Ekonomski fakultet

Oprema


IdSlika/Ident.broj/Naziv/Proizvođač/ModelEdit Jedinica Kom God.proiz. God.nab/Izvor sredstava/Nab.vrij. Lokacija/Zadužen/Kontakt Karakteristike/Namjena Napomena
150 2387   Video konferencijski sistem POLYCOM
VSX 7000
120102010

Ekonomski fakultet Podgorica

020/241-138

149 02044   Video konferencijski sistem SONY
IPELA
120082008

Studije menadžmenta Bijelo Polje

020/241-138

148 2043   Video konferencijski sistem SONY
IPELA
120082008

Ekonomski fakulteta Podgorica

020/241-138