PRIMIJENJENA MEHANIKA FLUIDA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Izvrši proračun strujanja fluida kroz cjevovode 2. Proračuna vrijeme isticanja tečnosti iz rezervoara 3. Odredi veličinu trenja u uskom sloju podmazivanja kliznih ležajeva 4. Odredi karakteristike graničnog sloja nestišljivog fluida 5. Proračuna strujanje gasova u cjevovodima i mlaznicima 6. Odredi veličine strujanja, brzinu i protok tečnosti u otvorenim kanalima, kao I veličine hidrauličnog skoka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UROŠ KARADŽIĆ2x1
1B+10S+11P
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
1B+10S+11P

Резултати поправног другог колоквијума

Rezultati drugog kookvijuma

Резултати поправног првог колоквијума

Резултати првог колоквијума

Резултати колоквијума

Резултати поправног првог колоквијума