Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Development of service robotics and its application in production processes and non-production services
Naziv : Razvoj servisne robotike i njena primjena u proizvodnim procesima i neproizvodnim uslugama
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : SERVISNA ROBOTIKA
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 4000
Rukovodilac : Tomović Radoslav
Opis : "Osnovni elementi istraživanja su sledeći: - analiza nove proizvodnje i moderne proizvodnje servisnih robota, - istraživanje inteligentne proizvodnje servisnih robota, - analiza tehnološkog, kvalitetnog, informatičkog i troškovnog nivoa servisnih robota, - nove metode i alati za ugradnju znanja u servisnu - modeliranje i evoluacija tehnologija za brzi razvoj i izradu servisnih robota - uvođenje novih informacionih tehnologija u servisnu robotiku, - uvođenje novih materijala i nano-tehnologije u proizvodnju servisnih robota, - primjena ekspertnih suistema u servisnoj robotici - minimiziranje troškova proizvodnje, - povećanje proizvodnosti rada kroz integraciju servisnih robota, - visok nivo implementiranosti znanja, modeliranje i optimizacija procesa i sistema primjenom stohastike, numerike i evolucijskih metoda: genetski algoritmi, evolucijske strategije - analiza primjene servisne robotike kako u proizvodnim procesima tako i u neproizvodnim uslugama, - analiza postignutih rezultata istraživanja, mogući pravci primjene inteligentnih proizvodnih sistema kao što su servisni roboti u domaćoj proizvodnji i preporuke za implementaciju servisnih robota u proizvodne procese. Osnovni elementi istraživanja su sledeći: - analiza nove proizvodnje i moderne proizvodnje servisnih robota, - istraživanje inteligentne proizvodnje servisnih robota, - analiza tehnološkog, kvalitetnog, informatičkog i troškovnog nivoa servisnih robota, - nove metode i alati za ugradnju znanja u servisnu - modeliranje i evoluacija tehnologija za brzi razvoj i izradu servisnih robota - uvođenje novih informacionih tehnologija u servisnu robotiku, - uvođenje novih materijala i nano-tehnologije u proizvodnju servisnih robota, - primjena ekspertnih suistema u servisnoj robotici - minimiziranje troškova proizvodnje, - povećanje proizvodnosti rada kroz integraciju servisnih robota, - visok nivo implementiranosti znanja, modeliranje i optimizacija procesa i sistema primjenom stohastike, numerike i evolucijskih metoda: genetski algoritmi, evolucijske strategije - analiza primjene servisne robotike kako u proizvodnim procesima tako i u neproizvodnim uslugama, - analiza postignutih rezultata istraživanja, mogući pravci primjene inteligentnih proizvodnih sistema kao što su servisni roboti u domaćoj proizvodnji i preporuke za implementaciju servisnih robota u proizvodne procese. "


"The basic elements of the research are the following: - analysis of new production and modern production of service robots, - research of intelligent production of service robots, - analysis of technological, quality, IT and cost level of service robots, - new methods and tools for incorporating knowledge into the service - modeling and evolution of technologies for rapid development and production of service robots - introduction of new information technologies in service robotics, - introduction of new materials and nano-technologies in the production of service robots, - application of expert systems in service robotics - minimizing production costs, - increasing labor productivity through the integration of service robots, - high level of knowledge implementation, modeling and optimization of processes and systems using stochastics, numerics and evolutionary methods: genetic algorithms, evolutionary strategies - analysis of the application of service robotics both in production processes and in non-production services, - analysis of the achieved research results, possible directions of application of intelligent production systems such as service robots in domestic production and recommendations for the implementation of service robots in production processes."