URBANISTIČKI I ARHITEKTONSKI ASPEKTI ENERG.EFIKASN


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ROVČANIN-PREMOVIĆ3x1
1B
2x1
1B