Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni osnovne zakone fizike (Zakon o održanju mase, Zakon o održanju energije i Drugi njutnov zakon) na probleme kretanja fluida. 2. Izračuna sile kojima fluid u stanju mirovanja djeluje na površine proizvoljnog oblika. 3. Izračuna sile kojima fluid djeluje na strujne vodove i prepreke. 4. Definiše vezu između strujnih parametara primjenom metoda dimenzijske analize. 5. Definiše potrebne parameter različitih modela za laboratorijska ispitivanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UROŠ KARADŽIĆ2x1
2B+15S+20P
VIDOSAVA VILOTIJEVIĆ2x1
2B+15S+20P

Резултати поправног другог колоквијума

Резултати поправног првог колоквијума

Резултати другог колоквијума

Термин другог колоквијума

Резултати првог колоквијума

Термин вјежби

Литература

Urađeni kolokvijumi

Prvi kolokvijum 10.12.2019. - urađeni zadaci

Pitanja za završni ispit iz Mehanike fluida