Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0++4
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA POPOVIĆ2x1
11S
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ1x1
11S
ALEKSANDAR ODALOVIĆ1x1
11S