OPŠTE RATARSTVO


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ1x1
16B+7S+2P
ZORAN JOVOVIĆ3x1
16B+7S+2P
1x1
16B+7S+2P
1x1
16B+7S+2P