OPŠTE RATARSTVO


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x2
17B+14S+4P
ZORAN JOVOVIĆ3x1
17B+14S+4P
1x1
17B+14S+4P
1x2
17B+14S+4P