ENERGETSKA EFIKASNOST U SAOBRAĆAJU I KOM.SISTEMIMA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ
RADOJE VUJADINOVIĆ
MILENA OSTOJIĆ