Metalurško-tehnološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Mugoša NinaX

Nina Mugoša, viši laborant

e-mail: ninam@ac.me

Rođena u Titogradu, 1969. godine. Srednju hemijsko-tehničku školu "Spasoje Raspopović" u Titogradu, smjer: pomoćni istraživač u hemiji, završila 1988. godine. Na Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici radi od septembra 1993. godine.