Irena Radoman

dr sci med Irena Radoman

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Irena Radoman - Vujačić je rođena 1972. godine, u Podgorici. Osnovnu školu, Nižu muzičku školu i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ je završila u Podgorici. Medicinski fakultet je upisala u Beogradu, školske 1990./1991. godine, a diplomirala na istom dana 11.04.1997. godine. Specijalizaciju iz interne medicine, za Klinički centar Crne Gore, je upisala školske 2001./2002. g. Položila je specijalistički ispit 11.07.2006. godine, u Beogradu, na Medicinskom fakultetu. Postdiplomske studije je upisala na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE1 x 10 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5PALIJATIVNA NJEGA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave