MATEMATIKA U RAČUNARSTVU -NAPREDNI KURS


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ISIDORA STANKOVIĆ1x1
19S+6P
MILOŠ DAKOVIĆ3x1
23S+7P

Rezultati završnog ispita

Popravni kolokvijumi

Termin I kolokvijuma

Druge računske vježbe

Nalozi na ETF-OL platformi

Prve računske vježbe

Racunske vjezbe

Zadaci - konsultacije

Sedme računske vježbe

Šeste računske vježbe

Euler-ova putanja

Pete računske vježbe