Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studet će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - raspoznaje vrste zimzelenog suptropskog voća - analizira ekološke uslove, morfologiju i fiziologiju ovih vrsta - proizvodi sadnice - priprema zemljište i vrši sadnju, - izvodi rezidbu i druge pomotehničke i agrotehničke mjere - predlaže najbolje načine čuvanja plodova

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija