Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA LAZOVIĆ3x
1P
MIRJANA ADAKALIĆ

TEST iz Maslinarstva i uljarstva

Nova objava - 08.05.2020 11:31

Nova objava - 23.04.2020 15:59

Evidencija bodova i predlog ocjene