Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Sustainable University - Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability
Naziv : Održivi univerzitet – Saradnja sa preduzećima za poboljšanje zapošljivosti diplomaca
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2023.
Skraceni naziv : SUCCESS
Web site :
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Mašinski fakultet
Budzet za jedinicu : 71915
Ukupan budzet : 849257
Rukovodilac : Peković Sanja
Opis : Erasmus SUCCESS projekat (Sustainable university – enterprise cooperation for improving graduate employability) ima za cilj uspostavljanje održive saradnje izmedju univerziteta i privrede kroz unapređenje obrazovanja u dijelu preduzetništva i razmjene praktičnih znanja u cilju unapređenja zapošljavanja svršenih studenata. Pored naznačenog, projekat ima za cilj osnaživanje internacionalne saradnje i umrežavanje univerziteta i preduzeća na regionalnom i međunarodnom nivou. Koordinator projekta je Burch Univerzitet iz Sarajeva, a partneri su univerziteti, privredne komore, preduzeća i razvojne agencije iz Njemačke, Poljske, Španije Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, i Crne Gore. Crnogorski partneri su Univerzitet Crne Gore, Institut – Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije i Mašinski fakultet, kao i crnogorsko preduzeće “Hiperion” d.o.o iz Nikšića čiji je osnivač svršeni student Mašinskog fakulteta. Partneri iz EU će pružiti snažnu podršku univerzitetima iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije, u definisanju modela saradnje između univerziteta i preduzeća, što će osnažiti pozicioniranje i mogućnosti zapošljavanje studenata u skladu sa aktuelnim potrebama tržišta rada i ekonomija, kao i ispunjavanje ciljeva projekta. Na samom kraju projekta biće organizovano start-up takmičenje na kojem će studenti iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije predstaviti svoje preduzetničke ideje zainteresivanim stranama. Projektom je predviđena nabavka vrijedne opreme i studijska putovanja i obuke, kako za nastavno osoblje tako i za studente. The Erasmus SUCCESS project (Sustainable university - enterprise cooperation for improving graduate employability) goal is to establish sustainable cooperation between universities and the economy through improvement of entrepreneurship education and the exchange of practical knowledge resulting in enhanced employment of graduates. Furthermore, the project aims to strengthen international cooperation and networking of universities and companies at the regional and international level. The project coordinator is Burch University of Sarajevo and the partners are universities, chambers of commerce, companies and development agencies from Germany, Poland, Spain, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Albania, and Montenegro. Montenegrin partners are the University of Montenegro, the Institute - Center of Excellence for Research and Innovation and the Faculty of Mechanical Engineering, as well as the Montenegro’s company "Hiperion" Ltd. from Nikšić, whose founder is a graduate student of the Faculty of Mechanical Engineering. EU partners will provide strong support to universities from Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Albania, in defining models of cooperation between universities and companies, which will strengthen the positioning and employment opportunities of students in accordance with current labor market and economic needs, as well as to meet project objectives. The project will organize start-up competition as of the final activities, where students from Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Albania will present their entrepreneurial ideas to interested parties. The project foresees the procurement of valuable equipment, study trips and training for both teaching staff and students.