Medicinski fakultet

Biografija - Radoman Irena+
Biografija - Radoman Irena+

Irena Radoman - Vujačić je rođena 1972. godine, u Podgorici.

Osnovnu školu, Nižu muzičku školu i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ je završila u Podgorici. Medicinski fakultet je upisala u Beogradu, školske 1990./1991. godine, a diplomirala na istom dana 11.04.1997. godine.

Specijalizaciju iz interne medicine, za Klinički centar Crne Gore, je upisala školske 2001./2002. g. Položila je specijalistički ispit 11.07.2006. godine, u Beogradu, na Medicinskom fakultetu.

Postdiplomske studije je upisala na Medicinskom fakultetu u Beogradu, školske 1997./1998. g., a 18.05.2006. g. je odbranila magistarsku tezu, pod nazivom „Udruženost malignih tumora želuca i Helicobacter pylori infekcije“.

Školske 2006./2007. g. je upisala subspecijalisticke studije iz oblasti gastroenterohepatologije (na Medicinskom fakultetu u Beogradu), a dana 19.03.2008. g. je odbranila rad uže specijalizacije, pod nazivom „Povezanost Helicobacter pylori infekcije sa karcinomom i MALT limfomom želuca“.

Završila je Kurs abdominalne ultrasonografije, koji je vodila Prof.dr Nada Kovačević, u Kliničkom centru Srbije, u Beogradu, od 7.10.2005., do 7.12.2005. godine.

Autor  je i koautor vise objavljenih naučnih radova iz oblasti gastroenterohepatologije.

Dr Irena Radoman - Vujačić  je odbranila doktorsku disertaciju, pod naslovom: “Značaj ispitivanja motorne funkcije žučne kesice radionuklidnom i ultrasonografskom metodom u bolesnika sa oboljenjima hepatobilijarnog sistema”, na Medicinskom fakultetu u Beogradu, dana 22.09.2016. godine. Mentor joj je bila Prof. dr Mirjana Stojković.

Govori i pise engleski jezik.

Udata je, majka je dvoje djece.

Od 1997.g., do 2001. g. je bila zaposlena u JZU Dom zdravlja, u Podgorici. Od 2001. godine je zaposlena u Kliničkom centru Crne Gore, na Internoj klinici, na Odjeljenju gastroenterohepatologije.