Momčilo Radulović

Prof. dr Momčilo Radulović

naučni savjetnik | Biotehnički fakultet

                Rođen sam 10.01.1955.g. u Danilovgradu, Republika Crna Gora. Osnovnu školu "Vuko Jovović" završio sam u Danilovgradu, a gimnaziju "Slobodan Škerović" (društveno-jezički smjer) u Podgorici 1973. godine. Diplomirao sam na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu (Zemun) 16.01.1980.godine na Voćarsko-vinogradarskom odsjeku, a na istom fakultetu završio sam poslijediplomske studije  iz oblasti pomologije voćaka. ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVOMagistarske1POMOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
BTFRASADNIČARSTVOSpecijalisticke1BIOLOŠKE OSNOVE RAZMNOŽAVANJA VOĆAKA3 x 00 x 00 x 0
BTFRASADNIČARSTVOMaster1BIOLOŠKE OSNOVE RAZMNOŽAVANJA VOĆAKA3 x 10 x 00 x 0
BTFRASADNIČARSTVOMaster1PODLOGE VOĆAKA3 x 10 x 00 x 0
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVOMaster1PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA3 x 10 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1POLJOPRIVREDNA BOTANIKA3 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1POLJOPRIVREDNA BOTANIKA0 x 00 x 00 x 0
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1TROPSKO VOĆARSTVO0 x 00 x 00 x 0
BTFRATARSTVO i POVRTARSTVOMaster1PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA3 x 00 x 00 x 0
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke2PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA4 x 10 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2POLJOPRIVREDNA GENETIKA3 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2POLJOPRIVREDNA GENETIKA0 x 00 x 00 x 0
BTFRASADNIČARSTVOMaster2EKOLOŠKO VOĆARSTVO1 x 10 x 00 x 0
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVOMagistarske2SUPTROPSKE VOĆNE VRSTE0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3AGRUMARSTVO3 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4LISTOPADNO SUPTROPSKO VOĆARSTVO0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4LISTOPADNO SUPTROPSKO VOĆARSTVO2 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5TROPSKO VOĆARSTVO3 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5TROPSKO VOĆARSTVO3 x 10 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5ZIMZELENO SUPTROPSKO VOĆE3 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6MEDITERANSKO VOĆARSTVO3 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6ZIMZELENO SUPTROPSKO VOĆE0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6EKOLOŠKO VOĆARSTVO1.5 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo-Pomologija

Evidencija poena sa predlogom završne ocjene

Biljna proizvodnja-Mediteransko voćarstvo

Rezultati završnog ispita

Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo-Pomologija

Rezultati kolokvijuma I

Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo-Pomologija

Termini za prvi kolokvijum

Biljna proizvodnja-Mediteransko voćarstvo

Biljna proizvodnja-Mediteransko voćarstvo

Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Podizanje i održavanje voćnjaka i vinograda

Konačni rezultati završnog ispita

Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Podizanje i održavanje voćnjaka i vinograda

Obavještenje

Mediteransko voćarstvo (2017)-Poljoprivredna genetika

Genetika populacije

Biljna proizvodnja, smjer Voćarstvo i vinogradarstvo-Podizanje i održavanje voćnjaka i vinograda

Održavanje vinograda

Biljna proizvodnja-Mediteransko voćarstvo