Nina Mugoša


Nina Mugoša
Šifra: 150338
Prezime i ime: Nina Mugoša
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne1OPŠTA HEMIJA0 x 00 x 03 x 4
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEMaster1HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE (ODABRANA POGLAVLJA)0 x 00 x 02 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1OPŠTA HEMIJA0 x 00 x 03 x 5
BTFSTOČARSTVOOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne1OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA0 x 00 x 03 x 3
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1OPŠTA HEMIJA0 x 00 x 03 x 2
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 01 x 7
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne1OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA0 x 00 x 02 x 4
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 02 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2NEORGANSKA HEMIJA0 x 00 x 03 x 5
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne2NEORGANSKA HEMIJA0 x 00 x 02 x 4
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2NEORGANSKA HEMIJA0 x 00 x 03 x 2
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINESpecijalisticke2ZAGADJIVAČI HRANE0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2NEORGANSKA HEMIJA II0 x 00 x 02 x 1
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (HEMIJA 64)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA0 x 00 x 0.85 x 6
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne4EKOTOKSIKOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne4HEMIJSKA VEZA I STRUKTURA MOLEKULA0 x 00 x 02 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne6NEORGANSKA HEMIJA II0 x 00 x 02 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne6HEMIJA PRIRODNIH ORGANSKIH JEDINJENJA0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor