Mila Kažić

dr Mila Kažić

redovni profesor | Mašinski fakultet | honorarno

Prof. dr Mila Kažic, redovna profesorica, rodena je 26.06.1950. godine u Peci, Kosovo i Metohija, Srbija. Osnovnu školu i gimnaziju je ucila u Beogradu. 1974. je diplomirala na Prirodno-matematickom fakultetu (Grupa za mehaniku) na Univerzitetu u Beogradu. Nakon diplomiranja izabrana je za asistenta pripravnika na tadašnjem Tehnickom fakultetu u Titogradu, na Katedri za mehaniku. Postdiplomske studije je završila na Grupi za mehaniku Prirodno-matematickog...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović R.M.,Kažic M.Two degree of freedom gyroscopic systems with linear integralsMeccanica
2001SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović R., Kažić M.On the stable non-oscillatory viscously damped dynamic systemsZeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mechanik
1999SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Kažić M., Bulatović R.M.On the equilibrium conditions of nonstacionary mechanical systemsTransaction of the ASME Journal of Applied Mechanics
1988SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović R., Kažić M.On inversion of Lagrange-Dirichlet theoremZeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mechanik

Obavjestenja iz nastave