Vladan Ivanović

dr Vladan Ivanović

redovni profesor | Mašinski fakultet | honorarno

Rođen sam u Beogradu 05.12.1956. godine.  Osnovnu školu i gimnaziju, prirodno - matematičkog smjera završio sam u  Prištini. Na Tehnički fakultet - Mašinski odsek, termoenergetski smer Univerziteta u Prištini, upisao sam se školske 1975/76. godine.  Na istom sam diplomirao oktobra 1980. godine. Poslediplomske studije završio sam na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kome sam 26.06.1995. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom "Izbor metode termičkog proračuna za ložišta...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1KOTLOVI2 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1GRIJANJE I PROVJETRAVANJE2 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke1PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POSTROJENJA1 x 10 x 00 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster2KLIMATIZACIJA,GRIJANJE I PROVJETRAVANJE1 x 10 x 00 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster2INSTALACIJE U ZGRADAMA.67 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE2 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOSpecijalisticke2ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE1 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOMaster3PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POSTROJENJA1.5 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOMaster3KOTLOVI2 x 10 x 00 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster3POTROŠNJA ENERGIJE I OKOLINA1 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3BRODSKI PARNI KOTLOVI2 x 10 x 00 x 0
MFENERGETSKA EFIKASNOSTMaster3OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE.67 x 10 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3BRODSKI PARNI KOTLOVI0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne5INSTALACIJE U ZGRADAMA1 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDI1 x 10 x 00 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne6OSNOVE TEHNIKE GRIJANJA2 x 10 x 00 x 0
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne6PARNA TEHNIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Boris Hrnčić, Antun Pfeifer, Filip Jurić, Neven Duić, Vladan Ivanović, Igor VušanovićDifferent investment dynamics in energy transition towards a 100% renewable energy systemEnergy
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivanović V., Živanović T.,Tucaković D, Stupar G.Reconstruction of the aero-mixture channels of the pulverized coal plant of the 100 MW Power plant unitThermal Science
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tucaković D., Stevanović V., Živanović T., Jovović A., Ivanović V.Thermal–hydraulic analysis of a steam boiler with rifled evaporating tubesApplied Thermal Engineering
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivanović V.Reliable simple zonal method of the furnace thermal calculationThermal Science

Obavjestenja iz nastave

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati nakon drugog termina završnog ispita u januarskom roku

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati nakon prvog termina provjere znanja u januarskom ispitnom roku 2023 godine

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati kolokvijuma - Instalacije vodovoda i kanalizacije - 11.01.2023

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati nakon izrade sva tri dijela ispita iz predmeta Instalacije u zgradama

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati kolokvijuma - vodovod i kanalizacija

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Bodovno stanje nakon izrade popravka prvog kolokvijuma iz elektrotehničkih instalacija

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Bodovno stanje nakon izrade prvog kolokvijuma iz elektrotehničkih instalacija

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Raspored grupa za izradu Prvog kolokvijuma - 26.10.2022 11:29

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Grupe za obilaske objekata - 25.10.2022 09:21

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Rezultati nakon drugog termina završnog ispita u januarskom roku

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Bodovno stanje nakon termina završnog ispita sa rezultatima svih djelova ispita

Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.-Instalacije u zgradama

Spisak sa predlogom ocjena i trenutnim bodovnim stanjem prije izrade završnog ispita