Radan Durković


Radan Durković
Šifra: 900040
Prezime i ime: Radan Durković
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Mašinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Durković Radan, Grujičić Rade An approach to determine the minimum specific fuel consumption and engine economical operation curve modelMeasurement