Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
6B+3S
MILOŠ ŠTURANOVIĆ1x1
6B+3S
1x1
6B+3S
MOMČILO RADULOVIĆ3x1
6B+3S