BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA 1


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA GRDINIĆ2x1
7B
MILANKO DAMJANOVIĆ1.5x1
7B
BOŠKO MATOVIĆ1.5x1
7B