Vuko Domazetović


Vuko Domazetović
Šifra: 900036
Prezime i ime: Vuko Domazetović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2005SCOPUS
Janjic Mileta, Domazetovic Vuko, Vukcevic MilanExperimental-Numerical Friction Factor DeterminationTribology and Interface Engineering Series