TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Definiše sadržaj glavnih mašinskih projekata 2. Opiše i definiše potreban grafički sadržaj glavnih mašinskih projekata 3. Izvrši proračun tehnološkog procesa 4. Izvrši proračun napojnog sistema 5. Izvrši proračun kompresorskog postrojenja 6. Definiše podloge za ostala projektovanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ
ESAD TOMBAREVIĆ

Predavanje 19.04

Predavanje 12.04

Predavanja 05.04

Predavanja - Termotehnicke instalacije 29.03

On-line predavanje - 22.03

On-line predavanje - 15.03