPIT

24.05.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - ISPIT

24.05.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - bodovi

24.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

PE - Bodovi vježbe

24.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

Socijalna medicina - REZULTATI II KOLOKVIJUMA

24.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Rezultati popravnih kolokvijuma

24.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Bodovna lista prije ispita

24.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi

23.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita

23.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita

23.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita

23.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnih kolokvijuma i termini završnih ispita

23.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

ESEJ - predavanja

23.05.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - predrok

23.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - dodatni čas vježbi

22.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT, 23. V

22.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT, 23. V

22.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Termin predroka

22.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

Predrok

21.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati drugog kolokvijuma i termini popravnih

21.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati drugog kolokvijuma i termini popravnih

21.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi

21.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Rezultati popravnog kolokvijuma

21.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - ispitna pitanja

19.05.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Rezultati popravnih kolokvijuma i broj poena na kraju semestra

18.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - rezultati popravnog

18.05.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - ispitna pitanja

18.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA -rezultati popravnog testa

18.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Centru za tražioce azila

17.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Termin drugog kolokvijuma

17.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacije, 17. maj

17.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 17. maj

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacije, 17. maj

17.05.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

KOMPARATIVNI EVROPSKI PARTIJSKI SISTEMI - termini za ispite

17.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Rezultati drugog kolokvijuma

17.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

17.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

17.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

17.05.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Ispitna pitanja

17.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 15. V

16.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacije, 15. V

16.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistemi Juzne Afrike i Indije

16.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistemi Juzne Afrike i Indije

16.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Termin redovnog i popravnog ispita

16.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Ispitna pitanja

16.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Ispitna pitanja

16.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Ispitna pitanja

16.05.2018


Politikologija-Javne finansije

JAVNE FINANSIJE - predavanje

16.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Rezultati kolokvijuma

16.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termini popravnih kolokvijuma

16.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - dodatni časovi vježbi

16.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Završni čas vježbi iz PSCG

16.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Završni čas vježbi iz PSCG

16.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Završni čas vježbi iz PSCG

16.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Završni čas vježbi iz PSCG

16.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - predavanje 17.05. (promjena termina)

16.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Termin popravnog kolokvijuma

15.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za II kol.

15.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za Završni ispit

15.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - rezultati II kol.

15.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Popravni kol.

15.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Rezultati popravnog testa 2

15.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - Popravni kol.

15.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - Popravni kol.

15.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Rezultati popravnog testa 2

15.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Materijali - politički sistem Juzne Afrike

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Materijali - politički sistem Juzne Afrike

15.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Brazila i Nigerije

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Brazila i Nigerije

15.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Zavrsni ispit

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Zavrsni ispit

15.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Termin redovnog i popravnog ispita

15.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Termin redovnog i popravnog ispita

15.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Ostale prezentacije

15.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Ostale prezentacije

15.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Rezultati popravnih kolokvijuma

15.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Termin završnog ispita i ispitna pitanja

15.05.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Nova objava - 15.05.2018 18:37

15.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 14.05.

14.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati popravnog kolokvijuma

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Termin ispita

14.05.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Termin ispita

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

Engleski jezik struke II

14.05.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

Engleski jezik struke II

14.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

Engleski jezik struke II

14.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Predavanja i vjezbe

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Predavanja i vjezbe

14.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok

14.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok

14.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - konsultacije za predrok

14.05.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

Evropski kulturni modeli - rezultati kolokvijuma

14.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za Završni ispit

14.05.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Drugi kolokvijum

13.05.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Drugi kolokvijum

13.05.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Drugi kolokvijum

13.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - termin popravnog testa

11.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - časovi vježbi

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - vježbe

11.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - vježbe

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna patologija

Socijalna patologija - vježbe

11.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - predavanja i vježbe

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Gradivo za drugi kolokvijum iz IPT-a

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

11.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Gradivo za drugi kolokvijum iz IPT-a

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Završni ispit iz IPT-a

11.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Završni ispit iz IPT-a

11.05.2018


Politikologija-Javne finansije

JAVNE FINANSIJE - rezultati kolkvijuma

11.05.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Rezultati drugog kolokvijuma

11.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Rezultati kolokvijuma

11.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin popravnog kolokvijuma

10.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Prezentacije za narednu nedelju

10.05.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

10.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

10.05.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

10.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Termin popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Termini popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Termini popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Termini popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termini popravnih kolokvijuma

10.05.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog

10.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (predavanje, 10.05.)

09.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

09.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Popravni rok - rezultati

09.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok - rezultati

09.05.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Poeni sa vježbi (poeni za eseje)

08.05.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Poeni sa vježbi (poeni za eseje)

08.05.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Poeni sa vježbi (poeni za eseje)

08.05.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Poeni sa vježbi (poeni za eseje)

08.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Rezultati eseja

08.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

REZULTATI kolokvijuma i materijal za čas

08.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Rezultati drugog kolokvijuma

08.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 7.05.

07.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Vježbe

07.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Vježbe

07.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Vježbe

07.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

II kolokvijum - IPT

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

II kolokvijum - IPT

07.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT, 9. V

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

IPt, vježbe 9. V

07.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Rezultati popravnog testa

07.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - II kol. (novi termin) i predaja seminarskih radova

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - predavanja

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Nadoknada časova od 30. IV

07.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum

06.05.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Rezultati popravnog kolokvijuma

06.05.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Rezultati popravnog kolokvijuma

06.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo

05.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Predrok za studente koji odlaze u inostranstvo

05.05.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Prezentacija eseja

05.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - rezultati testa

05.05.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - test (rezultati)

05.05.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Naknadni popravni test

04.05.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Naknadni popravni test

04.05.2018


Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave

Savremeni sistemi javne uprave - Popravni kol.

04.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - rezultati I kol.

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - rezultati I kol.

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - rezultati I kol.

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - ispitna pitanja

04.05.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna medicina

Socijalna medicina - REZULTATI ISPITA

04.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati - seminarski

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Popravni rok

04.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Popravni rok

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Popravni rok

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak V

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak V

04.05.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Domaći zadatak V

04.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak V

04.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Slajdovi

03.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Termin vjezbi

03.05.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Novi termin drugog kolokvijuma

03.05.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Termin kolokvijuma

03.05.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Predavanja

02.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

02.05.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Slajdovi

01.05.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za kol. II

01.05.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Rezultati kolokvijuma

30.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Rezultati drugog kolokvijuma

30.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati popravnog kolokvijuma

30.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - popravni test (literatura)

29.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

28.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

28.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

28.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA

27.04.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA

27.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA

27.04.2018


Novinarstvo-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - REZULTATI KOLOKVIJUMA

27.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - Popravni kol.

27.04.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

SIMO - termin kolokvijuma

26.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Popravni test

26.04.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

Evropski kultruni modeli - rezultati kolokvijuma

26.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

PSCG - simulacija rada parlamenta

26.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

PSCG - simulacija rada parlamenta

26.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

PSCG - simulacija rada parlamenta

26.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

PSCG - simulacija rada parlamenta

26.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - popravni kolokvijum

26.04.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Obavještenje o odbranama radova

25.04.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Obavještenje o odbranama radova

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Obavještenje o odbranama radova

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Nova objava - 25.04.2018 16:46

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prijave diplomskih radova

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Literatura za kolokvijum

25.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - predavanja

24.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati popravnog testa

24.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - predavanja

24.04.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

24.04.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

24.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - rezultati popravnog testa

24.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Upravi za zbrinjavanje izbjeglica

24.04.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Rezultati popravnog testa

24.04.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Rezultati popravnog testa

24.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - seminarski radovi

24.04.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Tekstovi za čitanje za 24. 4.

23.04.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Tekstovi za čitanje za 24. 4.

23.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna politika" - materijal za čitanje (nastava 26.04.)

23.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacije, UMO

23.04.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacije, MO

23.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacije, MO

23.04.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, M.org.

23.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacije, DKP

23.04.2018


Politikologija-Politika i religija

Vježbe i termin drugog kolokvijuma

22.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

IPT, vježbe 25. IV

22.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

IPT, vježbe 25. IV

22.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Simulacija rada Savjeta bezbjednosti UN

22.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Termin kolokvijuma

22.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacije VIII, IX i X sa predavanja i prezentacija sa vježbi

22.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Vježbe do kraja semestra

22.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Rezultati testa

21.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Rezultati prvog kolokvijuma

21.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

PSCG - rezultati kolokvijuma

21.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

PSCG - rezultati kolokvijuma

21.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

PSCG - rezultati kolokvijuma

21.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

PSCG - rezultati kolokvijuma

21.04.2018


Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave

Savremeni sistemi javne uprave - Završni ispit

20.04.2018


Politikologija-Politika i religija

Nadoknada predavanja

20.04.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - TERMIN POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

20.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

20.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

20.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak IV

20.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Domaći zadatak IV

20.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak IV

20.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - nadoknada vježbi

19.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - I kol. rezultati

19.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati popravnog kolokvijuma za smjer Evropske studije/ Engleski j. - stručni II_

18.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Odloženo predavanje

18.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Termin popravnog kolokvijuma

18.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test

18.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test

18.04.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati nakon popravnog roka

18.04.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati nakon popravnog roka

18.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati nakon popravnog roka

18.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - nadoknada predavanja

17.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - II kol. i Popravni kol.

17.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Termin popravnog kolokvijuma

17.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Termin popravnog kolokvijuma

17.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

ODLAGANJE ČASOVA PREDAVANJA I TERMIN NADOKNADE

17.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Rezultati kolokvijuma

17.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Rezultati kolokvijuma

17.04.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Popravni test

16.04.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Popravni test

16.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Raspored obaveza u naredne dvije nedelje

16.04.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

Komparativni evropski partijski sistemi - vježbe

16.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA

16.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA

16.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Popravni rok

16.04.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Popravni rok

16.04.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Popravni rok

16.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Rezultati kolokvijuma

16.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Usmeno izlaganje - spisak i materijal

16.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmeno izlaganje - raspored i materijali

16.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

16.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

16.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za II kol.

16.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - vježbe

15.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Esej - izbori

15.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Esej - izbori

15.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Esej - izbori

15.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Esej - izbori

15.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 16.04.

15.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA

13.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - PREDAVANJA

13.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - nadoknada predavanja

13.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Diplomatski izvještaj (17. 04)

13.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Pisanje rezimea

13.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Vježbe 18. april

13.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Rezultati kolokvijuma

12.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi

12.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Vježbe - slajdovi

12.04.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Odlaganje vježbi

12.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Istorija političkih teorija - termini predavanja

12.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Istorija političkih teorija - termini predavanja

12.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Smjernice za izvještavanje

12.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin drugog kolokvijuma

11.04.2018


Politikologija-Javne finansije

JAVNE FINANSIJE - predavanja

11.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test

11.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - popravni test

11.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - predavanje 12.04. (promjena termina)

11.04.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - REZULTATI TESTA

10.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - REZULTATI TESTA

10.04.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Evropski socijalni modeli - kolokvijum

10.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - ISPITNA PITANJA

10.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - ISPITNA PITANJA

10.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Sistemi socijalne sigurnosti

Sistemi socijalne sigurnosti - termini za test

10.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI

10.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - II kol.

10.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 11. IV

10.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 11. IV

10.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 11. IV

10.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 11. IV

10.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Test

10.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Nadoknada časa vježbi

10.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija - Ustav 2007.

10.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija - Ustav 2007.

10.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija - Ustav 2007.

10.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija - Ustav 2007.

10.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava)

09.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT 11. IV

09.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Vježbe IPT 11. IV

09.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati prvog kolokvijuma

09.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Rezultati prvog kolokvijuma

09.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacije VI i VII

09.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija Crna Gora do SRJ

09.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija Crna Gora do SRJ

09.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija Crna Gora do SRJ

09.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Prezentacija Crna Gora do SRJ

09.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - I kol.

08.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - I kol.

08.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - I kol.

08.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Materijali - politički sistem Poljske

06.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Materijali - politički sistem Poljske

06.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Termin kolokvijuma

06.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Termin kolokvijuma

06.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Posljednja prezentacija

06.04.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Problemi komparacije

06.04.2018


Politikologija-Politika i religija

Rezultati prvog kolokvijuma

06.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Rezultati redovnog kolokvijuma za smjer Evropske studije/ Engleski j. - stručni II

04.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Termin održavanja popravnog kolokvijuma za predmet engleski jezik - stručni II

04.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Raspored - prvi kolokvijum

04.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Raspored - prvi kolokvijum

04.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Termin kolokvijuma

04.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Termin kolokvijuma

04.04.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Termin kolokvijuma

04.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Španije

03.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Španije

03.04.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - predavanja

02.04.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - predavanja

02.04.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja

02.04.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja

02.04.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE - predavanja

02.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

02.04.2018


Politikologija-Engleski jezik IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE - II godina

02.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - TERMIN KOLOKVIJUMA

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Termini kolokvijuma i popravnih kolokvijuma

02.04.2018


Politikologija-Politika i religija

POLITIKA I RELIGIJA - termin predavanja

02.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - seminarski rad (uputstvo)

02.04.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Rezultati prvog testa

02.04.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Rezultati prvog testa

02.04.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - I kol. (novi termin)

02.04.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Promjena termina vježbi

02.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacija, 2. april

02.04.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Rezultati prvog kolokvijuma (pravi)

02.04.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava)

02.04.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi

01.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

REZULTATI kolokvijuma

01.04.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 02.04.

01.04.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Pojmovnik terminologije Evropske unije

29.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas

28.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 28. III

28.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 28. III

28.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 28. III

28.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Predavanje iz PSCG 28. III

28.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - TEST

28.03.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - TEST

28.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Rezultati prvog kolokvijuma

28.03.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - PREDAVANJA

28.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Savremeni politički sistemi II - PREDAVANJA

28.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalni rad u zajednici

Socijalni rad u zajednici - termin kolokvijuma

28.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II - PREDAVANJA

28.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - predaja seminarskih radova (rok)

28.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - predaja seminarskih radova (rok)

28.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - predaja seminarskih radova (rok)

28.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - I kol.

28.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2018


Politikologija-Javne politike

JAVNE POLITIKE - termin predavanja

27.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - rezultati

27.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - rezultati

27.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi

Savremeni politički sistemi - termin za nadoknadu predavanja

27.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

Savremeni politički sistemi - termin za nadoknadu predavanja

27.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Poljske

27.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Poljske

27.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja

26.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - kolokvijum

26.03.2018


Politikologija-Politička kultura II

POLITIČKA KULTURA - termin ispita

26.03.2018


Evropske studije-Engleski jezik IV

Termin održavanja redovnog kolokvijuma za predmet Engleski jezik - stručni II

26.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Rezultati prvog kolokvijuma

26.03.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Trenutno stanje bodova

24.03.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Trenutno stanje bodova

24.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak III

24.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Domaći zadatak III

24.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak III

24.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored i materijal

24.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Usmene vježbe - raspored

24.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Termin prvog kolokvijuma, IPT

23.03.2018


Evropske studije-Istorija Evrope I

Istorija Evrope I - PREDAVANJA

23.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje

23.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje

23.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje

23.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Simulacija parlamentarne prakse - obavještenje

23.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Termin prvog kolokvijuma, IPT

23.03.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Nova objava - 23.03.2018 20:50

23.03.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Prezentacije sa predavanja

23.03.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Prezentacije sa predavanja

23.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Gostujuće predavanje, PSCG

22.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Gostujuće predavanje, PSCG

22.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Gostujuće predavanje, PSCG

22.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Gostujuće predavanje, PSCG

22.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Termin prvog kolokvijuma

22.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

IPT, termini narednih predavanja

21.03.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Test iz Političkog ponašanja

21.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas

21.03.2018


Evropske studije-Komparativni evropski partijski sistemi

Komparativni evropski partijski sistemi - predavanja

21.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

IPT, termini narednih predavanja

21.03.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Test iz Političkog ponašanja

21.03.2018


Evropske studije-Engleski jezik VI

Rezultati prvog kolokvijuma

21.03.2018


Međunarodni odnosi-Engleski jezik VI

Rezultati prvog kolokvijuma

21.03.2018


Politikologija-Engleski jezik VI

Rezultati prvog kolokvijuma

21.03.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Predavanje 28. marta

20.03.2018


Međunarodni odnosi-Politika proširenja EU

POLITIKA PROŠIRENJA EU

20.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - Zavod za zapošljavanje

20.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Švajcarske

20.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Švajcarske

20.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Belgije

20.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Slajdovi - Politički sistem Belgije

20.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

20.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Materijal za čas

20.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

20.03.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - test (termin i literatura)

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacija sa vježbi

19.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Materijal za vježbe iz IPT-a

19.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Materijal za vježbe iz IPT-a

19.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacije sa predavanja, 19. mart

19.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Materijal za predavanja - 19.03.

18.03.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava 22.03.)

18.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - ECTS katalog i materijali za I kol.

17.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - raspored

17.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Usmene vježbe - raspored

17.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - materijal

17.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

PSCG, predavanje

16.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

PSCG, predavanje

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

PSCG, predavanje

16.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

PSCG, predavanje

16.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Vježbe iz Osnova diplomatije, 20. III

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Vježbe, DiKP

16.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - promjena termina (vježbe)

16.03.2018


Politikologija-Savremeni sistemi javne uprave

Savremeni sistemi javne uprave - I kol.

16.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

16.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika

SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

16.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika Crne Gore

SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termini za test

16.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Uporedna socijalna politika

UPOREDNA SOCIJALNA POLITIKA - termini za test

16.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Grupe za debatu, PSCG

16.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Grupe za debatu, PSCG

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Grupe za debatu, PSCG

16.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Grupe za debatu, PSCG

16.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma i gradivo za predmet

16.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma i gradivo za predmet

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma i gradivo za predmet

16.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Termin kolokvijuma i gradivo za predmet

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Prezentacije IV i V

16.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin vježbi i seminarski radovi iz IDCG

15.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

15.03.2018


Evropske studije-Međunarodno javno pravo

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

15.03.2018


Politikologija-Politika i religija

Vježbe iz Politike i religije, 19. III

15.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - dodatni čas vježbi

15.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - dodatni čas vježbi

15.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - dodatni čas vježbi

15.03.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Termin vjezbi

14.03.2018


Politikologija-Savremena istorija međunarodnih odnosa

Novi termin vjezbi

14.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa vježbi

14.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa vježbi

14.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa vježbi

14.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Prezentacije sa vježbi

14.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - dodatni časovi

13.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje

13.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje

13.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Juventas

13.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - termini predavanja

12.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - termini predavanja

12.03.2018


Politikologija-Politička antropologija II

Politička antropologija II - upis ocjena u indekse

12.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Politička antropologija II

Politička antropologija II - upis ocjena u indekse

12.03.2018


Novinarstvo-Politička antropologija II

Politička antropologija II - upis ocjena u indekse

12.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

SPS II - gostujuće predavanje ambasadora Švedske u Crnoj Gori

12.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

SPS II - gostujuće predavanje ambasadora Švedske u Crnoj Gori

12.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za kol.

12.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak II

11.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Domaći zadatak II

11.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak II

11.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - materijal

11.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Prezentacija za predavanje (12. mart)

11.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Statistika

Slajdovi

09.03.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Kako komparirati

09.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacija sa predavanja, 9. mart

09.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacija sa predavanja 9. marta

09.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacija sa predavanja, 9. mart

09.03.2018


Evropske studije-Evropski socijalni modeli

Evropski socijalni modeli - promjena termina

08.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termin predavanja

08.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

Novi termini vježbi i grupe za debatu, 14. III

08.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

Novi termini vježbi i grupe za debatu, 14. III

08.03.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termin predavanja

08.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termin predavanja

08.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

08.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Materijal za čas

08.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Materijal za čas

08.03.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Teorije i hipoteze

07.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - izmjena termina predavanja

07.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Istorija političkih teorija

ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA - izmjena termina predavanja

07.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - prijava seminarskih radova

07.03.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Predaja domaćeg rada

06.03.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Predaja domaćeg rada

06.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Termin prvog kolokvijuma

06.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA

06.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

POLITIČKA ANTROPOLOGIJA

06.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - promjena sale (vježbe)

06.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

05.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - promjena termina predavanja

05.03.2018


Politikologija-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - promjena termina predavanja

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremena politička istorija

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - promjena termina predavanja

05.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Plan odbrane seminarskih radova

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Plan odbrana seminarskih radova

05.03.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

PARTIJE I PARTIJSKI SISTEMI

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II

05.03.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi

SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II

05.03.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

05.03.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

05.03.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

POLITIČKI SISTEM CRNE GORE

05.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu za zdravstveno osiguranje

05.03.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za kol.

05.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacija sa predavanja, 5. III

05.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Promjena termina predavanja od 12. marta

05.03.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacije sa predavanja od 5. marta

05.03.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacije sa predavanja od 5. marta

05.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija

Socijalna patologija - vježbe za 05.03.

04.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - vježbe za 05.03.

04.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - vježbe za 05.03.

04.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - vježbe za 05.03.

04.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Usmene vježbe - materijal

04.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

Seminarski radovi za srijedu, 7. III

03.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija balkanskih odnosa

Plan odbrana seminarskih radova

03.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Termini kolokvijuma i ispita

03.03.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Gradivo za kolokvijume i završni ispit

03.03.2018


Politikologija-Politika i religija

Termini i gradivo za kolokvijume

03.03.2018


Međunarodni odnosi-Istorija diplomatije Crne Gore

I, II i III prezentacija

03.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Osnovi diplomatije

Termin kolokvijuma i gradivo

03.03.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava)

02.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - prezentacija sa vježbi (2)

02.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - novi termin vježbi

02.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - novi termin vježbi

02.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - novi termin vježbi

02.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Upravno pravo

Upravno pravo - termin I kol.

02.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Plan odbrana eseja

01.03.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Plan odbrana eseja

01.03.2018


Politikologija-Izborni sistemi

Plan odbrana istraživačkih radova

01.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - prijave seminarskih radova

01.03.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Kulturna antropologija

Kulturna antropologija - prijave seminarskih radova

01.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Politička antropologija

Politička antropologija - prijave seminarskih radova

01.03.2018


Politikologija-Politička kultura II

POLITIČKA KULTURA - termin ispita

01.03.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Međunarodna socijalna politika

MEĐUNARODNA SOCIJALNA POLITIKA - termin ispita

01.03.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Vježbe - SALA 5

28.02.2018


Politikologija-Teorije i metode komparativne politike

Prezentacije sa prva dva predavanja

28.02.2018


Politikologija-Partije i partijski sistemi

Slajdovi - Vježbe I i II

28.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi

27.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Socijalna patologija

Socijalna patologija - termin vježbi

27.02.2018


Novinarstvo-Medijsko pravo

Medijsko pravo - materijali za kol.

27.02.2018


Novinarstvo-Političko ponašanje

Klasični pristupi istraživanju opredjeljenja birača II

27.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - termin prve posjete i raspored studenata po grupama

27.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad-Socijalna politika u praksi

Socijalna politika u praksi - posjeta Zavodu za zapošljavanje

27.02.2018


Politikologija-Političko ponašanje

Klasični pristupi istraživanju birača II

27.02.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Predavanje 28. II

27.02.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Predavanje 28. II

27.02.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Predavanje 28. II

27.02.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Predavanje 28. II

27.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - materijal - 26.02.

26.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Uvod u međunarodne odnose

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Evropske studije-Međunarodni odnosi

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodni odnosi

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Evropske studije-Međunarodne organizacije

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Međunarodne organizacije

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i konzularno pravo

Prezentacije sa predavanja

26.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Politička ekonomija - prezentacija sa vježbi

26.02.2018


Evropske studije-Evropski kulturni modeli

EVROPSKI KULTURNI MODELI - materijal za predavanje

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

Odbrane istraživačkih radova po datumima

26.02.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

26.02.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Odloženo predavanje

26.02.2018


Evropske studije-Spoljna i bezbjednosna politika EU

"Spoljna i bezbjednosna politika EU" - materijal za čitanje (nastava)

26.02.2018


Evropske studije-Savremeni politički sistemi II

Vježbe - slajdovi

25.02.2018


Međunarodni odnosi-Savremeni politički sistemi II

Vježbe - slajdovi

25.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I

24.02.2018


Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

Domaći zadatak I

24.02.2018


Medijske studije i novinarstvo (2017)-Engleski jezik

Domaći zadatak I

24.02.2018


Međunarodni odnosi-Komparativne tranzicije

Komparativne tranzicije - termin za ispit

22.02.2018


Međunarodni odnosi-Izborni i partijski sistemi

ECTS katalog

22.02.2018


Politikologija-Izborni sistemi

ECTS katalog

22.02.2018


Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Savremena politička istorija

Savremena politička istorija - PRVO PREDAVANJE

22.02.2018


Politikologija-Savremena politička teorija

Teme za esej

22.02.2018


Evropske studije-Politički sistem Crne Gore

Novi termini vježbi

22.02.2018


Međunarodni odnosi-Politički sistem Crne Gore

Novi termini vježbi

22.02.2018


Novinarstvo-Politički sistem Crne Gore

Novi termini vježbi

22.02.2018


Politikologija-Politički sistem Crne Gore

Novi termini vježbi

22.02.2018


Međunarodni odnosi-Diplomatsko i k