Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments in Western Balkan Universities
Naziv : Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana
Početak : 01.11.2018.
Kraj : 01.11.2021.
Skraceni naziv : E-VIVA
Web site : https://evivaproject.eu/
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 67445
Ukupan budzet : 993581.43
Rukovodilac : Peković Sanja
Opis : "Društvene, lične i organizacione kompetencije poput kreativnosti inovativnosti I kooperativnosti su prepoznate kao vrlo bitne za svako radno mjesto pa ih poslodavci sve više traže prilikom zapošljavanja novih kadrova. Ove kompetencije se uglavnom stiču u neformalnom okruženju, kroz razne vannastavne aktivnosti i dodatne kurseve ili samostalnim učenjem kroz radni angažman. Kroz E-VIVA projekt će se razviti set inovativnih trening modula orjentisanih na razvoj društvenih, ličnih I socijalnih kompetencija koji će se u odredjenoj mjeri integrisati u postojeće nastavne planove i programe. E-VIVA partneri iz EU zemalja će dati podršku u razvoju ovih modula učenja I razvoju kompetencija kod studenata. Društvene, lične i organizacione kompetencije poput kreativnosti inovativnosti I kooperativnosti su prepoznate kao vrlo bitne za svako radno mjesto pa ih poslodavci sve više traže prilikom zapošljavanja novih kadrova. Ove kompetencije se uglavnom stiču u neformalnom okruženju, kroz razne vannastavne aktivnosti i dodatne kurseve ili samostalnim učenjem kroz radni angažman. e-VIVA promoviše “blended learning” bazirano ne samo na F2F (face to face) učenju već I na web-orjentisanom učenju kao i učenju kroz praksu i stažiranje u izabranim poslovnim okruženjima. Projektom je predvidjena dvosedmična obuka 10 studenata Univerziteta Crne Gore (uglavnom sa Mašinskog fakulteta ) na Univerzitetu u Skoplju na temu razvoja socijalnih, personalnih I organizacionih kompetencija značajnih za rad u poslovnom okruženju. Projekat će u završnoj fazi uspostaviti sistem za validaciju ovih kompetencija, koji će studentima omogućiti dobijanje sertifikata. Na projektu učestvuje 16 partnera i to: – EU (4): die Berater Unternehmensberatung GmbH (Austria), Blended learning institutions’ cooperative / blinc eG (Germany), University of Duisburg Essen/UDE (Germany), Universidade Nova de Lisboa (Portugal); – ME (2): University of Montenegro, University of Donja Gorica; – AL(2): European University of Tirana, University of Elbasan ""Aleksander Xhuvani"" / UEAXH; – FYROM (2): Ss. Cyril and Methodius University, Mother Teresa University; – BIH (2): University of Sarajevo, Sarajevo School of Science and Technology (SSST); – KOS (2): Universum College, University Kadri Zeka Gjilan; – SRB (2): University of Nis, University of Novi Sad. "


"E-¬‐VIVA projects address the issue of students’ skills development, facilitation and validation of their skills in informal learning contexts. The project aims at evidencing the most fundamental competences for service economy and will contribute to higher transparency of these, for students, teachers, employers and any other subject interested in it. Informal learning contexts are gaining on importance and the project will identify main issues and contribute to further advancement of new ways of learning. The specific objectives of the E-VIVA project are: • Identifying and analyzing approaches for skills and evidence validation to foster permeability between higher education and professional practice; • Developing and refining overarching ICT-¬‐based assessment and validation systems; • Enriching existing validation and certification systems; • Developing and applying a rich competence development and validation sobware for service related skills and competences; • Applying e-¬‐VIVA assessment and evidencing system; Establishing a sustainable cooperation between relevant target groups and stakeholders. Project partners: – EU (4): die Berater Unternehmensberatung GmbH (Austria), Blended learning institutions’ cooperative / blinc eG (Germany), University of Duisburg Essen/UDE (Germany), Universidade Nova de Lisboa (Portugal); – ME (2): University of Montenegro, University of Donja Gorica; – AL(2): European University of Tirana, University of Elbasan ""Aleksander Xhuvani"" / UEAXH; – FYROM (2): Ss. Cyril and Methodius University, Mother Teresa University; – BIH (2): University of Sarajevo, Sarajevo School of Science and Technology (SSST); – KOS (2): Universum College, University Kadri Zeka Gjilan; – SRB (2): University of Nis, University of Novi Sad. "