Nina Mugoša


Nina Mugoša
Šifra: 150338
Prezime i ime: Nina Mugoša
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja
1 Hemija1
Biotehnički fakultet Osnovne
Biljna proizvodnja – reformisani program (2017)
1 Hemija1x7
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Stomatologija (2017)
1 Hemija2x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
1 Opšta hemija3x3
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
1 Opšta i neorganska hemija3x3
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Biologija
1 Opšta i neorganska hemija2x(4B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
1 Uvod u laboratorijski rad1x2
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
2 Neorganska hemija3x3
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)
3 Medicinska biohemija i hemija0.8x(2B+1S)
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija (2017)
4 Hemijska veza i struktura molekula2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Hemijska tehnologija
5 Hemijska veza i struktura molekula3x2
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Hemijska tehnologija, smjer Neorganski
2 Neorganska hemija II2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
1 Opšta hemija3x3
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
2 Neorganska hemija2x3
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
4 Ekotoksikologija2x2
Metalurško-tehnološki fakultet Specijalisticke
Primijenjene studije zaštite životne sredine
2 Zagađivači hrane2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije