Građevinski fakultet

Oprema


IdSlika/Ident.broj/Naziv/Proizvođač/ModelEdit Jedinica Kom God.proiz. God.nab/Izvor sredstava/Nab.vrij. Lokacija/Zadužen/Kontakt Karakteristike/Namjena Napomena
407   Hidraulična dvosmjerna presa 500 t SSSR
11984.1984.

25000 EUR
Laboratorija za ispitivanje materijala i konstrukcija, Građevinski fakultet UCG


Koristi se za nanošenje sile pritiska i za određivanje čvrstoće na pritisak. Naučna oblast: građevinarstvo i srodne oblasti.
406   Hidraulična dvosmjerna presa 250 t SSSR
11984.1984.

25000 EUR
Laboratorija za ispitivanje materijala i konstrukcija, Građevinski fakultet UCG


Koristi se za nanošenje sile pritiska i za određivanje čvrstoće na pritisak. Naučna oblast: građevinarstvo i srodne oblasti.
405   Hidraulična dvosmjerna presa 40 t ZRMIK, Slovenija
11982.1984.

15000 EUR
Laboratorija za ispitivanje materijala i konstrukcija, Građevinski fakultet UCG


Koristi se za nanošenje sile pritiska i za određivanje čvrstoće na pritisak. Naučna oblast: građevinarstvo i srodne oblasti.
404   Hidraulična ručna dvosmjerna presa 0.5 t ZRMIK, Slovenija
11983.1984.

10000 EUR
Laboratorija za ispitivanje materijala i konstrukcija, Građevinski fakultet UCG


Koristi se za nanošenje sile pritiska i za određivanje čvrstoće na pritisak. Naučna oblast: građevinarstvo i srodne oblasti.
403   Hidraulična kidalica 100 t SSSR
11983.1984.

25000 EUR
Laboratorija za ispitivanje materijala i konstrukcija, Građevinski fakultet UCG


Koristi se za nanošenje sile zatezanja i za određivanje čvrstoće na zatezanje. Naučna oblast: građevinarstvo i srodne oblasti.
402   Uređaj za triaksijalni opit na uzorcima stijene (Controls digimax3 & sercomp7) Controls, Italija
12010.2011.

34500 EUR
Laboratorija za ispitivanje materijala i konstrukcija, Građevinski fakultet UCG


Koristi se za određivanje smičuće čvrstoće i deformacionih karakteristika stijene triaksijalnim opitom. Naučna oblast: građevinarstvo, geotehnika, srodne oblasti.
401   Uređaj za opit direktnog smicanja uzoraka tla (Controls 27-WF2160) Controls, Italija
27-WF2160
12010.2011.

10750 EUR
Laboratorija za ispitivanje materijala i konstrkcija, Građevinski fakultet UCG


Koristi se za određivanje smičuće čvrstoće tla opitom direktnog smicanja. Naučna oblast: građevinarstvo, geotehnika, srodne oblasti.